Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
 "Авторитетът" - Д-р Мартин Лойд Джоунс
line decor
     
 

 
АВТОРИТЕТЪТ
Д-р Мартин Лойд Джоунс
 

Дейвид Мартин Лойд-Джоунс (1899–1981) е уелски протестантски служител и лекар, който е бил доста влиятелен в реформираното крило на британското евангелско движение през 20-ти век. В продължение на почти 30 години той е бил служител на Уестминстърския параклис в Лондон.

 
 
"В обществото ни днес съществува криза на авторитета... и като резултат живеем в едно объркано и варварско общество. Източникът на това объркване е в самата църква..., защото е изоставила своя авторитет. Авторитетът на Библията е поставен под въпрос и съвсем естествено е църквата да бъде лишена от какъвто и да било божествен авторитет. Изборът за нас днес е недвусмислен: авторитетът на истината в Божието Слово или "мрачна тъмнина навеки"...
 
 
 
"Страданието и болката ни заобикалят и в много случаи ни обхващат. Според д-р Мартин Лойд-Джоунс това е обяснено там,  където Божието Слово говори за падението и греха. Противно на много погрешни възгледи за деня, грехът и злото не са вечни принципи, нито грехът е просто липсата на добро, но грехът и злото са резултат от волята на човека срещу Бога. Този бунт донесе грях в съвършения свят. Библията ни дава тази история в първите глави на Битие, в която змията мами човека и го примамва в изкушение. Това не е просто мит, използван за илюстриране на падането на човека в греха, но това е Божието откровение за истинско историческо събитие. Човекът в първоначалното си състояние нямаше естествено желание да греши, но грехът влиза отвън чрез изкушението на Сатана. Това падение не променя същността на човека, но променя връзката му с Бога. Сега, когато човекът е паднал, той е отчужден от общението с Бога, той е изгубил своята първоначална праведност и неговата природа е напълно покварена. Ето защо човекът и света са в такава остра нужда от Спасителя, Исус Христос."
 
 
"Казвам го още веднъж за славата на Бога, този амвон е най-романтичното място във Вселената, доколкото се отнася до мен, и поради тази причина, че никога не знам какво ще се случи, когато дойда тук. Никога. Изкушението на проповедника е да мисли, че ако е подготвил това, което той смята за добра проповед, това ще бъде чудесна служба но понякога може да бъде много лошо. От друга страна, бедният човек може да е имал много трудна седмица. Може да е бил много болен, хиляда и едно нещо да са се случили, и той може да отиде на амвона със страх и трепет, усещайки, че не е свършил работата си. А това може да е една от най-славните служби, които някога е имал привилегията да провежда. Защо ли? Защото той не контролира силата в Святия Дух. И не само в проповядването, но и в ежедневието и опита. Вътре в нас е кладенецът на водата и ние не го контролираме. Той ни контролира."
 
 
 
Плейлист в YouTube
 

 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 
 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-300

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker