Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
Ричард Бакстър - "Реформираният пастир"
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Ричард Бакстър
  /1615 - 1691/
 

0.1 Посвещение
0.2 Встъпителни бележки
 
1.1 Какво означава "да бъдем бдителни за себе си"
1.2 Мотивите "да бъдем бдителни за себе си"
 
2.1 Какво означава "да бъдем бдителни за стадото"
2.2 Как да бдим за стадото
2.3 Нашите мотиви "да бъдем бдителни за стадото"
 
3.1 Ползата от смирението
3.2 Подробно описание на задължението за индивидуално обучение и наставление на паството - МОТИВИ ЗА ТОВА СЛУЖЕНИЕ
3.3 Подробно описание на задължението за индивидуално обучение и наставление на паството - ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ТОВА СЛУЖЕНИЕ
3.4 Подробно описание на задължението за индивидуално обучение и наставление на паството - НАСОКИ ЗА ТОВА СЛУЖЕНИЕ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker