Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
 "Основни истини на християнската вяра" - Р. Ч. Спроул
line decor
     
Основни истини на християнската вяра
от Р. Ч. Спроул
 
 
Книгата "Основни истини на християнската вяра" съдържа 102 теми, върху които д-р Спроул ръзсъждава, като ги обяснява ги с лекота и изказ близък до обикновения читател, редуциран от специфичната богословска лексика.
 
Тази книга поднася на търсещия християнски отговори в кратки пояснения един цял свят от дълбоко духовно проучване. Това заглавие е едно добро начало, предшестващо дългото пътуване в изучаването на Книгата на живота - Новия завет на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

 
 
01 Божественото откровение
02 Парадокс, тайна и противоречие
03 Пряко и косвено общо откровение
04 Специалното откровение и Библията
05 Законът на Бога
06 Божиите пророци
07 Канонът на Писанието
08 Тълкуване на Библията
09 Лично тълкуване
10 Необхватността на Бога
11 Триединството на Бога
12 Самосъществуването на Бога
13 Всемогъществото  на Бога
14 Божието вездесъщие
15 Божието всезнание
16 Божията святост
17 Божията доброта
18 Божията справедливост
19 Сътворение
20 Провидение
21 Чудеса
22 Божията воля
23 Заветът
24 Заветът на дела
25 Божествената природа на Христос
26 Подчинението на Христос
27 Човешката природа на Христос
28 Безгрешността на Христос
29 Раждането от девица
30 Исус Христос като Единородният
31 Кръщението на Исус Христос
32 Славата на Исус Христос
33 Възнесението на Исус Христос
34 Исус Христос като посредник
35 Тройната служба на Христос
36 Титлите на Исус Христос
37 Божествеността на Святия Дух
38 Личността на Святия Дух
39 Вътрешното свидетелство на Святия Дух
40 Просветлението на Святия Дух
41 Кръщението на Святия Дух
42 Святият Дух като Утешител
43 Освещението от Святия Дух
44 Самопознанието и познанието на Бога
45 Създадени по Божия образ
46 Тяло и душа
47 Плът и дух
48 Сатана
49 Демоните
50 Грехът
51 Първородният грях
52 Човешката греховност
53 Човешката съвест
54 Непростимият грях
55 Синкретизъм
56 Спасение
57 Предопределение
58 Предопределение и отхвърляне
59 Ефективно призоваване
60 Новорождение
61 Умилостивение
62 Изкупление за определени
63 Свободна воля
64 Вяра
65 Спасителната вяра
66 Оправдание чрез вяра
67 Вяра и дела
68 Покаяние
69 Заслуги и благодат
70 Устояване на светиите
71 Увереност в спасението
72 Междинното състояние
73 Последното възкресение
74 Прославяне
75 Апостолите
76 Църквата
77 Белезите на истинската църква
78 Отлъчване
79 Тайнствата
80 Кръщение
81 Кръщение на невръстни деца
82 Господната вечеря
83 Транссубстанция
84 Съботата - шабат
85 Клетви и оброци
86 Плодът на Духа
87 Любов
88 Надежда
89 Молитва
90 Антиномизъм
91 Легализъм
92 Тристранното предназначение на Закона
93 Перфекционизъм
94 Гражданските власти
95 Брак
96 Развод
97 Антихристът
98 Второто идване на Христос
99 Божието царство
100 Раят
101 Блаженото видение
102 Адът
 
 
Плейлист в YouTube
 
 

 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 
 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-300

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker