Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Коментари и мисли
Мартин Лутер
Бог ни слуша
 
 
"Робството на волята" 
превод Божидар Маринов
 
- аудио книга
- историческо въведение
- пълен текст на книгата
 

 
Коментар върху "Послание на ап. Павел до Галатяните"
превод Божидар Маринов
 
 - аудио книга
 - пълен текст на книгата
 

 
"Малкият катехизис" на д-р Мартин Лутер
- пълен текст на:  български  |  немски  |  английски 
 

 
95 тезиси или диспут относно силата и ефективността на индулгенциите
- пълен текст на:   български  |  немски  |  английски
 

 
Кратка биография на Мартин Лутер
- текст
 

Коментари, проповеди и мисли на Мартин Лутер
превод: Радостин Марчев
 
  • Коментари и проповеди на Мартин Лутер
За явлението на Христос
За родословието на Исус Христос
Предговор на Мартин Лутер към "Послание до римляни"
Дарът на Светия Дух
 
  • Мисли на Мартин Лутер
Когато сякаш нищо няма смисъл
Медната змия
Молещи Бога за вяра
Молете се без да се съмнявате
Не чакайте да се молите
Не изпитвай Бога
Недостойни да се молим
Неизмеримо повече отколкото искаме
Няма друг път
Обогатени от Писанията
Очиствайки лозето
Отче наш
Отговаряйте с кротост
Първо идва вярата
Под Неговите криле
Противете се на дявола
Разчитайки на собствената си сила
Сърце на ангел
Сложете греховете си на Христос
Утешение в трудни моменти
Възкресенски тела
Велики отговори на един велик Бог
Великият лекар
Временни жители
Вяра единствено в Христос
Вярата и делата са необходими
Вярата е по-важна от делата
Вярата идва от Бога
Живеем чрез вяра
Живеещи в Христос
Златното правило
Бог ни слуша
Божията милост
Да се държим здраво за обещанието
Духът вика
Духовна пълнота
Изпитани чрез огън
Какво означава да вярваме
Когато съгрешаваме
Когато се чувстваме забравени
Вярата се показва чрез любов
Да предадем волята си
Грешните желания
Тренировка по духовност
В борба със слабостите си
 

съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker