Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "СМИРЕНИЕТО" - Андрю Мъри
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Андрю Мъри  /1828 - 1917/
 

 
СМИРЕНИЕТО
00 Предговор
01 Смирението в прослава на творението
02 Смирението - тайната на изкуплението
03 Смирението в живота на Исус Христос
04 Смирението в поученията на Исус Христос
05 Смирението в учениците на Исус Христос
06 Смирението в ежедневния живот
07 Смирение и святост
08 Смирение и грях
09 Смирение и вяра
10 Смирението и смъртта на егото
11 Смирение и радост
12 Смирение и възвишение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker