Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "П И С М А" - Джон Нютън
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Джон Нютън  /1725 - 1807/
 

П И С М А
--- Въпроси и Отговори ---
00 Въведение
01 А или Благодатта на покълването, Марк 4:28
02 Б или Благодатта на класа, Марк 4:28
03 В или Пълно зърно в класа, Марк 4:28
04 Общение с Бога
05 Духовна слепота
06 Правилната употреба на Закона
07 За капаните и трудностите свързани със служението на благовестието
08 Белези на призива за служение
09 Някои недостатъци в християнския характер
10 Обичай братята
11 Доктрина за избора и пребъдването във вярата
12 Божествено водителство
13 Практическо въздействие на вярата
14 Семейно поклонение
15 Изкушение
16 Какво може да постигне вярващият в този живот?
17 Блаженството на вярващия
18 Как да устоим близо до Господа
19 Ползата от страданието
20 Вседостатъчността на Христос
21 Покорство на Божията воля
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker