Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "МОЛИТВАТА" - Джон Бъниан
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Джон Бъниан
  /1628 - 1688/
 
 
МОЛИТВАТА
МОЛИТВАТА В ДУХА
Какво представлява истинската молитва
Какво означава да се молим с Духа?
Какво означава да се молим с Духа и с ума си?
Отговори на въпроси и възражения
Практически насоки и приложения.
 
 
ПРЕСТОЛЪТ НА БЛАГОДАТТА
 
Богът има повече от един престол
Посветените християни могат да различат един престол от друг
Хората за които се отнася призивът: "Нека пристъпваме"
Как да пристъпваме към престола на благодатта?
Причините да пристъпваме дръзновено към престола на благодатта.
Заключение: шест поуки, които трябва да извлечем от този текст
 
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker