Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "П И С М А" - Джон Нютън
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


УЕСТМИНСТЪРСКА ИЗПОВЕД
НА ВЯРАТА - 1647 г.
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 01  За Свещеното писание
Глава 02  За Бога и Святото Триединство
Глава 03  За вечните повели на Бога
Глава 04  За сътворението
Глава 05  За провидението
Глава 06  За грехопаднието на човека, за греха и неговото наказание
Глава 07  За завета, който Бог сключва с човека
Глава 08  За Христос като Посредник
Глава 09  За свободната воля
Глава 10  За действеното призоваване
Глава 11  За оправданието
Глава 12  За осиновението
Глава 13  За освещението
Глава 14  За спасителната вяра
Глава 15  За животворното покаяние
Глава 16  За добрите дела
Глава 17  За пребъдването на светиите
Глава 18  За увереността в благодатта и спасението
Глава 19  За Баожия закон
Глава 20  За християнската свобода и за свободата на съвестта
Глава 21  За поклонението пред Бога и почивния ден
Глава 22  За законните клетви и оброци
Глава 23  За гражданските власти
Глава 24  За брака и развода
Глава 25  За църквата
Глава 26  За общението на светиите
Глава 27  За тайнствата
Глава 28  За водното кръщение
Глава 29  За Господната вечеря
Глава 30  За църковните санкции
Глава 31  За синодите и съборите
Глава 32  За състоянито на хората след смъртта и за възкресението на мъртвите
Глава 33  За последния съд
 
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
Уестминстърска изповед - текст
Подробен катехизисаудио | текст
 
   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:


                                                                  Download
   
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker