Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
    Жан Калвин
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Жан Калвин
  /1509 - 1564/
 
Институти на християнската религия
 
Институти на християнската религия
В този раздел ви представям прочит на три тома от Институтите на Калвин в пълния си обем - първи, втори и четвърти.
 

 
Библейско християнство
 
това е много съкратен вариант на класическото произведение на Калвин  "Институти на християнската религия" -  подготвен от  Б.Р.Ууд

 

 
 
 

 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker