Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17  
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 

Никео - Цариградски символ на вярата

 

 

325 г. - Първи Вселенски събор - Никея       

 381 г. -  Втори Вселенски събор - Цариград

 

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска /съборна/ и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресението на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

 

 

Никео-Цариградският символ е съставен с първите си седем члена на Първия Вселенски събор от 318 епископи през 325 г., в Никея, а е допълнен и завършен с последните си пет члена на Втория Вселенски събор в Константинопол (Цариград) през 381 г. и е препотвърден на Четвъртия Вселенски събор в Халкидон през 451 г.

 

Символът на вярата е формулиран в период на остри и драматични  богословски спорове относно Божието Триединство и личността на Господ Иисус Христос.

 

 Никео-Цариградският символ отхвърля основните древни християнски ереси, а с тях и съвременните им аналози, като арианство (отричащо божествеността на Христос), савелианство (схващащо Троицата като три проявления на единия Бог), македонианство (отричащо божествеността на Светия Дух), аполинарианство (отричащо пълноценната човешка природа на Христос).

 

С този символ на вярата се утвърждава единосъщието между Отца и Сина и почитането на Светия Дух наравно с Тях.

Никео-Цариградският символ остава най-популярната вероизповедна форма, която се приема от всички християни (православни, католици и протестанти) и може да бъде основа за диалог и сътрудничество помежду им.

В някои църковни традиции той се чете при кръщението на нови християни.

 

 

 

Share |
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 
 
 

 Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт. Откровение 12:11

 

 
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 
 
 
 
           
             
             
             
eXTReMe Tracker