Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
 Томас Мантън - "Превъзходството на Христос"
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Томас Мантън
  /1620 - 1677/
 
 

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ХРИСТОС
 
Основна тема в творбите на изтъкнатия богослов д-р Томас Мантън е Господ Исус Христос. В тях той описва, доказва и утвърждава многобройните аспекти на Неговата личност, служение, дело, благословения:

- Изкуплението на човечеството чрез Неговата кръв
- Исус Христос като образ на невидимия Бог
- Първородният преди всяко създание
- Този, чрез Когото всичко е създадено и се поддържа
- Христос като Глава на Църквата
- Извечното Му битие преди всички творения
- Първороденият от мъртвите
- Единението на двете природи в Неговата личност
- Примирението на грешниците с Бога, чрез пролятата на кръста кръв

Това е тематиката в настоящите проповеди, за чиято основа използва посланието на ап. Павел до Колосяните 1:14-20
 
01 - Проповед върху Колосяни 1:14
02 - Проповед върху Колосяни 1:15
03 - Проповед върху Колосяни 1:16
04 - Проповед върху Колосяни 1:17
05 - Проповед върху Колосяни 1:18
06 - Проповед върху Колосяни 1:18
07 - Проповед върху Колосяни 1:19; 2:9
08 - Проповед върху Колосяни 1:20
 
 

 
 
 

 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker