Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "Библейско християнство" - Жан Калвин
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Жан Калвин
  /1509 - 1564/
 

 
БИБЛЕЙСКО ХРИСТИЯНСТВО
Жан Калвин
 
/ съкратен вариант на класическото произведение на Калвин  "Институти на християнската религия" -  подготвен от  Б.Р.Ууд /
 
 
Част 1:ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА ТВОРЕЦ
 
Раздел 1. Познаването на Бога и познаването на себе си са тясно свързани
Раздел 2. Значениeто на познаването на Бога
Раздел 3. Познаването на Бога е естествено вкоренео в човешкия ум
Раздел 4. Невежеството и покварата заглушават или изкривяват познанието на Бога
Раздел 5. Бог може да бъде познат чрез действията Си във вселената
Раздел 6. Човек се нуждае от Писанието, за да постигне истинско познание за своя Създател
Раздел 7. Святият Дух гарантира авторитета на Писанието
Раздел 8. Има силни и разумни доказателства, които потвърждават истинността на Светото Писание
Раздел 9. Пренебрегването на Писанието и търсенето на нови откровения е противно на Божията воля
Раздел 10. Творението и Писанието свидетелстват срещу боговете на народите
Раздел 11. Неправилно е да си правим каквато и да е картина или образ на Бога
Раздел 12. Само Бог е достоен за поклонение
Раздел 13. Бог е един в същността Си и тази същност съдържа три Личности
Раздел 14. Нищо сътворено от Бога не може да получи славата, която принадлежи само на Него.
Раздел 15. Сътворението на човека.
Раздел 16. Бог продължава да управлява всяка част от Своята вселена.
Раздел 17. Как да разбираме учението за Божията грижа.
Раздел 18. Божията употреба на неправедни средства.
 
Плейлист в YouTube
 

 
Част 2:  ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА ИЗКУПИТЕЛ
 
Раздел 1. Грехопадението на Адам и първородния грях.
Раздел 2. Човешката воля е поробена.
Раздел 3. Човешката воля е поробена от греха и може да намери свободата само чрез благодатта.
Раздел 4. Как действа Бог в човешките сърца.
Раздел 5. Отговори срещу доводите, че човек има свободна воля.
Раздел 6. Нечестивият човек трябва да търси спасение в Христос.
Раздел 7. Целта на Закона.
Раздел 8. Нравственият закон.
Раздел 9. Христос бе познат в старозаветни времена, но не напълно разкрит.
Раздел 10. Приликата между Стария и Новия Завет.
Раздел 11. Разликите между Стария и Новия Завет.
Раздел 12. Христос трябваше да стане човек, за да бъде посредник.
Раздел 13. Христос беше истински човек.
Раздел 14. Двете естества в личността на Посредника.
Раздел 15. Христос е нашият пророк, свещеник и цар.
Раздел 16. Изкупителното дело на Христос.
Раздел 17. Христос заслужи балогодатта за нас.
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
Част 3: МЕТОДИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ХРИСТОВАТА БЛАГОДАТ
 
Раздел 1. Христовото благовестие работи в нас чрез скритото действие на Духа.
Раздел 2. Вярата и нейните свойтва.
Раздел 3. Истинското покаяние.
Раздел 4. Преглед на римокатолическото учение за покаянието.
Раздел 5. Други римокатолически учения.
Раздел 6. Християнски живот.
Раздел 7. Християнско себеотричане.
Раздел 8. Носене на кръста.
Раздел 9. Очакване на идния живот.
Раздел 10. Правилнтото отношение към настоящия живот.
Раздел 11. Оправдание чрез вяра.
Раздел 12. Божият съд.
Раздел 13. Всичката слава принадлежи на Бога.
Раздел 14. Истинско оправдание.
Раздел 15. Божията слава и нашата увереност в спасението.
Раздел 16. Някои доводи относно оправданието чрез вяра.
Раздел 17. Мястото на закона.
Раздел 18. Награди.
Раздел 19. Християнската свобода.
Раздел 20. Молитвата.
Раздел 21. Предопределение.
Раздел 22, 23, 24. Още за предопределението.
Раздел 25. Възкресението.
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker