Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА" - Самюел Ръдърфорд
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Самюел Ръдърфорд
  /1600 - 1661/
 

 
ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА
Самюел Ръдърфорд
 
 
1 - Въведение
2 - Двете страни на Провидението
3 - Двата аспекта на нашата воля
4 - Може ли благодатта да бъде скрита и за нейните проявления в Духа
5 - Същността на Завета
6 - Несравнимият Христос и основанията за Неговата милост
7 - Изпитанията на вярата - за неотговорените и отговорените молитви
8 - Изгубената овца
9 - Твоята вяра
10 - Вяра във всемогъщия Бог
11 - За победата на Христос над Сатана и за различните човешки желания
 

 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker