Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 


коментар на пастор
Димитър Куличев
 
Пастор Димитър Куличев от Първа евангелска църква в гр. София е водещ на християнската поредица "Петокнижие".
Анализите и съпоставките между двата Завета, които водещият прави, ще ви помогнат да разберете редица трудни места във Вечната книга, Библията. 
 
ПЕТОКНИЖИЕ
 
 
 
 
 
 
 "Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; "  Псалми 19:7
 
"Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта."  Римляни 8:2.
 
"Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона." Галатяни 3:21.
 
"Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра."   Галатяни 3:24.
 
Тъй щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра. Римляни 7:12.
 
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker