Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17  
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
"Бог и на езичниците даде покаяние за живот..."        Деяния 11:18
 
 
 
     
Братя и сестри,
предлагам на вашето внимание една интересна брошура, която вероятно е издадена между 1899 г. и 1921 г. Предоставям ви я в съвременен правопис, за да ви бъде удобна за четене.  Премахнах единствено елементите на Дриновско-Иванчевския правопис, които биха озадачили младите читатели.

     Тези 8 страници са искрено обръщение, отправено преди повече от век към непокаялите се наши сънародници, към онези които вършейки вид религиозност са тънели в заблуда, че само с добрите си дела ще бъдат забелязани и удостоени с очакваната от тях награда на Небето.
    
     Това е обръщение към всички, които разсейвани от различни грижи и проблеми не са достигнали до същността и значението на думата покаяние.

     От овехтелите и пожълтели страници на старата брошура струи животворящата Христова любов, чрез загрижеността на искрено вярващи християни, страдащи за ближния си и желаещи промяна в България. 
    
     Прочетете обръщението и преценете дали то не е актуално и днес?
    
     Бог да ни благослови.

 

 
 
Покайте се!

Ето една пренебрегната тема. Ето един съвсем непопулярен предмет. Църковните амвони са го забравили, па и хората не искат да го слушат.

Църквата е допустнала между себе си много хора с фалшиви претенции. Тя е отворила широко своята врата и малко се е погрижила да разбере, кой е покаен и кой не е. Тя е приела в средата си хора, които нямат понятие за християнството и други, които са го смесили с неща, които са чужди на християнството.
Църквата днес проповядва лесна религия. Тя проповядва евтина религия.
Исус никoга и пред никого не направи пътя лесен. Той не казва: Само вярвай! Той не говори само за любовта Божия. Помнете това!

Дойде един при Исуса и му каза:
Аз ще те последвам, където и да идеш Ти.
Исус му отговори:
- Лисиците имат дупки, където живеят и птиците гнезда, но Син Человечески няма глава где да положи. Сиреч, не е лесно да ме седваш.
Друг дойде при Него и Му рече:
- Какво да правя, за да наследя вечен живот?
Исус му отговори:
- Опази заповедите.
-
Кои заповеди ?
- Десетте. Не Знаеш ли, кои са?
- О, тез всички съм опазил. Какво ми недостига още?
Исус му отвеща:
- Иди, продай все що имаш и го раздай на сиромасите и ти така ще имаш съкровища на небето, тогава ела да ме последваш.

Исус не направи пътя лесен.
Друг дойде при Исуса вечер и Му рече
- Учителю, знаем, че Си дошел от Бога, защото никой не може да върши тези неща, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
Исус му отговори:
- Никодиме, трябва да се родиш отново отгоре, от Духът.

Исус не издигна фалшиви образци.
Той никого не заблуди, не поласка.

Църковният амвон днес се бои да не разсърди някого. Той прави компромиси. Обича да ласкае и сипе похвали. Той е понижил християнските образци само за да привлече повече хора. И вие ще намерите днес църквата пълна с хора, които никога не са се покаяли.

Покаянието е голямата и първа тема на Библията. Тя е първа и главна основа на християнския живот. Ти може да си член на някоя църква, без да си се покаял, но ти не можеш да си християнин без покаяние.
Покаяние е първата длъжност, начална стъпка, без която няма християнски живот.
- Покайте се! - говореше Иоан Кръстител. И те му отсякоха главата.
- Покайте се! - викаха апостолите и те ги убиха.
- Покайте се! Покайте се!

Това е нуждата ни днес. Защото без покаяние няма спасение, няма Спасител, няма небе, няма рай. Без покаяние няма радост, няма песен, няма победи в христинския живот.

Вземете Новия завет. Разгърнете го и вие ще видете, че той е наръчна книга за покаяние. На 60 местa се говори за покаяние. А посланията на Апостолите са написани да покажат на хората що е покаяние, за да не са в мъгла и невежество относно най-важното нещо.

Що е покаяние?

То не е убеждение.
Светлината не е живот. Едно нещо е да бъдеш събуден утре заран на 5 часа, а съвсем друго нещо е да станеш в 5 часа.
Едно нещо е да си гладен, а съвсем друго нещо е да се нахраниш.
Просякът иска, но искане и притежаване са две различни неща!
Не е достатъчно да си убеден. Убеждението е елемент на покаянието, но вие можете да сте убедени, без да се покаете. Никой не се кае, докато не се убеди, но всички които са убедени, не са покаяни, и аз говоря на хора, които знаят, че това е така?

Що е покаяние?

То не е скьрбене.
Вие можете дълбоко да скърбите, без да се покаете.
Има скръб, която довежда до смърт. Има скръб, която разрушава живота. Има сълзи, обаче, които не помагат. Има хора, които мислят, че като проливат сълзи в църква, те са спасени. Молят се. Те плачат, когато слушат прочувствена проповед, те плачат, когато са на погребение, те плачат нвсякъде и за всичко и мислят, че като леят изобилно сълзи, те са в положение на благодат.
Лъжат се.
Бог казва: "Защо покривате олтаря, ми със сълзи? Защо ми донасяте вашите суетни жертви? Аз съм уморен от тях. Махнете ги! Защото послушанието е по-добро от много жертви"
Да скърбиш, не значи покаяние.

Що е покаяние?

То не е обещание.
Не, господа! Някои от вас сте правели това през цепия си живот, докато сте остарели и днес сте по­далече от Бога, отколкото по-рано.
Покаяние не е ходене на църква. Съвсем не.
Покаяние не е слушане на проповеди.
Четене на Библията не е покаяние.
Изговаряне на молитва не е покаяние.

Що е покаяние?

Убеждение? Не.
Плачене ? Не.
Възхищение? Не.
Фанатизъм? Не! Не! Не!

То е най-смисленото нещо в Божия свят;
то е най-хубавото нещо на земята;
то е най-необходимото нещо за всекиго.
Небето кънти от радост, когато се кае един грешник на земята. Един! А какво би било ако се покаем всички?

Що е покаяние?

То не е да имаш религия. Всеки човек е религиозен.
Онзи, който казва: „Аз не вярвам в Бога“, и той има религия.
Майката, която хвърля детето си на нажежения идол за да го даде жертва, има религия. Но това не е покаяние.

А що е покаяние?

Накъсо казано:
То е връщане от греха към Бога. То е пътуване. То е обръщане към доброто.
Покаяние е нещо по-дълбоко от чувство. То е действие. То значи отскубване от корен това, което е проклятие за душата ти.

Що е покаяние?

То е моралният отговор на пробудилата се душа, нейният съзнателен отзив към Бога.
Иона отиде в Ниневия да проповядва покаяние. Ниневия имаше над един милион жители. Тя успяваше материално, но губеше духовно. Всичко се израждаше. Те издигнаха страстите си в култ. Бяха забравили Бога. Като че Содом и Гомор бяха възобновени.
- "Още 40 дена и ако се не покаете всички ще погинете!" - Те му се смееха. Те му се чудеха. Трябва да е луд! Не знае, що приказва!
А Йона вика:
- "Още 40 дена и, ако се не покаете, всички ще погинете!"
Словото му достигна до ушите на Царя, министрите и висшите чиновници. И то беше убедително, съкрушително.

Царят се покая.
А това значеше много. Народът гледа към високите места, към върховете.
И министрите се покаяха.
И учителите се покаяха.
И търговците и ... и ... целият народ се замисли, осъзна положението си, че е гибелно, обърна се към Бога в пост и молитва, и се покая.

Ниневия не погина. Тя се спаси. Нямаше вече убийства, кражби, рушвети, гешефти, лихварство, комар, пиене, разват, ежби, гонения, братоубийства, раздори, побоища и пр. и пр. сатанински деяния. Всички заживяха в мир и любов, защото зацари правда и чистота..
Ниневия се покая.
Ето ви крещящата нужда днес на България, на целия свят!
София се нуждае, България се нуждае от едно дълбоко, велико, истинско покаяние.

Покайте се!

Няма среден път. Няма тука място за неутралитет. Това е жестокият, но спасителен ултиматум на вековете, на небето, на Вечния Бог.
Или се покайте или всички ще погинете

Не се самооблащавайтe /самоизмамвайте/, не се лъжете с хубави имена. Те са украшение, но не са спасителни. Не ще ви помогне нито православие, нито католицизъм, нито протестанство.

Исус Христос или хаос.

Ето ви цялата история на целия човешки живот. Всичко друго е вятър.
Парадност, тържествени събрания, молебен, църковни събори, разни имена и църковни форми, папи и владици, пастири и свещеници, ангели и архангели, не могат да спрат разложението, деградирането и смъртната провала, ако не настъпи истинско покаяние във високите и ниски места.

- Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в Евангелието на Исуса Христа, Спасителят и Изкупителят на света.

След като прочетеш настоящата брошура, ако не желаеш да я задържиш, не я хвърляй, но я дай някому.

 

 

 

Share |
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 
 
 

 Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт. Откровение 12:11

 

 
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 
 
 
 
           
             
             
             
eXTReMe Tracker