Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Животът на Бога в човешката душа
Хенри Скугъл
 
Беседа в три части - 1 част
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
    Погрешни схващания за религията
    Какво представлява религията
    Нейната неизменност и непоклатимост
    Нейната свобода и доброволен характер
    Религията като Божествен принцип
    Какво представлява естественият живот
    Различните наклонности на естествения живот
    В какво се състои Божественият живот
    Делата дават по-добра представа за религията от думите
    Божествената любов въплътена в нашия Спасител
    Усърдието Му в изпълнението на Божията воля
    Търпението Му в понасянето на скърбите
    Постоянната Му молитва
    Милосърдието Му към хората 
    Непорочността Му
    Неговото смирение 
    Молитва
 
 
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker