Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Противете се на дявола
Томас Брукс
 
 
 

Тази книга е за Сатана, как той, неприятелят на всички вярващи в Господа Исуса Христа, се опитва да ги накара да съгрешат...

01 - Противете се на дявола
 

Понякога Сатана води вярвящите в грях, като им показва удоволствието в греха, но като скрива скръбта, която грехът ще им донесе...

02 - Противете се на дявола
 

Сатана убеждава вярващите, че грехът е здравословен, нормален и даже добър за тях, и също като им казва, че някои грехове са много малки и следователно не са от значение...

03 - Противете се на дявола
 

Сатана ще каже, че даже най-добрите хора в Библията са съгрешавали - така че и християните могат да съгрешат. След това Сатана ще каже на вярващите да не се безпокоят за греха, защото Бог винаги ще им прости. Нека видим защо тези две идеи са погрешни...

04 - Противете се на дявола
 

Сатана се опитва да накара вярващите да съгрешават. Сатана им казва, че е лесно де се отвърнем от греха, като се покаем. "Това, което трябва да направите, е да кажете: Господи, имай милост към мен и Бог ще ви прости. Покаянието е лесно. Затова не се безпокойте и грешете" - казва Сатана...

05 - Противете се на дявола
 

Понякога Сатана показва на вярващите, че грешните хора се радват на добри неща в този живот, въпреки че те съгрешават. Сатана казва, че съгрешаването е допустимо, щом като грешниците живеят така добре. Понякога Сатана въвежда вярващите в грях, като ги кара да интимничат с хора, чиито живот е грешен, или да се намират на места, където стават лоши неща. "Ти можеш да дружиш с пияници, без ти сам да се напиваш"- внушава той. "Можеш да прекараш времето си с неморални хора, без да вършиш нещо лошо; можеш да присъствуваш на всякакви лоши места, без да бъдеш засегнат от тях" - казва Сатана...

  06 - Противете се на  дявола
 

"Да си свят, значи да имаш неприятности' - казва Сатана. "Сигурно по-добре е да живееш така, че да не си причиняваш неприятности. Грешниците не страдат толкова, колкото благочестивите хора"...

  07 - Противете се на  дявола
 

Сатана прави християните да мислят, че понеже други хора са по-лоши от тях, те трябва да са спокойни и могат да грешат. Сатана кара вярващите да мислят, че християнството е пълно с глупави идеи и грешки...

  08 - Противете се на  дявола
 

Сатана може да направи живота в настоящия свят да изглежда толкова привлекателен за тях, че те забравят всичко, което Бог иска да правят. Или Сатана може да покаже на вярващите, че християнският живот носи опасност, загуба и страдание...

  09 - Противете се на  дявола
 

Сатана може да се опита да накара вярващите да мислят, че е трудно да следват Христа. Сатана би искал те да се безпокоят за това, колко трудно е да се молят; колко трудно е да размишляват за Бога; или колко досадно може да бъде да съучаствуват в работи с други християни...

  10 - Противете се на  дявола
 

Сатана се опитва да спре вярващите да служат на Господ Исус Христос, може да ги накара да мислят, че само един много малък брой хора служат на Христа и че тези хора са най-нищожните, най-слабите и най-бедните от всички...

11 - Противете се на дявола
 

Сатана може да внуши на християните всякакъв вид недостойни мисли в ума им, докато те се опитват да се молят, да четат Библията или да размишляват за Бога. ...Ще ги кара да се чувствуват доволни от живота си като християни, така доволни, че те повече няма да се безпокоят, да се молят или четат Библията, или да живеят като християни...

12 - Противете се на дявола
 

Ако не може да накара вярващите да съгрешат или да ги направи безполезни, Сатана ще се опита да ги направи нещастни и нерадостни като Божий народ. Това познато ли ви е?

13 - Противете се на дявола
 

Сатана се опитва да направи вярващите тъжни и угнетени...

14 - Противете се на дявола
 

Сатана може да атакува вярващите като казва, че те не са така радостни и доволни сега, както когато първо са повярвали в Христа. Той иска те да се съгласят, че не могат да бъдат истински християни, ако нямат мира и щастието, на които по-рано са се радвали...

15 - Противете се на дявола
 

Сатана има специални изкушения за богатите, или силните, или известните. Той има други изкушения, които използува против бедните, безсилните и неизвестните.

16 - Противете се на дявола
 

Сатана особено обича да напакостява на група християни - християни от една местна църква, или на християни живеещи на едно място. Той се удоволства да се опита да ги раздели...

17 - Противете се на дявола
 

Сатана иска да увреди невярващите, както и вярващите. Той се опитва да попречи на хората да вярват в Исус Христос. Той ще направи всичко, което може да попречи на хората да уповават на Христа за прощение на техните грехове...

18 - Противете се на дявола
 

Вярващите не трябва да обвиняват Сатана за всички свои грехове. Те самите имат грешно естество, което прави греха привлекателен за тях. Дяволът може да скланя хората към грях, но не може да ги насили да съгрешат...

19 - Противете се на дявола
 
 
 
 

съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"

 
                           Първоначално благодатта е малко
                           Благодатта е примесена с греховност
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker