Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
Смазана тръстика
Ричард Сибс
Помощ за слабите
 
 

                          Смазаната тръстика:
                            Призванието на Христос
                            Как Христос осъществява призванието Си
                            Какво означава да бъдеш смазан
                            Положителните страни на това да бъдеш смазан
 
                            Христос няма да прекърши смазаната тръстика:
                            Как се отнася Христос към смазаната тръстика?
                            За нас самите
                            Кои са смазани тръстики?
 
                          Замъждял фитил:
                            Първоначално благодатта е малко
                            Благодатта е примесена с греховност
 
                          Христос няма да угаси замъжделия фитил:
                            И най-малката искрица благодат е безценна
                            Подкрепа на слабите
 
                          Трябва да бъдем водени от духа на милостта:
                            Простота и смирение
                            Справедлива преценка
                            Как да действат онези, които имат власт
                            Ние сме длъжници на слабите
                          Белези за разпознаване на мъждящия фитил:
                            Наш ръководен принцип е заветът на благодатта
                            Наличие на небесния огън
 
                          Помощ за слабите:
                            Изкушенията, които не ни позволяват утеха
                            Човешката слабост не бива, да ни е пречка за служение
  
                          Дълг и обезкуражаване:
                            Трябва да бъдем постоянни в своите задължения
                            Да преодоляваме обезсърчаването
                            Произходът на обезкуражаването
                            Преодоляване на някои скрупули
                            Грехове, поради човешката слабост
   
                          Да вярваме в Христос, не в Сатана:
                            Какво да мислим за Христос?
                            Когато Христос изглежда наш враг
                            Когато ни връхлети съмнение
     
                          Да не гасим Духа:
                            Фалшиво отчаяние, че сме недостойни за Христовата милост
                            Фалшива надежда по отношение Христовата милост
                            Съпротива спрямо Христовата милост
                            Христовата милост се приема за даденост
                            Друг източник на милост
                            Противоречие между наследниците на милостта
                            Стремежът на наследниците на милостта
                            За тези, които се възползват от нашите рани
 
                          Христовото правосъдие и победа:
                            Установяване на Христовото правосъдие в нас
                            Христовата благост и Неговото владичество
                            Прошката поражда покорност
                            Правосъдието води до освещение
 
                          Мъдрото владичество Христово:
                            Правосъдие и мъдрост
                            Нужда от небесна светлина
                            Където Христос е утвърдил владичеството Си
                            По какъв начин Христос е наш владетел
                            Резултатие от тази практика
 
                          Благодатта ще царува:
                            Защо победата на Христовото царство е неминуема?
                            Защо врагът привидно побеждава?
                            Утеха за слабите християни
                            Свидетелство за Христовото владичество в нас
 
                          Пътища за победа на благодатта:
                             Принципи за правилна преценка
                             Как да съхраним яснота на преценката?
                             Причините за привидната липса на напредък
                             Всички трябва да се съединят с Христос
 
                          Всеобщият триумф на Христос:
                             Проявление на Христовата слава в Неговите членове
                             Да бъдем искрени и да следваме истината
                             Само Христос утвърждава това владичество
                             Не трябва да разчитаме на себе си
                             Христос ни кара да почувстваме своята зависимост
                             Триумфът на благодатта
 
                          През конфликт, към победа:
                             Защо се противопоставяме на Христовото владичество
                             Трябва да очакваме съпротива
                             Нашата победа в Христос е сигурна
                             Нека ценим и най-малката благодат
                             Повик, да се обърнем към Христос
                             Христос е надеждата на църквата
                             Вярата ще победи
 

съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"

 
                            Изкушенията, които не ни позволяват утеха
                            Човешката слабост не бива, да ни е пречка за служение
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker