Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди на Ейбрахам Буут
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Ейбрахам Буут
  /1734 - 1806/
 
 

Какво представлява благодатта?
Спасението е изцяло по благодат!
Избиране или разграничаваща благодат - част 1
Избиране или разграничаваща благодат - част 2 / Избирането води до святост
Как благодатта контролира призоваването ни от Бога
Божията прошка за нашия грях е дадена, защото Бог е благодатен
Нашето оправдание е по благодат - част 1 / Доказателства
Нашето оправдание е по благодат - част 2 / Примери
Нашето осиновяване е по благодат
Нашето освещение е по благодат
Значимостта на светостта и добрите дела
Благодатта пази вярващите в безопасност, докато отидат на небето
Благодатта е успешна поради това, което Христос Е
Благодатта е успешна поради това, което Христос извърши
Крайната цел на Божията благодат
 
Плейлист в YouTube

 
 
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 

 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker