Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Животът на Бога в човешката душа
Хенри Скугъл
 
Беседа в три части - 3 част
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
    Безумието на тези страхове 
    Ние трябва да правим каквото можем и да разчитаме на Божията помощ 
    Трябва да избягваме всякаква форма на грях
    Трябва да знаем кои неща са греховни
    Трябва да устояваме на изкушенията, да съгрешаваме...
    Трябва постоянно да бдимТрябва редовно да анализираме постъпките си
    Добре е да се въздържаме от много позволени неща
    Трябва да се стремим, да не се привързваме към света и неговата суета
    Видимата страна на поведението ни също трябва да е богоугодна
    Трябва усърдно да развиваме вътрешните прояви на посвещение, милосърдие и др.
     Разсъждението е мощно средство за укрепване на вярата
    За да се зароди у нас Божествената любов, трябва да разсъдим относно превъзходството на Божието естество
    Трябва да разсъждаваме относно Неговата благост и любов
    За да се породи милосърдие у нас, не бива да забравяме, че сме тясно свързани с Бога
    Не бива да забравяме, че хората носят Неговия образ
    За да се зароди непорочност у нас, трябва да зачитаме достойнството на естеството си
    Трябва по-често да мислим за небесната радост
    Смирението се поражда от осъзнаването на нашите грешки
    Мислитне ни за Бога ще ни смирят
    Молитвата - друго средство за връзката ни с Бога. Предимствата на вътрешната молитва.
    Религията може да бъдуе усъвършенствана, чрез същото средство, което я е породила - Светото Причастие
    Молитва
 
 
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker