Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 

Коментари върху цялата Библия

преведени на български

чрез Googlе Translate

 

Публикувам тези коментари с ясното разбиране, че те са компютърен превод и не биха заменили красотата и нюансите в изказа на един ерудиран преводач, стремящ се да запази точността на превода.

При четенето на компютърния вариант ще се срещнете с известни предизвикателства, но с Божията благодат и жаждата ви за повече знания, надявам се че ще превъзмогнете тези  незначителни трудности.

Благословения.

 

Коментари на Жан Калвин  
Коментари на Матю Хенри - кратък
   
Коментари на Матю Хенри - пълен
   
Коментари на Джон Гил
   
Коментари на Филип Шаф

 

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 

 

 

Share |


 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 
 
 
 
           
           
eXTReMe Tracker