Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Книги, беседи и поучения на Мартин Лутер - Божият служител.
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Беседи, коментари и проповеди на докторът по теология Мартин Лутер 1483 - 1546
 
"Робството на волята" 
превод Божидар Маринов
 
 
Съкратен вариант на "Поробената воля" - аудио
 
 
- аудио книга - / с пълния текст на книгата /
- историческо въведение
- пълен текст на книгата
 

 
Коментар върху "Послание на ап. Павел до Галатяните"
превод Божидар Маринов
 
 - аудио книга
 - пълен текст на книгата
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
"Малкият катехизис" на д-р Мартин Лутер
- пълен текст на:  български  |  немски  |  английски 
 

 
95 тезиси или диспут относно силата и ефективността на индулгенциите
- пълен текст на:   български  |  немски  |  английски
 

 
Кратка биография на Мартин Лутер
- текст
 

Коментари, проповеди и мисли на Мартин Лутер
превод: Радостин Марчев
 
  • Коментари и проповеди на Мартин Лутер
За явлението на Христос
За родословието на Исус Христос
Предговор на Мартин Лутер към "Послание до римляни"
Дарът на Светия Дух
 
  • Мисли на Мартин Лутер
Когато сякаш нищо няма смисъл
Медната змия
Молещи Бога за вяра
Молете се без да се съмнявате
Не чакайте да се молите
Не изпитвай Бога
Недостойни да се молим
Неизмеримо повече отколкото искаме
Няма друг път
Обогатени от Писанията
Очиствайки лозето
Отче наш
Отговаряйте с кротост
Първо идва вярата
Под Неговите криле
Противете се на дявола
Разчитайки на собствената си сила
Сърце на ангел
Сложете греховете си на Христос
Утешение в трудни моменти
Възкресенски тела
Велики отговори на един велик Бог
Великият лекар
Временни жители
Вяра единствено в Христос
Вярата и делата са необходими
Вярата е по-важна от делата
Вярата идва от Бога
Живеем чрез вяра
Живеещи в Христос
Златното правило
Бог ни слуша
Божията милост
Да се държим здраво за обещанието
Духът вика
Духовна пълнота
Изпитани чрез огън
Какво означава да вярваме
Когато съгрешаваме
Когато се чувстваме забравени
Вярата се показва чрез любов
Да предадем волята си
Грешните желания
Тренировка по духовност
В борба със слабостите си
 
Плейлист в YouTube
 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                    
Download

 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

"Тази лъжлива идея за свободната воля е истинска заплаха за спасението и заблуда изпълнена с най-опасни последствия...."

 Мартин Лутер

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker