Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "ОПРАВДАНИЕТО" - Джеймс Бюканън
line decor
     
 
ОПРАВДАНИЕТО
Част I: ИСТОРИЯ НА ДОКТРИНАТА ЗА ОПРАВДАНИЕТО
 
                     Въведение
Лекция № 1 Оправданието според старозаветните Писания
Лекция № 2 Оправданието според новозаветните Писания
Лекция № 3 Оправданието в учението на църковните отци до 12в. след Христос
Лекция № 4 Учението за оправданието по време на Протестантската Реформация
Лекция № 5 Учението на Римокатолическата църква за оправданието
Лекция № 6 Различни протестантски възгледи за оправданието
Лекция № 7 Възгледи за оправданието според Англиканската църква след Реформацията
 
 
Част II: ТЪЛКУВАНЕ НА ДОКТРИНАТА
 
Лекция № 8 Значение на думата оправдание според употребата и в Библията
Лекция № 9 Какво е оправдание?
Лекция № 10 Оправданието и Божият закон
Лекция № 11 Оправданието, и животът и смъртта на Христос
Лекция № 12 Заслугите на Христос са единствената основа за нашето оправдание
Лекция № 13 Оправданието и връзката му с Божията благодат и човешките усилия
Лекция № 14 Оправданието и вярата
Лекция № 15 Оправданието и делото не Светия Дух
                     Заключения
 

 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

"Преподавал съм в продължение на двадесет години доктрината за вярата, сомо чрез която, приемайки Христовите заслуги, ние стоим оправдани пред Божия съд; и въпреки това старата и позорна упоритост на моето естество ме кара да искам да дойда при Бога, носейки нещо в ръцете си, поради което Той да излее благодатта Си върху мен. Не мога да постигна оправданието - необходимо е да се уповавам само на чистата и обикновена благодат"

                            Мартин Лутер

/От "Продължение на Милнеровата история" на Скот, том 1, стр. 42/

 

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker