Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
  
"Аз съм пътят, и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" - Исус Христос

МАЛКИЯТ КАТЕХИЗИС НА Д-Р МАРТИН ЛУТЕР
или
"ХРИСТИЯНСКО УЧЕНИЕ"
1529 г.
 

Предисловие от др. Мартин Лутер

Мартин Лутер към всички верни и благочестиви пастори и проповедници, благодат, милост и мир в Христос Исус, нашия Господ.

1 Плачевното и жалко състояние, което открих при неотдавнашното си посещение по паствата ме принуди и подбуди да изготвя този Катехизис, или „Християнско учение” – изложено в кратка, ясна и проста форма.

2 Милост! Боже праведни, с каква нищета се сблъсках! Обикновените хора, особено по селата, дори и понятие си нямат от християнското учение. За съжаление, мнозина пастори са съвършено неспособни и неподготвени да обучават(колко е срамно да говоря за това).

3 Още повече, че всички твърдят, че са християни, били са кръстени и приемат свето Причастие, при това те дори не могат да кажат наизуст „Отче наш”, „Символа на вярата” или Десетте Божии Заповеди. Те живеят като безсловесни животни и безразсъдни прасета. Сега, когато е дошло Евангелието, те много добре, като вещи хора са се научили да злоупотребяват със свободата.

4 О, епископи! Какъв отговор ще дадете на Христос за това че срамно сте пренебрегвали хората и нито за миг не сте изпълнили своето служение (Яков 3: 1)? Дано цялото това нещастие ви отмине! (Не желая на това място да призова злото върху вашите глави.)

5 Вие нареждате Тайнството на олтара да се отслужва само в единия му вид и настоявате на вашите човешки закони, и същевременно не ви е грижа дали хората знаят„Господната молитва”, „Символа на вярата”, Десетте Божии Заповеди или някоя част от Божето Слово. Горко ви, горко навеки! (Виж Матей 23)

6 Аз ви умолявам, заради Бога, мои скъпи господа и братя, които сте пастори и проповедници, от все сърце да се посветите на вашето служение. (1 Тимотей 4: 13) Имайте състрадание към хората, които ви са поверени (Деяния 20: 28) и помогнете ни да обучим в този катехизис хората, и особено младите. И по- добре е онези от вас, които не могат да учат, да вземат тези скрижали, представяйки ги на хората дума по дума (Второзаконие 6: 7), по следния начин, както следва:

7 На първо място, нека проповедника да избягва внимателно разнообразните версии или текстове и форми на Десетте Божии Заповеди, Господната молитва, Символа на вярата, Тайнствата и прочие. Той трябва да избере един вид, който да държи и да учи през цялото време, година след година. Младите и неуки хора следва да бъдат учени по един непроменлив текст и вид. Иначе те много лесно се объркват, ако учителя желаейки да подобри обучението, днес учи така, а след година по друг начин. В резултат на което цялото старание и труд ще бъдат пропилени.

8 Нашите блажени Отци (на Църквата) много добре са разбирали това. Те всички са използвали една и съща формула на Господната молитва, Символът на вярата и Десетте Божии Заповеди. Затова, ние също трябва да им подражаваме усърдно, като учим младите и обикновените хора на тези части по същия начин, като не променяме срички или части от тях, повтаряйки ги всяка година по различен начин.

9 Затова изберете, която форма ви допада и дръжте я до край. Когато проповядвате пред просветени и образовани хора, вие ще можете да покажете своето вещина. Вие ще можете да представите тези учения на съставните им части в многообразни форми и изкусно да ги преобразявате както умеете.

10 Но с младите трябва да се придържате към една постоянна и неизменима формулировка. Преди всичко учете ги на тези части: Десетте Божии Заповеди, Символа на вярата, Господната молитва, и т.н. съгласно текста, дума по дума, така че те също да ги повтарят по същия начин след вас и да ги запомнят.

11 Онези, които не желаят да изучават Катехизиса, следва да им се каже, че те отхвърлят Христос и не са християни и не бива да се допускат до Причастие, не могат да бъдат кръстници или да участват в която и да част от християнската свобода. Те просто трябва да бъдат върнати обратно под властта на папата и неговите слуги, (по- точно) под властта на самия дявол. (1 Коринтяни 5: 5)

12 Дори повече от това, техните родители и работодатели трябва да ги лишат от храна и питие, и да уведомят князете за да бъдат такива невъзпитани и груби хора изгонени от страната.

13 Макар и да не можем да принуждаваме никого във вярата, при все това следва настойчиво да насърчаваме хората. По този начин те ще знаят, кое е правилно и кое не сред хората с които живеят и искат да живеят. Понеже всеки, който желае да живее в който и да е град, трябва да знае и спазва градските закони, на мястото от чиято защита желае да се ползва, независимо от това вярващ ли е той или отявлен негодяй.

14 На второ място след като е научил добре текста, обяснете му също така и неговия смисъл. И отново изберете формата на текста или някакъв друг кратък еднообразен метод, който ви харесва и се придържайте към него.

15 Не променяйте дори и сричка от това, което е било казано в текста.

16 Отделете достатъчно време за това. Понеже не е необходимо да правите това наведнъж, но нека това стане постепенно.

17 След като те (учениците) усвоят добре Първата Заповед, преминете към Втората, и така нататък, иначе те ще се объркат и не ще могат да запомнят нищо.

18 На трето място, след като сте ги научили по този начин на Малкия Катехизис, продължете с Големия Катехизис и им дайте още по-обширни и пълни знания. При това обяснявайте подробно и на широко всяка една Заповед, (всеки постулат), всяко прошение и всяка една част със всичките и дела, преимущества, благословения, опасности, които вие можете да намерите в много книги посветени на тази тематика. При това настойчиво напомняйте тази заповед или част, към която вашите хора показват пренебрежение. Например Седмата Заповед, за кражбата, трябва с особено усърдие се набляга сред занаятчиите, търговците, а също сред фермерите и слугите, тъй като сред тези хора се срещат много нечестности и кражби.По подобен начин вие трябва да разяснявате Четвъртата Заповед на децата и обикновените хора за да бъдат верни, покорни и спокойни. Винаги трябва да се подкрепяте с примери от Писанието, за да покажете как Бог наказва и благословя, нарушаващите или изпълняващите Заповедите (Второзаконие 28).

19 По тези въпроси вие трябва да подбуждате градските власти и родителите да ръководят добре и да изпращат децата си на училище. Показвайте им защо това е техен дълг и какъв ужасен грях правят, пренебрегвайки това си задължение. Понеже с пренебрегването на това те отхвърлят и разрушават и Божието, и светското царство. Те постъпват като най-зли врагове, и на Бога, и на хората.

20 И нека им стане ясно каква ужасна вреда нанасят, ако не способстват за обучението на децата, за да станат пастори, проповедници и служители (в различни области от обществения живот без, които не можем). Бог ще ги накаже ужасно ако се провалят в това. Имаме голяма нужда от проповядването на това. По този въпрос родителите и владетелите сега грешат прекомерно. Дяволът също се надява да стори нещо жестоко, поради тези неща.

21 Най- накрая, доколкото тиранията на папата е била премахната, хората не трябва да се отнасят с пренебрежение към Тайнството на олтара. Тук отново насърчението е необходимо за следното разбиране: Ние не можем да принуждаваме никой към вярата или към приемането на Светото причастие. Нито трябва да установяваме закони, времена или място за това.

22 Вместо това, проповядвайте, че хората сами без какъвто и да е закон, трябва да подбуждат нас пасторите да отслужваме Причастието. За това трябва да им се казва следното:
„Всеки, който не се стреми поне четири пъти в годината да приеме Светото причастие, той презира Тайнството и не е християнин, така както не е християнин и онзи, който не вярва в Евангелието и не го слуша.” Понеже Христос не казва: „Оставете това и не го правете”, а казва: „Това правете за Мое възпоменание.” (1 Коринтяни 11: 25), и други подобни думи. Наистина Той иска това да се прави, а не да се пренебрегва напълно и изоставя. Той казва: „Това правете”.

23 И така, всеки който не цени високо Причастието, показва, че за него няма нито грях, нито плът, нито дявол, нито свят, нито мир, нито опасност, нито ад. С други думи, той не вярва в нищо от това, макар и да се намира в това изцяло с уши и глава и двойно принадлежи на дявола. От друга страна той не се нуждае от благодат, от живот, от рай, небеса, от Христос, от Бога нито от каквото и да е добро. Понеже ако той вярваше, че има толкова много порочност около него и се нуждае толкова силно от онова, което е добро, той не би пренебрегвал Тайнството на олтара, което се явява лекарство срещу тези пороци, и което дарява толкова добро. Нито би било необходимо да го принуждаваме да се причестява чрез някакъв закон. Той по скоро сам би бягал, би принуждавал себе си, и би ви умолявал да дадете Причастие.

24 Следователно, ние не трябва да създаваме никакъв закон относно това, както прави папата. А само да разясняваме ясно ползата от причестяването и щетата от неприемането му, нуждата от него и опасността от отказа от него, и благословиите свързани с Причастието. Тогава хората сами ще идват, без принуда. Но ако, не идват, то идете при тях и кажете им, че принадлежат на дявола, доколкото не чувстват бедата в която се намират, нито усещат нуждата от Божията благодатна помощ.

25 Но ако вие не подбуждате хората към това, а правите това закон или тежест за тях, то вината, че пренебрегват Причастието е ваша. Как да не са лениви към това, когато вие сте сънливи и безмълвни.

26 И така, вижте пастори и проповедници, нашето служение сега е различно от онова което е било при папата. Сега то е сериозно и спасително служение. Съответно сега то е свързано с повече грижа и труд, опасност и изпитание. В допълнение на това то е малко възнаградено и не получава благодарности в света.

27 Но сам Христос ще бъде нашата награда, ако сме верни (Битие 15: 1). И нека Отец на всяка благодат ни помага в това. На Него да бъде слава и благодарение завинаги, чрез Христос, нашия Господ. Амин.


ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ


ПЪРВАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Да нямаш други богове освен Мен!

Какво означава това?
Отговор: Трябва да се боим и да почитаме Бога, да Го обичаме и да Му се доверяваме повече от всичко.


ВТОРАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

 
Да не изговаряш напразно Името на Господа, своя Бог!

Какво означава това?
Отговор: Трябва да се боим от Бог и да Го обичаме, така че да не използваме Името Му за проклятия, клетви, лъжи и измами или за правене на магии, а да призоваваме Божието Име винаги когато сме във беда, да се молим, да Го хвалим и да Му благодарим.


ТРЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД
 
Помни съботния ден, за да го освещаваш!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не презираме проповядването на Словото Му, но да го почитаме, с удоволствие да го слушаме и изучаване.

ЧЕТВЪРТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, да не се отнасяме неуважително към родителите си или властимащите и да не ги ядосваме; а да ги почитаме, да им служим и да им се подчиняваме, да ги обичаме и уважаваме.


ПЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

Не убивай!
Какво означава това?  
Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не нараняваме, нито да вредим на ближния си, а да му помагаме и да му бъдем приятели във всяка телесна нужда.


ШЕСТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Не прелюбодействай!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, за да водим чист и благоприличен живот на думи и на дела, а съпрузите и съпругите да се обичат и почитат един другиго.


СЕДМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Не кради!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не отнемаме парите и имота на ближния си, нито пък да се опитваме да придобием чужда собственост по нечестен начин, а да помагаме на ближния си да увеличи и защити собствеността си и работата си.


ОСМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Не свидетелствай лъжливо против ближния си!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не говорим лъжи за ближния си, да не го предаваме, злепоставяне или позорим, а да го защитаваме, да говорим добро за него и да приемаме думите и делата му по най- добрия възможен начин.


ДЕВЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Не пожелавай къщата на ближния си!

Какво означава това?

Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не се домогваме с хитрост до наследството или дома на ближния си, нито да ги придобием с лъжливо искане, а да му помагаме, за да ги запази.


ДЕСЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД


Не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти!

Какво означава това?
Отговор: Трябва да се боим от Бога и да Го обичаме, така че да не придумваме или отнемаме насила от ближния си жена му, работниците му или добитъка му, а да ги насърчаваме да останат и да изпълнява задълженията си.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какво казва Бог за всички тези заповеди?
Бог казва:
„Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и спазват Моите заповеди.”(Изход20: 5, 6)

Какво означава това?
Отговор: Бог заплашва да накаже всеки, който престъпва тези заповеди.
Ето защо ние трябва да се боим от гнева Му и да не се противопоставяме на заповедите. На онези, които ги спазват Бог обещава Своята благодат и благословия. Така че ние съща трябва да Го обичаме да Му се доверяваме и с желание да изпълняваме заповедите Му.СИМВОЛЪТ НА ВЯРАТА


ПЪРВИ ПОСТУЛАТ  - СЪТВОРЕНИЕ

Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и земята.

Какво означава това?

Отговор: Вярвам, че Бог е създал мен и всички създания, и че ми е дал тяло и душа, очи, уши и всички части на тялото ми, разума ми и способности ми.
Вярвам също, че Бог ще ме пази, като щедро и всекидневно се грижи за моето облекло, обувки, храна, напитки, къща, съпруг или съпруга, деца, ниви, добитък и всичко, което притежавам.
Той ме дарява изобилно всеки ден с всичко, което ми а нужно, за да поддържам тялото и живота си, предпазва ме от всякакви опасности, защитава ме и ме пази от всяко зло.
Бог прави всичко това само защото Той е мой добър и милостив небесен Отец, а не защото съм го придобил или го заслужавам.
За всичко това аз съм длъжен да Му благодаря, да Го възхвалявам, да Му служа и да Му се подчинявам. Това е самата истина.


ВТОРИ ПОСТУЛАТ - ИЗКУПЛЕНИЕ


И в Исус Христос, Неговия Единороден Син, нашия Господ; Който е заченат от Светия Дух, роден от Дева Мария, пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст, умрял и бил погребан; слязъл в ада и на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небесата, седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия; оттам Той ще дойде за да съди живи и мъртви.

Какво означава това?

Отговор: Вярвам, че Исус Христос, истинският Бог, единственият син на Отца роден от вечността, а също и истински човек, роден от Дева Мария е моят Господ.
Той ме е изкупил мен, грешното и прокълнато създание, изкупил ме е от всичките ми грехове, от смъртта и от силата на дявола.
Той стори това не със злато или сребро, а със светата Си скъпоценна кръв и с невинното Си страдание и смърт.
Всичко това той извърши за да бъда Негов и аз ще живея под Неговата власт, в царството Му, ще Му служа с вечна праведност, невинност и блаженство. Защото Той възкръсна от мъртвите и ще живее, и ще царува вечно. Това е самата истина.


ТРЕТИ ПОСТУЛАТ - ОСВЕЩЕНИЕ

Вярвам в Светия Дух, в светата християнска Църква, в общението на светиите, в опрощението на греховете, във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин.

Какво означава това?
Отговор: Вярвам, че не мога със собствения си разум и сила или по свой избор да повярвам в Исус Христос, моя Господ или да се приближа до Него. Но Светият Дух ме призова чрез Евангелието, озари ме с даровете Си, освети ме и запази истинска вярата ми. Той призова, събра, озари и освети цялата християнска църква на земята и я пази с Исус Христос в едната истинна вяра.
В тази християнска църква Той ежедневно прощава щедро всички грехове на мен и на вярващите.
В деня на Страшния Съд ще възкреси мен и всички мъртви и ще дари вечен живот на мен и всички вярващи в Христос. Това е самата истина.


ГОСПОДНАТА МОЛИТВА


Отче наш, който си на небесата,
да се свети Твоето Име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля,
както на небето, така и на земята;
дай ни днес насъщния ни хляб,
и прости ни дълговете,
както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото царството е Твое, и силата,
и славата до вековете. Амин.ВЪВЕДЕНИЕ

Отче наш, който си на небесата!

Каква означава това?
Отговор: С тези думи Бог нежно ни кани да повярваме, че е нашият истински Отец и че ние сме Негови истински деца. Така можем да се обръщаме към Него с пълна увереност и доверие, както децата молят баща си.


ПЪРВО ПРОШЕНИЕ

Да се свети Твоето Име.

Каква означава това?
Отговор: Божието Име е наистина свето заради самото себе си. Но ние се молим в това прошение, за да можем и ние да Го пазим свето.

Как се пази свето Божието име?
Отговор: Това става, когато Божието Слово се проповядва вярно и точно и ние като Божии чеда водим свет живот според Словото.
Помогни ни да направим това Небесни Отче. Но онзи, който проповядва и живее по- различно отколкото учи Божието Слово, осквернява Името на Бога сред нас. Опази ни от това, небесни Отче!


ВТОРО ПРОШЕНИЕ

Да дойде Твоето царство.

Какво означава това?
Отговор: Божието царство ще дойде наистина и без молитвата ни, но ние се молим в това прошение да дойде и при нас.

Как идва Божието царство?
Отговор: То идва при нас, когато Нашият небесен Отец ни дава Светия Дух, така че по Неговата благодат да повярваме на Неговото свето Слово и да водим благочестив живот сега тук на земята и завинаги на небесата.


ТРЕТО ПРОШЕНИЕ

Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.

Какво означава това?
Отговор: Добрата и милостива Божия воли се изпълнява и без нашите молитви, но ние се молим в тава прошение, за да се изпълни и сред нас.

Как се изпълнява Божията воля?
Отговор: Тя се изпълнява, когато Бог сломява и осуетява злите кроежи, и замисли на дявола, света и нашата плът, които ни пречат да светим, Името Му, и възпрепятстват идването на царството Му. Божията воля се изпълнява, когато Той ни укрепва и съхранява непоколебимо в Словото Си и във вярата до края на живота ни. Това е Неговата благодатна и добра воля.


ЧЕТВЪРТО ПРОШЕНИЕ

Дай ни днес насъщния ни хляб.

Какво означава това?
Отговор: Бог дава насъщния хляб наистина и без молитвите ни, дори и на злите хора, но в това прошение ние се молим Той да ни позволи да осъзнаем това и да приемем насъщния си хляб с благодарност.

Какво означава насъщен хляб?
Отговор: Насъщният хляб включва всичко онова от което се нуждаем за всекидневното си добруване, като храна, напитки, облекло, обувки, къща, двор, нива, добитък, пари, стоки, благочестиви семейства, добри работници, благочестиви и добри управници, честни водачи, хубаво време, мир, здраве, образование, добро име. Верни приятели, добри съседи и други.


ПЕТО ПРОШЕНИЕ

И прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.

Какво означава това?
Отговор: В това прошение ние молим нашия небесен Отец да не гледа на греховете ни и да не отхвърля молитвата ни заради тях; защото ние не сме достойни за нито едно от нещата, за които се молим и не ги заслужаваме. Но молим Той да ни ги дари по благодат; защото ние всекидневно съгрешаваме и не заслужаваме нищо друго освен наказание.
Ето защо ние от сърце ще простим на онези, които са съгрешили спрямо нас и с готовност ще им правим добро на онези, които съгрешват спрямо нас.


ШЕСТО ПРОШЕНИЕ

И не ни въвеждай в изкушение.

Какво означава това?
Отговор: Бог наистина не изкушава никого да съгрешава, но ние се молим в това прошение Бог да ни закриля и пази, така че да не могат дявола, света или нашата плът, да ни измамят или въвлекат в лъжеучение, отчаяние или друг голям срам и порок, и макар и да ме подложени на всички тези изкушения, молим се, да можем да ги надделеем и победим.


СЕДМО ПРОШЕНИЕ

Но избави ни от лукавия.

Какво означава това?
Отговор: В това прошение се молим на нашия Отец на небето, да ни освободи от всяко зло, което би навредило на тялото и душата ни, собствеността и доброто ни име, и най-накрая, когато настъпи последния ни час, да ни дари с благословията Си и благосклонно да ни пренесе от този свят на мъки и печал при Себе Си на небето. Амин.


СЛАВОСЛОВИЕ

Защото царството е Твое, и силата, и славата до вековете. Амин.

Какво означава това?
Отговор: Аз трябва да съм сигурен, че тези прошения са приемливи за нашия небесен Отец и са чути от Него, защото Той самият ни е заповядал така да се молим и е обещал да ни чуе. Затова ние казваме: „Амин,” „да, така да бъде”.ТАЙНСТВОТО НА СВЕТОТО КРЪЩЕНИЕПЪРВО

Какво е Кръщение?

Отговор: Кръщението е не просто обикновена вода, а вода използвана по Божия заповед и свързана с Божието Слово.

Кое е това Божие Слово?

Отговор: Христос, нашият Господ казва в последната глава на Матей: „И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух." (Матей 28: 19)


ВТОРО

Какво ни дава Кръщението и каква в ползата от него?

Отговор: Кръщението опрощава греховете, освобождава от смъртта и дявола
и дава вечно спасение на всички, които вярват в това, така, както е казано в думите и обещанията на Бог.

Кои са тези думи и обещания на Бог?
Отговор: Христос, нашият Господ казва в последната глава на Марк: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден." (Марк 16: 16)


ТРЕТО

Как може водата до извърши такива велики неща?

Отговор: Разбира се не водата е тази, която извършва тези велики неща, а Божието Слово, което е със и във водата, а също така и вярата, уповаваща се на Божието Слово, което се използва едновременно с водата.
Защото без Божието Слово, водата си е просто вода, а не Кръщение. Ала с Божието Слово е кръщение, т.е, благодатна вода на живота и баня на духовното новорождение в Светия Дух, както казва свети апостол Павел в Посланието до Тит, трета глава: „Той ни спаси …. по Своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител, така че, като сме оправдани чрез Неговата благодат, да станем наследници според надеждата на вечния живот. Вярно е това слово.” (ст. 5- 8)


ЧЕТВЪРТО

Какво означава кръщението с вода?

Отговор: Това означава, че старият Адам в нас трябва да бъде удавян чрез всекидневно разкаяние и покаяние, като всички грехове и зли похоти бъдат умъртвявани. И вместо него, да се появи и да се издига новият човек, който да живее в праведност и чистота пред Бога завинаги.

Къде е написано това?

Отговор: Свети Павел пише в шеста глава от Посланието до Римляните:
„И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.” (ст. 4)ИЗПОВЕДКакво е „изповед”?

Отговор: Изповедта се състои от две части. В първата, изповядваме греховете си. Във втората, получаваме опрощение от пастора, сякаш от Самия Бог. без да се съмняваме, твърдо вярвайки, че по този начин греховете ни са опростени от Бога на небето.

Кои грехове да изповядваме?

Отговор: Пред Бога ние трябва да признаваме вината за всичките си грехове, дори и за тези, които не осъзнаваме. Затова се молим с думите на Господната молитва.
Но пред пастора ние трябва да изповядваме само онези грехове, които наистина терзаят душите ни и които чувстваме в сърцата си.

Как можем да осъзнаем греховете си?

Отговор: Обмислете мястото, което заемате в живота според Десетте Заповеди! Дали сте баща, майка, син, дъщеря, работодател работник? Дали сте били непокорни, неверни, или мързеливи? Наранили ли сте някого с думи или депа? Били ли сте нечестни, невнимателни, прахосници? Извършили ли сте нещо друго нередно?

Моля, разкажи ми за това, как трябва да се изповядам.

Отговор: Ти трябва да кажеш на изповедника: „Преподобни, моля те да изслушаш моята изповедта и да ми обявиш опрощение на греховете ми, заради Бога.

След това кажи:
Аз беден грешник изповядвам пред Бога вината за всички свои грехове. В частност изповядвам пред теб, че съм слуга, слугиня. Но уви, аз служа на своите господари невярно, понеже в това и в онова не съм изпълнил техните повеления. Ядосвал съм ги и съм ги карал да се гневят. Бил съм немарлив в много неща и по този начин съм им нанесъл щети. Предизвиквал съм ги с думите и делата си, препирал съм се с равните на мен по положение, недоволствал съм срещу господарката на дома и т. н. Съжалявам за всичко това и моля за милост. Желая да се поправя и да бъда по- добър.”

Господарят или господарката могат да се изповядат така:
"В частност, изповядвам пред теб, че не съм наставлявал своите деца, домашните си и семейството си вярно за Божия слава. Ругал съм. Лош пример съм бил с неприлични думи и дела. Вредил съм на ближния си, говорейки лошо за него. Завишавал съм цените, мамил съм с везните и т. н.”

Трябва да изброиш и други свои деяния, извършени в нарушение на Божиите заповеди, и прочие.
Ако някой обаче, не се чувства натоварен с такива големи грехове, нека не се тревожи, и да търси или да си измисля някакви други престъпления, превръщайки ги в изтезание. Вместо това той трябва да упомене един или два свои гряха, които съзнава: В частност аз признавам, че съм ругал, неприлични думи съм използвал, пренебрегвал съм това или онова и т. н. Нека това бъде достатъчно.
Ако изобщо не осъзнавате нито един свой грях (което, впрочем е невъзможно), то не упоменавайте никакви подробности, но приемайте опрощение на основание на общата изповед, която правите пред изповедника.
След това изповедника трябва да каже:
„Бог да бъде милостив към теб, и да укрепи вярата ти. Амин.”

И продължава:
„Вярваш ли, че моето опрощение е Божие опрощение?”

Отговор: „Да преподобни.”

И тогава нека изповедника каже:
„Нека ти бъде, така както вярваш. И по заповедта на нашия Господ Исус Христос , аз ти прощавам греховете в името на Отца и Сина и Светия Дух."
Онези хора, чиито сърца са обременени или твърде огорчени и подложени на изкушение, добре е изповедника да ги утеши и ободри с допълнителни пасажи от Свещеното Писание. Това се предлага, като обща форма на изповед за непросветените миряни.


ТАЙНСТВОТО НА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕПЪРВО

Какво представлява Тайнството на Светото Причастие?

Отговор: Това е истинското тяло и кръв на нашия Господ Исус Христос, в хляба и виното, за нас християните да ядем и пием, установено от самия Христос

Къде в написано това?

Отговор: Светите евангелисти Матей, Марк, Лука и свети Павел пишат:
Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи го, и като го даваше на учениците каза: „Вземете, яжте: това е моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за мое възпоменание.”
Така взе и чашата след вечерята и като благодари, даде им я и каза: „Пийте от нея всички! Тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас и за мнозина се пролива за прощаване на греховете; това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоменание.”


ВТОРО

Какви благословения получаваме чрез това ядене и пиене?

Отговор: Те се съдържат в думите:
"Разчупено за вас” и „за вас и за мнозина се пролива за прощаване на греховете” Чрез тези думи в това Тайнство ние получаваме опрощение на греховете, живот и спасение. Защото където има опрощение на греховете, там има живот и спасение.


ТРЕТО

Как може яденето и пиенето до вършат такива велики неща?

Отговор: Не самото ядене и пиене правят това, а думите: „Разчупено за вас” и „за вас и за мнозина се пролива за прощаване на греховете”. Тези думи заедно с яденето и пиенето са основното нещо в тайнството. Този, който повярва на тези думи, ще получи това, което те казват, а именно опрощение на греховете.


ЧЕТВЪРТО

Кой тогава е достоен за това Тайнство?

Отговор: Постенето и външни приготовления могат да бъдат от полза, но правилно подготвен и достоен е онзи, който вярва в думите: Разчупено за вас” и „за вас и за мнозина се пролива за прощаване на греховете”
А този, който не вярва, или се съмнява в тези думи е недостоен и неподготвен, защото думите „за вас" не изискват нищо друго освен вяра в сърцето.


ДНЕВНИ МОЛИТВИ

Така както главата на семейството трябва да учи своето домакинство да се моли сутрин и вечер, преди и след ядене


УТРИННА МОЛИТВА

Сутрин, когато станете, прекръстете се и кажете:
В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.
След това, коленичили или прави повторете Символа на вярата и Господната молитва. Ако желаете, можете да кажете и тази кратка молитва:
Благодаря ти, мой небесни Отче чрез Исус Христос, Твоя възлюбен Син, че ме запази тази нощ от всякакви беди и опасности. Моля те да ме запазиш и днес от грях и всякакво зло, така че да те радвам с постъпките и живота си. В Твоите ръце поверявам себе си- тялото и душата си, всичко, което притежавам. Нека Твоят свет ангел бъде с мен, та да не може злото да има власт над мен. Амин.
След това идете с радост да вършите своята работа, като пеете химн, като този за Десетте Божии заповеди, или който вие е на сърце


ВЕЧЕРНА МОЛИТВА

Вечер, като си лягате, прекръстете се и кажете:
В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.
След това, коленичили или прави повторете Символа на вярата и Господната молитва. Ако желаете, можете да кажете и тази кратка молитва:
Благодаря ти, мой небесни Отче чрез Исус Христос, Твоя възлюбен Син, че ме запази и днес. Моля Те, прости всичките ми грехове и благосклонно ме пази през нощта. В Твоите ръце поверявам себе си- тялото и душата си, всичко, което притежавам. Нека Твоят свет ангел бъде с мен, та да не може злото да има власт над мен. Амин.
След това с добро настроение, веднага си легнете.


МОЛИТВА ЗА БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ТРАПЕЗАТА

Децата и членовете но семейството трябва да отидат на масата почтително да скръстят ръце и да кажат:
Очите на всички гледат към Теб и Ти им даваш храната им на определеното време. Отваряш ръката Си и насищаш желанието на всичко живо. (Псалм 145: 15- 16)
След това трябва да се каже Господната молитва и следното:
Господи Боже, небесни Отче, благослови нас и тези дарове, които получихме от Твоята щедра доброта; чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин.


БЛАГОДРАНОСТ СЛЕД ХРАНА

След храненето по същия начин, те почтителна скръстват ръце и казват:
Славете Господа, защото е благ — защото милостта Му е вечна! Той дава храна на животните и на гарванчетата, които пискат към Него. Той не се наслаждава в силата на коня, не благоволява в краката на мъжа. Господ благоволява в онези, които Му се боят, в онези, които се надяват на Неговата милост. (Псалм 136: 1; 147: 9- 11)
След това трябва да се каже Господната молитва и следното:
Господи Боже, небесни Отче, благодарим Ти за всичките Твои дарове, чрез Исус Христос, нашия Господ, Който живее владее сега и завинаги. Амин.СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Определени откъси от Свещеното Писание за различни духовни служби и групи хора в съгласие с които те трябва да изпълняват своите задължения
ЗА ЕПИСКОПИТЕ, ПАСТОРИТЕ И ПРОПОВЕДНИЦИТЕ

Надзорникът обаче трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава, не пияница, не побойник, а кротък, не скандалджия, не сребролюбец, който управлява добре своя дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под осъждането на дявола. Здраво държи вярното слово така, както е бил научен, за да може и да увещава със здравото учение, и да изобличава онези, които противоречат. (1 Тимотей 3: 2- 4, 6: Тит 1: 9)


КАКВО ДЪЛЖАТ СЛУШАТЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ПАСТОРИ И УЧИТЕЛИ

Също и Господ е наредил така, че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. (1 Коринтяни 9: 14)
А този, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага онзи, който го учи. (Галатяни 6: 6)
Нека старейшините, които управляват добре, да се удостояват с двойна почит – особено онези, които се трудят в словото и поучението; защото Писанието казва: „Да не обвързваш устата на вола, когато вършее“; и: „Работникът заслужава заплатата си.“ (1 Тимотей 5: 17- 18)
Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят; за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас. (Евреи 13: 17)


ЗА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. Затова, който се съпротивлява на властта, се съпротивлява на Божията наредба; а които се съпротивляват, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не са страшни за доброто дело, а за злото. А ти искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея, понеже тя е Божия служителка за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш, защото тя не носи напразно меча, понеже е служителка на Бога, отмъстителка за наказание на този, който върши зло. (Римляни 13: 1 - 4)


ЗА ПОДАНИЦИТЕ

Тогава Той им каза: Като е така, отдавайте императорското на императора, а Божието – на Бога. (Матей 22: 21)
Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта. Понеже затова плащате и данъци; защото са Божии служители тези, които са постоянно заети с тази длъжност. така, отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък – данъка, на когото мито – митото, на когото страх – страха, на когото почит – почитта. (Римляни 13:5-7)
И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора, за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. (1Тимотей 2: 1-3)
Напомняй им да се покоряват на държавните началства и власти, да се подчиняват и да бъдат готови за всяко добро дело. (Тит 3:1)
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт – било на царя, като на върховна власт, било на управниците, като на такива, които са пратени от него за наказание на злосторниците и за похвала на тези, които вършат добро.
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт – било на царя, като на върховна власт, било на управниците, като на такива, които са пратени от него за наказание на злосторниците и за похвала на тези, които вършат добро.


ЗА СЪПРУЗИТЕ

Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. (1Петър 3:7)
Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях. (Колосяни 3: 19)


ЗА СЪПРУГИТЕ

Жените, (покорявайте се) на своите мъже, както на Господа. (Ефесяни 5: 22)
Както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чиито деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха. (1Петър 3: 6)


ЗА РОДИТЕЛИТЕ

И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господното възпитание и наставление. (Ефесяни 6:4)


ЗА ДЕЦАТА

Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. „Почитай баща си и майка си“ – което е първата заповед с обещание – „за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.“ (Ефесяни 6: 1- 3)ЗА СЛУГИТЕ, НАЕМНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет, с простота на сърцето си, като на Христос; не само за пред очи, като че угаждате на хора, а като Христови слуги, изпълняващи от душа Божията воля; и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора, като знаете, че всеки, каквото добро направи, това ще получи от Господа – бил той роб или свободен. (Ефесяни 6: 5- 8; виж също Колосяни 3: 22)


ЗА ГОСПОДАРИТЕ

И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване, като знаете, че и вашият, и техният Господар е Един и Същ на небесата и в Него няма пристрастие. (Ефесяни 6: 9; виж също Колосяни 4: 1)


ЗА МЛАДЕЖИТЕ

Така и вие, по-младите, се покорявайте на старейшините. Да! А всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“ И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно (1 Петър 5:5- 6)


ЗА ВДОВИЦИТЕ

А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и в молитви нощем и денем. Но онази, която живее разпуснато, тя е жива умряла. (1Тимотей 5: 5- 6)


ЗА ВСИЧКИ

Понеже заповедите: … се обобщават в тези думи: „Да любиш ближния си както себе си.“ (Римляни 13: 9)
И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора, (1 Тимотей 2: 1)

Учете внимателна всеки урок и домакинството ваше добре ще живее.


 

 
съдържание
 
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 

 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
         
         
         
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
eXTReMe Tracker