Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди на Джон Райл
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


"Святостта" - Джон Райл /1816 - 1900/
 

                        Бъдете като Мойсей
                                Една жена, която трябва да помним
                        ГРЕХЪТ
                        Израстването
                        Лот - едно предупреждение!
                        Освещението
                        Сигурна надежда
                        Святостта
                        Цената
                        Великата Христова мощ
                        Войнстването
                        Любовта към Христос е част от святостта
                        Истинската Христова църква
                        Христос изисква от църквите да бъдат святи
                                Да познаваш Исус Христос
                        Утолената жажда
                        Какво изискват времената от нас християните
                        Неизследимото богатство
                        Отделени от Христос
                        Христос е всичко!
 
                        Плейлист в YouTube
 
 

 
 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker