Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Пътеводител към небето
Джоузеф Алейн
 
 
 

                         Какво означава да си християнин?
                         Да станеш християнин
                         Наистина ли има значение?
                         Положението, в което се намираме
                         Осъдени
                         Какво трябва да направя?
                         Невероятна благодат
                         Събуди се и живей
 

 
Търси Божието лице в молитва

Отдели време, в което да си насаме с Бога. Ще ти е нужно искрено да потърсиш помощта Му и сериозно да се запиташ дали искаш да оставиш греховете си и да се отдадеш на Господ до края на живота си. Не можеш да си позволиш да подходиш небрежно към подобно решение; няма нищо по-важно от него. Господ е обещал да даде благодат и сила на онези, които Го търсят с цялото си сърце. Не разчитай на себе си и на силата на собствената си воля, а се уповай в самия Бог.
Намери време да се подготвиш, за да отидеш при Господ с благоговение и смирена вяра, преклони се и излей сърцето си пред Него с думи като следните:


ЗАВЕТ С БОГА

Святи Боже, идвам при Теб като се осланям на спасителното дело на Твоя Син и Те моля да ме приемеш. Бях Ти обърнал гръб преди и си вървях в моя път. Грешник съм и по природа, и по дела, и несъмнено заслужавам да отида в ада. Но въпреки това в безкрайната Си благост, Ти си обещал да покажеш милост към мен, ако извикам към Теб с цялото си сърце. Чух благовестието на Исус Христос и сега идвам да се предам във властта Ти. Искам да съм примирен с Теб и затова отхвърлям всеки идол, който съм почитал в миналото, и вече няма да дружа с враговете Ти.

От все сърце се отдавам да се боря с всички налични средства срещу всеки грях, който ми е известен. Със срам признавам, че преди сърцето ми беше прилепено към нещата от този свят по идолопоклоннически начин, но съм тук и сега давам сърцето си на Теб, великия Създател на всемира. Търся от Теб, всесилния и славен Бог, благодатта, която ще ми е необходима, за да устоя на всички изкушения и примамки на света, така че да не се отклоня от пътя Ти и да не се върна в греха.

Също Те моля да ми помогнеш да победя изкушенията на дявола.

Чрез Твоята благодат се решавам никога да не се поддам на злите му внушения. Но тъй като моята правда е като мръсна дрипа пред погледа Ти, аз нямам увереност в собствените си сили. Завися изцяло от Теб; сам по себе си съм безнадежден, безпомощен и напълно безсилен да преодолея изкушение от всякакво естество.

Ако не беше голямата Ти милост, нямаше да посмея да пристъпя към Теб сега. Но понеже Си предложил, чрез Христос, да ми бъдеш Бог, идвам при Теб със страхопочитание и увереност.

Призовавам небето и земята да свидетелстват, че от този момент Ти си моят Господ и моят Бог.

Смирявам се пред святото Ти величие и признавам, че Ти - Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святий - си всичко за мен. Предавам себе си в душа и тяло на Теб и се решавам да ти служа в святост и праведност до края на живота си. И понеже си определил Господ Исус Христос като единствения път към Теб, встъпвам, така да се каже, в съпружески завет с Него:

Господи Исусе,
идвам при Теб гладен и жаден, беден и нуждаещ се, окаян, сляп и гол, нечист, незаслужил и осъден. Не съм достоен да измия краката на когото и да било от служителите ти, а още по-малко тържествено да се венчая с Царя на славата. Но поради любовта Ти сега съм тук, за да Те приема за мой Господар и Съпруг в добро и зло, в богатство и бедност, в радост и скръб, и повече от всеки друг да Те обичам, почитам и да Ти се подчинявам завинаги. Приемам Те за мой Пророк, Свещеник и Цар, за мой Спасител и Господ. Аз не съм достоен, но ти си Господ, моята правда.
Нямам мъдрост, на която да разчитам, затова се обръщам към Теб — Ти да бъдеш мой Ръководител.

Решавам се да върша Твоята воля, а не моята.

И тъй като си ми казал, че за да царувам с Теб, първо трябва да страдам за Теб, аз съм готов да изтърпя всичко, което изпратиш в живота ми, като търся Твоята благодат и увереност, че нищо никога няма да ме раздели от Теб.

Господи, възхвалявам Те за това, че си дал Своите святи закони, да ме управляват и напътстват през живота ми и аз доброволно се предавам на властта им. Всичките Ти наредби са святи, справедливи и добри. Отсега нататък мислите, думите и действията ми ще бъдат подчинени на Словото Ти и макар че грешното ми сърце може да продължи да се бунтува, нямам желание да пренебрегна нито едно от задълженията си към Теб.

Идвайки при Теб, ясно съзнавам слабостта и недостатъците си.

Виновен съм за много неволни грехове и смирено се моля, въпреки всичко, да ме приемеш според обещанието Си, защото сърцето ми искрено Те желае.

Всемогъщи Боже, Сърцеведецо, днес сключвам този завет с Теб безкористно и безрезервно, но ако има някаква неискреност в сърцето ми, моля Те, разкрий ми я и ме поправи.

Отче, Бог мой и Баща мой, възхвалявам Те за великия Ти план за спасение, който си предвидил за погубените и безнадеждни грешници.

Исусе Христе, Спасителю мой и Изкупителю, възхвалявам Те за любовта Ти към мен и за пролятата Ти кръв, която умива греховете ми.

Святи Душе, възхвалявам Те за това, че ме отвърна от греха и ме насочи към Бога чрез всемогъщатата Си сила.

Всевишни и Святи Господи, Боже Всемогъщи - Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святий - възхвалявам Те за това, че си ме направил Свой Приятел, а чрез безкрайната Си благодат и Свой служител.

Амин - така да бъде.

И нека заветът, който съм направил тук на земята, да бъде потвърден и на небето.


Съветвам те да сключиш завет с Бога, не само в сърцето си, но с думи. Може да ти е полезно, ако го напишеш, да го издигнеш в молитва и да го подпишеш. А след това го пази, за да ти напомня за себе си и да те насърчава, когато съмненията и изкушенията дойдат.


Джоузеф Алейн
 
Изтегли в PDF "Завет с Бога"
 

съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker