Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "Опитността, която си струва" - Джонатан Едуардс
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Джонатан Едуардс
  /1703 - 1758/
 
ОПИТНОСТТА,
която си струва
1. Същността на чувствата и тяхното значение в християнството
- Встъпителни бележки - от 0:00 мин.
- Какво представляват чувствата - от 3:39 мин.
- Истинската религия се състои главно от чувства - от 7:29 мин.
- Различните чувства - от 2:43 мин. 
- Истинската религия намира пълнотата си в любовта - от 19:10 мин.
- Давид, Павел, Йоан и Христос са примери за хора, имали святи чувства - от 21:11 мин.
- Небесните чувства - от 28:04 мин.
- Чувствата и нашият религиозен дълг - от 29:04 мин.
- Чувствата и закоравялото сърце - от 32:13 мин.
- Какви поуки за чувствата можем да извлечем от всичко това? - от 34:08 мин.
 
2. Нещата, които са в разрез с истинските чувства, свързани със спасението
- Това, че чувствата ни са силни и жизнени, не доказва дали са духовни или недуховни - от 0:00 мин.
- Ако чувствата ни предизвикват силни телесни реакции, това не доказва тяхната духовна или недуховна природа - от 6:12 мин.
- Пламенната страст и духовност да се говори за християнството не е доказателство дали чувствата са духовни или недуховни по своята природа - от 9:31 мин.
- Фактът, че чувствата ни не са плод на съзнателно усилие, не е гаранция за духовността или недуховността им - от 12:07 мин.
- Ако чувствата ни спохождат, придружени от библейски стих, това не доказва тяхната духовна природа - от 17:49 мин.
- Ако чувстваме привидна любов, това не доказва, че чувствата ни са духовни или недуховни - от 20:46 мин.
- Това, че изпитваме едновременно различни чувства, не е гаранция, че те са духовни или недуховни - от 23:51 мин.
- Това, че изпитваме удовлетворение и наслада, не е критерий за духовността или недуховността на нашите чувства - от 28:08 мин.
- Ако чувствата ни карат да посвещаваме много време на външните задължения на християнското служение, това не е мерило дали те са духовни или не са духовни - от 37:38 мин.
- Ако хвалим Бога с устата си, това не е мерило дали чувствата ни са духовни или не са духовни - от 41:17 мин.
- Ако сме убедени в своето спасение, това не е знак, че чувствата ни са духовни или не са духовни - от 44:28 мин.
- Не можем да знаем дали чувствата на един човек са духовни или недуховни, само въз основа на това, че той развълнувано ги разкрива пред нас - от 58:15 мин.
 
3. Отличителни белези на истинските духовни чувства
- Встъпителни бележки - от 0:00 мин.
- Истинските духовни чувства се пораждат от духовни, свръхестествени, божествени въздействия върху душата - от 2:48 мин.
- Обект на духовните чувства е красотата на духовните неща, а не нашият личен интерес - от 21:48 мин.
- Духовните чувства са основани на нравственото съвършенство на духовните неща - от 35:16 мин.
- Духовните чувства произтичат от духовното ръзбиране - от 35:16 мин.
- Духовните чувства пораждат убеждение в реалността на божествените неща - от 41:41 мин.
- Духовните чувства винаги са били съпътсдтвани от духовно смирение - от 48:27 мин.
- Духовните чувства винаги са съпътствани от промяна в нашето естество - от 58:28 мин.
- Истинските духовни чувства се отличават от мнимите по това, че внушават християнски дух на любов, смирение, мир, прошка и съчувствие - от 1:08:59 мин.
- Истинските духовни чувства смекчават сърцето и съществуват редом с християнската кротост на духа - от 1:12:25 мин.
- Истинските духовни чувства, за разлика от мнимите, притежават красива хармония и равновесие - от 1:27:14 мин.
- Истинските духовни чувства раждат копнеж към по-дълбока святост, докато фалшивите чувства карат хората да бъдат доволни от това, което са - от 1:31:43 мин
- Плодът на истинските духовни чувства и християнската практика - от 1:37:09 мин.
- Християнският животе главният отличителен белег пред останалите за искреността на един новороден човек - от 1:52:15 мин.
- Християнският живот е сигурен белег за посвещение пред съвестта на човека - от 1:58:05 мин.
- Заключение - от 2:17:03 мин.
 
 

 
"Грешници в ръцете на един гневен Бог" - проповед на Джонатан Едуардс, проповядвана в Енфилд, Кънектикът на 8 юли 1741 г.
 

 
 

 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker