Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
  
"Аз съм пътят, и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" - Исус Христос
 
АУДИО КНИГА
Коментар върху
"Послание на апостол Павел
към Галатяните"
 
Д-р Мартин Лутер
 
Здравейте. Този прочит на "Коментар върху "Послание на апостол Павел към Галатяните"" е за всички, които обичат нашия Господ и Спасител Исус Христос.

Истината не остарява. Изказът на Мартин Лутер, е актуален и днес, но за съжаление е дефицитен в съвременните проповеди.
Благовестието на Исус Христос е единственият духовен еталон за Мартин Лутер.

А за нас така ли е?

Когато става дума за Благовестието, за Лутер не съществуват човешки авторитети като институции, личности или санове, заради които да прави компромиси с истината дадена ни от Христос. Както ние, така и той добре знае от книгата на пророк Исая, че "цялата ни правда е като омърсена дреха".

Словото на Мартин Лутер може да се окаже твърда храна за мнозина, но ако сте водени от Духа на истината ще признаете, че истинската вяра в Христос не търпи нищо фалшиво и никога и пред никого не отстъпва.

Моля Те, Господи, дари ни Своята благодат, да обичаме истинското Божие слово и да бъдем нетолерантни към благовестие, различно от Твоето.
Цялата слава принадлежи на Бащата, Сина и Светия Дух. Амин.

От продуцента на аудио книгата: 06 март 2013 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМЕНТАРА КЪМ ПОСЛАНИЕТО
 
Първа глава от посланието на ап. Павел към Галатяните
Втора глава от посланието на ап. Павел към Галатяните
Трета глава от посланието на ап. Павел към Галатяните
Четвърта глава от посланието на ап. Павел към Галатяните
Пета глава от посланието на апостол Павел към Галатяните
Шеста глава от посланието на апостол Павел към Галатяните
 
 

 
съдържание
 
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 

 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
         
         
         
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
eXTReMe Tracker