Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "Наставление във вярата" - Жан Калвин
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Жан Калвин
  /1509 - 1564/
 

Наставление във вярата е ясно, спокойно и дори приятно изявяване на християнската вяра, писано от Калвин, когато той е на двадесет и седем-двадесет и осем години, и не повече от три или четири години след неговото зряло посвещение към християнската вяра. Вярата, към която той се е чувствувал призван и която оттогава нататък е направлявала живота му, е ясно и стегнато обобщена в Наставление във вярата. За нас днес това е класическа изповед на хуманистичен учен, който е призван да стане християнин и служител в едно хаотично и опасно време. Затова то ни помага днес да мислим и живеем като християни.

Това е Калвиновото обобщение на неговия труд от над 2,000 страници, Институти на християнската религия. Калвин пише тази книга във формата на катехизис, с кратки теми, което я прави много полезна и днес за обучение в истинско християнство на българските християни.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker