Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО" - Фредерик Майер
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Фредерик Майер
  /1847 - 1929/
 

 
ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО
Фредерик Майер
 
01 Господ Исус се отказва от Своята слава
02 Името, над всички други имена
03 Гетсимания
04 Огненото изпитание на изкушението
05 Изпълелнен със Светия Дух
06 Ловец на човеци
07 Грехът в живота на Давид
08 Подготовка за Фасга
09 Отстъпление и поражение
10 Тайната на водителството
11 Товарите и какво да правим с тях
12 Нашето отношение към парите
13 Как да четем Библията
14 Запленяват ме и двете възможности
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 

 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker