Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "СУВЕРЕННОСТТА НА БОГА" - Артър У. Пинк
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


СУВЕРЕННОСТТА НА БОГА
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
01  Въведение
02  Суверенността на Бога и съвременността
03  Божията суверенност дефинирана
04  Суверенността на Бога и творението
05  Суверенността на Бога и Неговото управление
06  Суверенността на Бога и спасението
07  Суверенността на Бога в действие
08  Божията суверенност и човешката воля
09  Суверенността на Бога и молитвата
10  Нашето отношение към Божията суверенност
11  Ползата от доктрината за Божията суверенност
12  Заключение


Плейлист в YouTube


Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker