Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди на Хенри Скугъл
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Хенри Скугъл
  /1650 - 1678/
 
 

Животът на Бога в човешката душа - 1 част
     Погрешни схващания за религията
    Какво представлява религията
    Нейната неизменност и непоклатимост
    Нейната свобода и доброволен характер
    Религията като Божествен принцип
    Какво представлява естественият живот
    Различните наклонности на естествения живот
    В какво се състои Божественият живот
    Делата дават по-добра представа за религията от думите
    Божествената любов въплътена в нашия Спасител
    Усърдието Му в изпълнението на Божията воля
    Търпението Му в понасянето на скърбите
    Постоянната Му молитва
    Милосърдието Му към хората 
    Непорочността Му
    Неговото смирение 
    Молитва
 
Животът на Бога в човешката душа - 2 част
   Превъзходството на Божествената любов
   Предимствата на Божествената любов
   Стойността на обекта 
   Увереността, че си обичан отново 
   Присъствието на възлюбения 
   Божествената любов ни кара да споделяме безкрайно щастие 
   Този, който обича Бога, открива сладост във всяка съдба 
   Задълженията на религията носят удоволствие 
   Превъзходството на милосърдието 
   Удовлетворението, с което е придружено 
   Превъзходството на непорочността 
   Насладата, която носи 
   Превъзходството на смирението 
   Удовлетворението и сладостта от кроткия нрав 
   Молитва 
 
Животът на Бога в човешката душа - 3 част
    Безумието на тези страхове 
    Ние трябва да правим каквото можем и да разчитаме на Божията помощ 
    Трябва да избягваме всякаква форма на грях
    Трябва да знаем кои неща са греховни
    Трябва да устояваме на изкушенията, да съгрешаваме...
    Трябва постоянно да бдимТрябва редовно да анализираме постъпките си
    Добре е да се въздържаме от много позволени неща
    Трябва да се стремим, да не се привързваме към света и неговата суета
    Видимата страна на поведението ни също трябва да е богоугодна
    Трябва усърдно да развиваме вътрешните прояви на посвещение, милосърдие и др.
     Разсъждението е мощно средство за укрепване на вярата
    За да се зароди у нас Божествената любов, трябва да разсъдим относно превъзходството на Божието естество
    Трябва да разсъждаваме относно Неговата благост и любов
    За да се породи милосърдие у нас, не бива да забравяме, че сме тясно свързани с Бога
    Не бива да забравяме, че хората носят Неговия образ
    За да се зароди непорочност у нас, трябва да зачитаме достойнството на естеството си
    Трябва по-често да мислим за небесната радост
    Смирението се поражда от осъзнаването на нашите грешки
    Мислитне ни за Бога ще ни смирят
    Молитвата - друго средство за връзката ни с Бога. Предимствата на вътрешната молитва.
    Религията може да бъдуе усъвършенствана, чрез същото средство, което я е породила - Светото Причастие
    Молитва
 
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker