Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
"КОРЕНИТЕ НА ВЯРАТА" -  Уилям Гътри
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Уилям Гътри
  /1620 - 1665/
 
КОРЕНИТЕ НА ВЯРАТА
Първа част - Кой е християнин?
 
1.:  Сигурност в нашето спасение
2.:  Начини за приобщаване към Христос
3.:  Доказателство, че човек е християнин
4.:  Други доказателства, че един човек е християнин
5.:  Разликата между истинската и фалшивата вяра
6.:  Как да се справяме със съмненията относно нашата вяра
 
 
Втора част - Как да станем християни?
7.:  Какво означава, да се приближим при Исус?
8.:  Значение на истинското приближаване при Христос
9.:  Проблеми, които пречат на хората да дойдат при Христос
10.:Други проблеми, които пречат на хората да дойдат при Христос
 
 

 
 

 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

"Преподавал съм в продължение на двадесет години доктрината за вярата, сомо чрез която, приемайки Христовите заслуги, ние стоим оправдани пред Божия съд; и въпреки това старата и позорна упоритост на моето естество ме кара да искам да дойда при Бога, носейки нещо в ръцете си, поради което Той да излее благодатта Си върху мен. Не мога да постигна оправданието - необходимо е да се уповавам само на чистата и обикновена благодат"

                            Мартин Лутер

/От "Продължение на Милнеровата история" на Скот, том 1, стр. 42/

 

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker