Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
 Томас Мантън - "Превъзходството на Христос"
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Матю Хенри
  /1662 - 1714/
 

РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА
01 - Към читателя
02 - Въведение
03 - Изложение на учението
04 - Радостта от християнския живот, доказана чрез същността на истинската вяра и многобройни примери за нея
05 - Доказване на благодатността за нуждите и привилегиите на християните
06 - Доказателства за учението, извлечени от опита
07 -  Библейската метафора за приятен път или пътуване като илюстрация на разглежданото учение
08 - Потвърждение на изложеното учение въз основа на възможни възражение
09 - Приложение на учението
 

 
 
 

 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker