Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
"ЗА ЖЪТВАТА" -  Хорациус Бонар
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Хорациус Бонар
  /1808 - 1889/
  
ЗА ЖЪТВАТА
1.: Значението на живото служение
2.: Какъв трябва да е животът и поведението на Божия служител
3.: Недостатъци в миналото
4.: Изповедта на служителя
5.: Съживление в служението
 

 
 

 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

"Преподавал съм в продължение на двадесет години доктрината за вярата, само чрез която, приемайки Христовите заслуги, ние стоим оправдани пред Божия съд; и въпреки това старата и позорна упоритост на моето естество ме кара да искам да дойда при Бога, носейки нещо в ръцете си, поради което Той да излее благодатта Си върху мен. Не мога да постигна оправданието - необходимо е да се уповавам само на чистата и обикновена благодат"

                            Мартин Лутер

/От "Продължение на Милнеровата история" на Скот, том 1, стр. 42/

 

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker