Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17  
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
лллллВИДЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Дейвид Уилкерсън


Скъпи читатели,
Като срок, през който получих цялата вест за тази книга, трябва да се
счита април 1973 година. Много от пророчествата на това видение се
изпълниха междувременно, други ще се изпълнят в близко бъдеще, а трети -
през годините, които са пред нас. Моля не четете тази книга с очакване, че
всички катастрофи посочени в нея, ще настъпят внезапно, в една нощ. Но това,
което вярвам е, че повечето неща от това видение ще настъпят в нашето
поколение.

С публикуването на това видение нямам за цел да поддържам някакви
поучителни становища, свързани с голямата скръб. Аз съм против това да бъда
въвлечен в някакви дискусии относно времето, когато Христос ще грабне
Своите. Не искам да поставям с това видение някакви научни тези. И, ако тук
говоря за преследването на църквата, нямам предвид Голямата скръб.
Отхвърлям мнението, че това видение ще предизвика ужас и паника.
Някои смятат, че то ще допринесе само предизвикване на тук описаните
катастрофи. Ако следвам тази логика, би трябвало да приемем, че Ной е
виновен за потопа, поради своите предупреждения. С тази книга аз само
осведомявам всички хора за видението, което имах, без да защитавам
осъждането му.

Истината му може да се провери в потока на времето чрез събитията.
Бог ще е мой Съдия и нищо, което моите приятели или врагове ще кажат, не
може да ме спре да предупредя читателите за нещата, които ще настъпят.
„Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но
бърза към изпълнението си и няма да излъже; ако и да се бави, чакай го,
защото непременно ще дойде, няма да закъснее.” Авакум 2:3
„Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение.” Деяния
26:19

От автораУВОД

През живота си съм имал само две видения. Първия път беше през 1958 година, когато
Бог във видение ме заведе от един малък град в Пенсилвания, в световния град Ню Йорк да
работя всред младежки банди и наркомани. И това не беше лъжливо видение. Сега, след толкова години, неговата истинност се потвърждава, като много младежи, участващи в банди и
наркомани се обърнаха към Бога, а голям брой от тях проповядват Евангелието като служители и мисионери.
Второто видение ми бе дадено през 1973 година. То бе видение за пет трагични
катастрофи, които ще дойдат върху света. Аз не видях ослепителна светлина или ангели и не чух
гласове. Но докато една вечер късно все още се молих, това видение дойде с такава сила, че
паднах на колене, като с пресечени нозе. Отначало не исках да повярвам на това, което видях и
чух. Вестта на видението бе така ужасяваща, прекалено апокалиптична, така трудно смилаема за моя материалистичен ум. Но видението се повтаряше нощ след нощ. Не можех да избягам от него.
Дълбоко в сърцето си бях убеден, че е от Бога, че е истинско и ще се изпълни. И въпреки
това, то ме накара да изпитам сърцето си.
Страхувах се, че повечето хора няма да му повярват и ще ме приемат като голям фанатик.
Разказах на някои приятели и сътрудници за видението, които ме предупредиха да не го
публикувам. Кой иска да слуша за икономически хаос в едно време на изобилие? Кой ще слуша
за идващ съд, когато много хора не могат да се справят със собствения си живот в настоящето?
Кой ще повярва, че религиозните свободи, на които се радваме днес, ще бъдат скоро застрашени и че християнското духовно движение ще се превърне в движение на отхвърляне на Христос? Но въпреки моя страх и съмнение, не можех повече да противостоя на убеждението, че това видение трябва да се публикува. Бог изискваше да го издам!!! Аз сравних това видение с Божето слово и открих, че то напълно съответства.

Част от това видение се изпълнява в близко бъдеще, някои събития – в по-далечното. Но
знам, че всичко това ще се сбъдне в настоящето поколение! Аз предполагам, че ние вече живеем във време, което Библията нарича „начало на страданията”. Този свят е изправен пред
невероятно големи страдания дори и сега. Земята вече трепери под първите удари на Божия
гняв. Хората се питат какво всъщност става с природата, с нашето поколение, къде останаха
нашите морални принципи. Мисля, че много неща, които стават в днешно време, се определят от свръхестествени сили и не могат да се контролират от човека.
Мнозина, които четат тази книга, може да забравят скоро нейното съдържание,
подмамени от рекламните обяви за благоденстващо общество. Не е много приятно да слушаш за предстоящия съд, докато лежиш на топлия пясък под галещите лъчи на слънцето. Земетресения, глад, наводнения и други нещастия ни се струват така далечни, както пътувате по езерото с моторна лодка. Трудно е да си представиш, че могат да дойдат трудни и тежки времена, когато парите стигат, когато свободата изглежда сигурни и телевизията ни показва живота свободен и лек. Но Бог ни предупреждава, че когато всички хора говорят за мир и сигурност, тогава злото ще се промъкне. Потопа по времето на Ной дойде тогава, когато хората ядяха, пиеха, женеха се и се развеждаха, когато животът беше добър. Човечеството, което се присмиваше на „невероятното послание” на Ной, изведнъж изпитаха яростта на Божий гняв.
Ако все още отблъсквате това видение като невъзможно, чуйте това! Ами ако е истина?
Ако все пак Бог ми е говорил? Това видение може да е истинско предупреждение от Бог към
този задрямвал свят. Спомнете си, че Библията казва: „...и в последните дни младежите ще
виждат видения...” (Деяния 2:17). Ами, приятелю, време е да се приготвиш! Времето е късо и
часът настана! Прочети тази книга с открито сърце до край и направи своя избор.ГЛАВА 1

ИКОНОМИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ

Срив в икономиката.
Непосредствено пред нас е икономически хаос от световен мащаб. В моето видение ясно
видях, че идва икономическа криза. Много хора са видели същото в своите молитви. Не само
американският долар ще има големи затруднения, но и всички други валути в света. Виждам как Европа е обхваната от силна икономическа обърканост, която после ще обхване Япония, САЩ, Канада и други страни в кратък период. Всъщност, това, което видях, не е само икономическа криза, а един икономически упадък с такива размери, които ще повлияят на жизнения стандарт на всички работещи в Америка и по целия свят. Страните, които сега контролират големи количества западна валута, също ще изпаднат в затруднение.
Особено това ще засегне арабските страни. Без съмнение пред нас лежат гладни години,
изпълнени с финансови нужди и отчаяние. Колко скоро ще започне не е напълно ясно, но не е
много далеч. Най-големите икономисти в света не ще могат да обяснят последвалия голям
икономически хаос и в резултат на това, ще расте страхът от голяма интернационална криза.
Малко преди същинския икономически упадък още веднъж ще има измамлив икономически
напредък, но той ще бъде за много кратко време.

Няколко добри години за подготовка.
Въпреки белезите на опасност от предстоящ икономически спад, години след 1973-а ще
бъдат едни от най-цветущите и плодоносни в историята на човечеството. Въпреки строгата
парична политика на правителствата, хората ще разпиляват парите си повече от всякога в
съвременната история. Кредите ще станат почти неподлежащи на контрол. Видях много ясно, че годините на растящо благоденствие и по-нататъшен икономически растеж няма да продължат дълго. Приходите на църквата и обществата ще растат, заплатите ще се увеличават и жертвите за мисионерска дейност ще се повишават. Промъкващата се инфлация ще повишава все повече цените и заплатите. Пред лицето на влошаващото се икономическо положение, когато световната икономика ще достигне своя възход, ще има незначително замразяване на цените.
Когато през април 1973 година ми се даде това видение, Святия Дух ясно ми даде твърда
увереност, че Бог ще ни даде достатъчно средства, за да можем да покрием всички дългове на
нашата организация. Те гласяха така: „Ще има голям икономическа криза и скоро ще дойдат
гладни години. Но преди това ще има и няколко цветущи години, които ще позволят да се
подготвите за гладните такива. Работи и се моли, за да можеш да изплатиш всичките си дългове и се подготви за времето, когато доходите ще паднат! Получаването на доходи няма да бъде така свободно, но ако си свободен от дългове през трудните години, ще бъдеш в състояние да изпълняваш задълженията си и по-нататък. Не се плаши, не изпадай в паника, а се подготви за тези времена!

Банкрутиране на големи индустриални компании.
Вярвам, че ще преживеем рухването на някои от най-големите и известни корпорации.
Виждам страшни трудности за голяма част от кредитните институции. Много хора няма да могат
да погасяват кредите, които са взели и това ще доведе до хаос във действията им. Хиляди от
дребните предприятия ще фалират. Три от четири от най-големите църковни деноминации ще
бъдат принудени да работят на минимум, поради липса на средства. Много църкви ще
банкрутират и редица независими мисионерски общества и църковни организации ще трябва да се изтеглят. Повечето християнски радио и телевизионни служения ще бъдат изоставени.
Паричните недостатъци и трудности ще донесат страх и неувереност. Тези, които имат пари, ще
се стремят да ги запазят и спестят. Правителството на САЩ трескаво ще реагират на
развиващата се икономическа криза. Различни органи на правителството панически ще издадат голям брой необмислени спешни решения, като помощни средства на разсипващата се икономика, но те ще произведат обратен резултат.
Президентът на САЩ ще се опита един-два пъти да успокои по телевизията и радиото, че
всичко ще се оправи и че най-добрите времена лежат пред нас. Но това няма да проработи.
Хората няма да повярват на тези уверения и страхът им ще доведе до революция на изборите.
Автомобилната индустрията ще бъде силно разтърсена. Производителите на транспортни
средства за почивка ще получат силен удар. Складовете ще бъдат пълни с готова продукция, но
продажбите ще спаднат до минимум. Силно ще се намали продажбата на стопанските стоки,
перспективата е мрачна за почти всички отрасли на промишлеността. Разпадане и разрушаване ще обхване първо отделните отрасли, след това и цялата промишленост.
Насочване към селото.
Внезапно ще възникне стремеж да се купуват селски дворове, парцел, земя или къща на
село. Хиляди ще се искат да напуснат градовете с надеждата, че връщането към земята и
природата ще им донесе сигурност. Ще има силен стремеж и много пари ще бъдат вложени в
покупки на земеделски имоти на село от хора, които искат да си отглеждат животни и
земеделски култури и така да имат независимо съществуване. Цената на земята бързо ще расте.
Обработваемата земя до големите градове ще стане на такава висока цена, че само големите
компании ще могат да я купят.

Трудности за профсъюзите.
На профсъюзите ще им бъде забранено да организират стачки, работниците повече няма
да могат да си позволяват да не работят дори и една седмица. Правителствата ще вземат най-
строги мерки срещу стачкуващите и срещу техните водачи, които няма да могат да получат
помощ от никъде. Инфлацията ще доведе до изостряне на напрежението между работниците и
администрациите, а на някои места, вследствие на стачка, ще бъде прекратено производството и ще се появи безработица.
Водачите на профсъюзите ще имат големи трудности в този икономически хаос и няма да
знаят какво да правят. Ще се намерят пред ситуации, които ще изглеждат неразрешими, защото от една страна, ще бъде трудно да се стачкува, масите за преговори ще бъдат затворени, а продължителните стачки ще парализират работата в стопанските предприятия и ще увеличи разпада на икономиката. Подробностите не са ми ясни, но ясно виждам идващи трудности за профсъюзите. Спокойният труд ще стане мечта и ще настанат само бедствия и тревоги. Скоро ще станем свидетели на най-големите и разорителни стачки за всички времена.

Най-много ще пострадат тези, които не са подготвени.
Хора, които лекомислено пръскат пари и купуват непотребни материални неща, ще
пострадат най-много. Спекулантите ги чакат трудни времена и много предприемачи ще бъдат
напълно ликвидирани. Най-големия строителен бум е пред нас, както е предсказано в Библията. Но преди това онези, които се занимават със строителство, ще се разорят. За цялата строителна промишленост ще дойдат много тежки времена.
Служители, строящи скъпи здания в името на Бога, без да имат за това специално
нареждане от Него, ще пострадат много. Започналите егоистични пътувания, включващи
огромни проекти и големи суми пари, но които не се движат в съвършената воля на Бога, ще
срещнат големи затруднения. Сега не е време за вземате на дългове, а за подготовка и изчистване от тежкото финансово тегло. Когато получих това видение, започнах да се съмнявам. Не се осмелявах да преча на хората, които в името на Бога започват големи строителства, изискващи големи суми пари. Аз зная колко голямо удовлетворение доставя построяването на домове за Бога.Винаги съм проповядвал вяра в Бога и позитивно действие във вярата, не съм съветвал някого да отстъпва или да отлага нещо, когато Бог ясно му е показал да върви напред. Но видението беше толкова ясно, че съм принуден да го кажа.

Чувствам голяма отговорност и съм длъжен да предупредя проповедниците и църковните организации да обмислят основно своите проекти и програми, изискващи големи суми. Някои от тях трябва да се отложат или да се отменят.

За християнските организации е крайно време да се погрижат повече за спасяването на
хората, отколкото за строителство. През трудните години нашата активност трябва да се насочи
преди всичко към личното свидетелство. Много религиозни организации ще могат да изплатят
само процент от дължимите суми, а от това ще пострада мисионерската работа.
Даже притежанието на злато няма да носи сигурност.

Цената на златото ще се покачва. Но всички, които инвестират в тези стоки, за да намерят
малко сигурност, ще преживеят трагична изненада. Макар цената на златото да достигне
астрономически размери, това няма да е за дълго. Среброто също ще стане много ценен метал и цената му също много ще се покачи. Но и двете не ще могат да дадат сигурност на хората.
Колебливата цена на тези метали, ще бъде част от цялата картина на объркването в икономиката, която обхваща света.
Вярвате или не – дори златото няма да задържи стойността си и хора, които са натрупали
много злато, ще понесат големи загуби.

Нова световна валутна система.
За регулиране на паричния курс ще се опитат да приемат една валутна система. И
въпреки, че курсът на долара ще се стабилизира, това ще е само привидно, малко преди
голямото падение. А след това ще настъпи нова криза, която ще разтърси общите световни
финанси. Ще минат години, докато отново се върне доверието в долара. Зная, че възстановената римска империя с времето ще стане една от най-могъщата база за световен лидер, който ще се появи, за да възстанови икономическият ред и несъмнено, именно той ще създаде световна система, наречена „жива кредитна карта”. Всички хора ще получават на челата и ръцете си невидими номера, които ще могат да се разчитат само с техника на базата на фотографията. Това ще са вероятно номер от три редици с по шест цифри: те ще бъдат разположени в основата на палеца. Този „белег” ще бъде поставен на всеки човек и никой не ще може да купува или продава без този невидим татуиран белег. Скоро ще се развие един вид световна кредитна система, от която държави ще могат да се възползват от „кредитни блокове”. Въпреки, че една световна парична система все още е въпрос на бъдещето, кредитната система скоро ще бъде въведена и ще послужи за основа на бъдещата световна търговска и финансова система. Бъдете готови за това, когато чуете за контролиране на търговските договори, основани на международни комитети.
За международната търговия ще бъдат изготвени точни инструкции и
развитието на световния пазар ще бъде контролиран от най-великите държави.
С други думи, скоро ще преживеем развитието на световна търговска политика,
контролирана от световен секретар, на когото са предоставени изключителни пълномощия и
който е избран от всички държави, участници в световната търговия.

Самоубийства чрез предозиране на сънотворни.
Много хора ще бъдат неподготвени за рухването и икономическия хаос и ще прибягнат
към самоубийство. Но станалите така познати сцени от икономическата криза в края на 20-те и
началото на 30-те години, когато търговците се хвърляха от горните етажи на високите сгради,
няма да се повтарят. И методът да се допре револвера до слепоочието и да се стреля, рядко ще се използва. Новият начин за самоубийство ще е прекомерни дози сънотворни лекарства и други упоителни средства. Някои много известни личности от търговския свят ще се самоубият чрез предозиране с наркотици. Тъй като много от богатите бизнесмени имат частни лични лекари, обществеността няма да бъде информирана за причините за „изненадващата” им смърт.
Първоначално причината няма да е известна, но самоубийствата със сънотворни и наркотици
така ще зачестят, че ще бъде невъзможно да се прикриват.

Нападки над еколозите.
Растящия икономически хаос ще доведе до противопоставянето на всички запори и
ограничения, свързани със запазване на природата, които тормозят развитието на
промишлеността. Всички области на науката, свързани със опазването на природата бяха на
мода и предизвикваха интерес и уважение до момента, в които не се докоснаха до общи
интереси и непосредствено не засегнаха личните доходи на всеки човек. Когато учените
започнат да представят реални примери на застрашаване на околната среда от промишлените
отпадъци, това ще доведе до рязко отдръпване и нападки от страна на предприемачите. Виждам растящи силни нападки над учените-еколози и защитниците на околната среда от експерти, които опровергават много от техните открития и предложения. В медиите ще има нападки над тези, които се занимават с опазване на природата и против замърсяването й. Ще стане много популярно да се противопоставят на защитниците на околната среда и да се провалят програмите им. Обединения и комитети за опазване на околната среда, като клуб „Сиера” ще бъдат подложени на сериозна критика. Ще бъдат обвинявани, че пречат на развитието и разработването на природните ресурси и за растящия икономическия хаос. Те ще бъдат направени „умилостивителни козли”, обвинени за енергийната криза, за оскъдицата от месо и хранителни продукти и безработицата. Не е трудно да се повярва в това, но това общество и научните направления силно ще пострадат и много от тях ще бъдат напълно закрити.
В настоящето вече се включват в действие могъщи сили, организиращи общественото
мнение против действията на защитниците на околната среда.

Позитивно мислещите проповедници ще изпаднат в паника.
Онези, които проповядват, че целият успех в живота зависи от позитивно мислене ще
открият, че тази монета има и обратна страна. Големи загуби, объркване и неуспехи ще разбие
мисловния процес на мнозина добри хора, които погрешно са смятали, че техния успех и
икономическо благополучие е плод на положителното им мислене. Но големи загуби, неуспехи и объркване ще срутят илюзорната кула на тези хора. Исус Христос беше защитник на правилното мислене. Бог потвърждава, че не ни е дал „дух на страх, а на сила, любов и здрав разум” (2 Тимотей 1:7). Но много, иначе умни хора, са започнали да ценят силата на плътския ум.Само тези, които проповядват Библията като основа на позитивното мислене на
човешката воля, ще могат да предложат на хората истината, което ще им даде възможност да
устоят в идващата криза.
Онези, които не оценяват властта и всемогъществото на Бога, а почитат силата на ума
повече от обновяването на сърцето, ще бъдат разобличени като лъжливи учители. Позитивното
мислене без праведен живот и страх от Бога не предлага надежда във време на световна и лична
криза. Положителното мислене на човек може да е естествено при благополучие и успех. Но
когато започнат да ни постигат неуспехи и сривове, може да ни помогне единствено
свръхестествената намеса. Само тогава истината ще изплува на повърхността. Факт е, че
никакво позитивно мислене на света не може да промени хода на историята, когато всичко отива към катастрофа. Нито проповедник, нито философ може да промени насоката на събитията, определена от Бога.

Повече протести и демонстрации.
Размириците и демонстрациите, както и плячкосването на 60-те години вече са история.
Но не са отминали, защото видях, че идва нова, по-голяма вълна.
Виждам, че този път пуерториканците, кубинците и мексиканците ще се включат най-
активно. От настъпващото икономическо объркване ще се подпалят нови демонстрации,
размирици и граждански безредици.
Социалните програми за подпомагане ще се съкратят. Преди всичко малцинствата ще
страдат от това. Тези парични ограничения и безработица, спирането на много производства, ще доведат до рязко намаляване на материалното ниво сред тези хора.
Не мога да повярвам, че някога ще видим края на насилието, проливането на кръв и
размириците по нашите улици. Презирам тези неща и моля Бог да ни запази от повечето от тях,
но съм повече от уверен, че най-лошото предстои да дойде. Видях да идват големи размирици в много от големите градове на Южна Америка. През идващите десетилетия Южна Америка ще
бъде барутно буре, което ще експлодира във всички посоки.

САЩ ще бъдат обвинявани.
Въпреки, че Европа ще бъде виновник за икономическата криза, повечето нации ще
обвинят Америка за това. Франция ще бъде една от най-яростните противници на Америка в
света. Политиците и бизнесмените в Европа и Япония ще обвинят американските банкери и
Вашингтон.
Драстично оттегляне на американските войски от Европа ще увеличат още повече
объркването. Водачите на европейските страни ще се опитат да спечелят от анти американските настроения и да оформят порочна база за обхващане на търговията в свои ръце. Световната икономическа база ще се премести в Европа.

Икономически отдих.
Може би ще има пълно възстановяване от растящата криза и след това да дойде друг
период от две богати и плодоносни години.
Само Бог знае бъдещето – какво ще стане с икономическия свят през идващото
десетилетие, ще излезе ли напълно от кризите или те ще се задълбочат и ще се редуват с добри години.Нямам ясно виждане за това. Но ми се струва, че ще има частично възстановяване, но като цяло състоянието на световната икономика ще остане хаотично до идването на антихриста.
От този ден и през всичките следващи години светът ще бъде в страх и несигурност за
бъдещето. Никога повече няма да има доверие в икономиката. Всеки период на икономическо
оживление, ще води след себе си разорения и банкрут. Когато хората видят тези неща, те никога няма да могат да се освободят от чувството на страх. Ще дойде време, когато хората ще купуват, продават, ще строят, ще се женят и развеждат – но това ще бъде фалшиво спокойствие.
Библията предсказва, че точно в това време на лъжливо процъфтяване Исус Христос ще
дойде в облаци, за да вземе Своята църква!

Внимание, трупането на пари няма да ползва!
Сега не е време за трупане на пари, защото няма да дадат реална сигурност. Напълно е
възможно да преживеем времето, когато дори държавните застрахователни компании няма да
могат да изплащат парите на клиентите си. Единствената истинска сигурност ще има в земята.
Събраните пари ще изчезнат като пясък от скъсан чувал. Ще стане такова време, че всеки
християнин трябва да се моли за всяко дарение в църквата и на мисионерското поле. Всяка
монета, която не е давана за Божието дело, трябва да бъде дадена с точно определена цел.
Безразборно даване само за успокояване на съвестта или за отърваване от Божия десятък в
църквата повече няма да бъде приемлив от Господа. Тези, които са се покорявали на Божието
слово и са давали щедро на драго сърце по време на плодородните години, в гладните години
няма да им се наложи да просят хляб. Тези, които виждат трудните времена и се приготвят са
мъдри.

Не купувайте нищо, от което нямате спешна нужда!

Отбягвайте на всяка цена да правите
дългове, при първа възможност продайте или разменете всичко, от което нямате нужда! Платете
дълговете си, без значение какви жертви ще ви струват и поддържайте текущите си разходи,
колкото може по-ниски! Свийте бюджета си! Не купувайте на кредит в никакъв случай! Това е
опасно! Не изпадайте в паника! Достатъчно е да бъдете внимателни. Купете си добра и
надеждна кола, пазете я и не я сменяйте! Не се опитвайте по някакъв начин да мамите Бога!
Поддържайте отношенията си с Небето в добро състояние! Вашето бъдеще зависи от това.
Жертвайте доброжелателно, доколкото можете за мисионерска дейност и за нуждите на
дейността в църквата! Давайте и ще ви се дава! Тази новина получих, която да предам на всеки
истински вярващ: „Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред - и страдат.” Притчи 27:12.

Места от Словото за изучаване:
1. „Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.” Притчи 27:1
2. „Внимавай да познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си;
защото богатството не е вечно и короната не трае из род в род.” Притчи 27:23-24
3. „Наистина всеки човек, колкото и яко да стои е само лъх. Наистина всеки човек ходи
като сянка. Наистина всяка нищожност го смущава; трупа съкровища, но не знае кой
ще ги придобие.” Псалм 39:6
4. „А праведните, като видят това, ще се убоят и ще му се присмеят и рекат: Ето човек,
който не прави Бога своя крепост, но уповаваше на многото си богатство и се
закрепваше чрез нечестието си.” Псалм 52:6-7
5. „Не уповавайте на изнудване и не се надявайте напразно на грабителство; дори ако
богатство изникне, не привързвай към него сърцето си.” Псалм 62:10
6. „И казват: От къде знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния? Ето, такива са
нечестивите! Винаги благоденстват! Умножават богатство! Наистина аз съм
напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм
измъчван цял ден и наказван всяка заран. Ако речех да говоря така, ето, изневерил бих на
поколението на чадата Ти; И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много
мъчно, до като влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти
наистина си ги турил на плъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж
стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.” Псалм 73:11-19
7. „В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт...Който уповава на
богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист.” Притчи 11:4,28
8. „Хвърляш ли на него очите си – то го няма! Защото наистина богатството си прави
крила, както орел що лети към небето.” Притчи 23:5
9. „Има тежко зло, което видях под слънцето: Богатство пазено от притежателя му за
негова му вреда. И онова богатство се изгубва чрез зъл случай и не остава нищо в
ръката на сина, когото е родил.” Еклисиаст 5:13-14
10. „Ето, ти си по-мъдър от Данаил, никаква тайна не се укрива от тебе; с мъдростта и
разума си ти си придобил богатство за себе си и придобил си злато и сребро в
съкровищниците си; с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез
търговията си и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти; затова, така
казва Господ Йехова: Понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, затова,
ето, ще докарам против тебе чужденци, страшните между народите; и ще изтеглят
сабите си против красивите произведения на твоята мъдрост и ще помрачат блясъка
ти; ще те смъкнат в ямата; и ще умреш както умират убитите, всред моретата.”
Езекил 28:3-8


ГЛАВА 2

РЕЗКИ КЛИМАНИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Резки промени във времето.

Резките промени във времето счупват всички рекорди в света. Някои експерти мислят, че
те се предизвикват от големите количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулканичните
изригвания в Исландия и други вулкани, носени в атмосферата от въздуха.
Лично аз смятам, че досегашните резки промени в природата, са били обясними от
науката. В миналите столетия също са се случвали катастрофални земетресения, ужасяваща
горещина, големи наводнения и други необичайни явления. Но това беше сравнително рядко и
след кризата отново настъпваше възстановяване.
В своето видение не видях нищо свръхестествено в това, което се е случвало до сега. Но
аз много ясно видях, че всичко, което ни очаква, е свързано с Божието вмешателство. Светът
трябва да се подготви за началото на големите бедствия, които могат да се обяснят само
„свръхестествено”, свързани с рязката промяна на климата, силни земетресения, наводнения и страшни небесни явления, несравними с нищо до сега.

Земетресения в САЩ.
В недалеко бъдеще САЩ ще преживеят най-трагичния трус в историята си. Наближава
денят, когато в тази страна средствата за масова информация ще съобщят ужасните новини – за най-силното и разрушително земетресение в историята. Това съобщение ще предизвика
разпространение на паника и страх. Всички телевизионни програми ще преустановят
подготвените си програми и ще предават само за катастрофата.

Друго земетресение, вероятно в Япония, ще предхожда вече споменатото.
Земетресението, за което говоря ще е няколко пътя по-силно от това в Сан Франциско. Не съм
убеден, че земетресението ще стане в Калифорния, но зная, че ще стане там, където то най-
малко се очаква, в неземетръсен район.
Силата на това земетресение ще бъде толкова голяма, че ще предизвика още два големи
труса. Също така знам, че след това ще има силен земетръс в островите Алейтен, който ще
предизвика редица по-слаби трусове по западните брегове на САЩ. Това ще стане главна тема в САЩ и другите страни. Катастрофите, предизвикани от земетресенията в предстоящите години ще привлекат вниманието на хората по целия свят и съобщенията за правителствени преврати, войни и икономически кризи ще отстъпят на заден план. Само минути след като станат земетресенията, всички страни ще научат за минути и всички ще бъдат потресени. Хиляди ще загинат, а загубите ще се изчислят на милиони долари. Ежедневно по целия свят ще се предават съобщения за продължителни и повече земетресения. Те ще станат главната причина за страха и покрусата на населението.

Самата земя ще трепери и ще има земетресения във всички части на света. Това ще е
явление, които учените не ще могат да обяснят, но това ще е голяма мярка, чрез която Бог ще
извърши съд и ще призове хората към покаяние.
Земетресенията ще стават неочаквано, така че няма да могат да се предсказват по никакъв
начин.
Всички ще са обгърнати в страх и с благоговеен ужас ще се взират в проявената в
земетресенията сила на Бога.
Мисля, че земетресенията в Мексико и Никарагуа бяха небесни предупреждения за
началото на нова още по-голяма вълна от катастрофи. Сеизмичните станции след тези две
земетресения и до сега ежедневно съобщават за продължаващите подземни трусове.

Идва глад.
Още в нашето поколение ще дойде ужасно голям глад и милиони ще измрат от него.
Очакват ни години, изпълнени с нещастие, когато от сушата, наводненията и другите природни
бедствия ще бъде унищожена голяма част от хранителни продукти по света. Зими без снегове ще донесат бедни житни запаси и глад за Централна и Западна Русия. Особено силно от глада ще пострадат Индия, Пакистан, цяла Югоизточна Африка и Азия.
Дългата суша в Африка и продължителния сух период в Бразилия временно ще се
прекратят. Но след известно време в Африка отново ще настъпи глад и милиони ще умират.
Запасите от храна в САЩ ще намалеят частично в следствие на сушите и наводненията там.
Запасите от пшеница, ориз и соя няма да може да задоволи търсенето.
Светът в нашето поколение стои пред ужасяващия факт, че населението на света расте
много по-бързо от производството на хранителни продукти. Света и преди е преживявал глад,
суша и други беди, но този път ще има значителна разлика.
Преди годините на добра реколта запълваха нуждата на годините с лоша такава. Сега
положението ще се промени. Ще има твърде много години с малка реколта, а след тях ще дойдат дори още по-лоши години.
А населението ще продължи да се увеличава. Несъмнено, това е глада от последното
време, за които пише пророк Йоил: „Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния. Не отне ли се храната пред очите ни, веселието и радостта от дома на нашия Бог? Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се стадата говеда, защото нямат пасбище;
Да! загинаха стадата овце. Господи, към Тебе викам: Защото огънят изпояде пасбищата на
целината и пламъкът изгори всичките полски дървета. Даже и полските животни задъхвайки
поглеждат към Тебе; защото пресъхнаха водните потоци и огън изпояде пасбищата на целината.” (Йоил 1:15-20).


Начало на бедствията

Все по-често ще има наводнения, смерчове, урагани и големи градушки. Повече от една
трета от територията на Съединените щати ще стане жертва на тези катастрофални бедствия.
Хората ще казват, че природата е излязла от равновесие и контрол. Изригвания на вулкани,
земетресения, оцветен като кръв воал около луната, потъмняване на звездите, странни небесни явления като космически бури – всички явления, небивали до сега ще накарат много хора да се страхуват и учудват. Парата в небето ще направи луната да изглежда червена и ще причини частично затъмнение на слънцето, което ще донесе пълен мрак на земята.

Природата ще „подивее”.
През следващите десетилетия с все по-голяма сила природата ще освобождава своя гняв.
Ще има периоди на нормализиране, но всеки ден някъде по света хората ще преживяват
яростната й ръка. И всички тези явления ще бъдат несравнимо по-тежки от досегашните.
Наводнения, урагани, бури ще унищожават реколтата, добитъка и дори дивите животни.
Ще растат цените на световния пазар поради това, че ще е нарушен баланса в природата.
Предсказването на времето ще бъде много трудно - внезапни бури може да се появят
неочаквано, южни области ще бъдат обхванати от студени вълни, а северни области ще показват рекордна топлина.
В периодите на временно нормализиране хората ще казват: „Така е било от създанието на
света. Няма нищо невероятно в това, което става. Не се притеснявайте!” Но на проницателните
хора ще им стане ясно, че Бог стои зад тези странни събития и бедствия, Който иска да привлече човек от земната суета към вечните ценности. Тези яростни избухвания в природата са допуснати от Бога, за да предупреди хората за идващия гняв и дните на съда. Като че ли
небесата ще викат: „О, земя, слушай Божия призив: Той държи стълбовете на земята в ръцете Си и ще ги разтърсва до тогава, докато всички чуят гласа Му. Той е Цар на наводненията и Господни са ветровете и дъжда.”
Човечеството ще копнее да се върнат спокойните времена, но обратен път няма да има.
Бог сам се е вдигнал като Един, „Който се е събудил от сън” и гневът Му е против твърдоглавите
и грешни човеци. В края на краищата Той ще стопи елементите на земята в поглъщащ огън. Но
преди земята да изчезне, Бог ще излее върху нея чашата на Своя гняв. Творецът на природата ще извърши своя съд ще прояви силата Си, за да обърне хора към Себе си и да ги избави от Своя гняв.

Кратки периоди на облекчение.
По време на катастрофите, хора ще започнат да се покайват. Но когато положението
започне да се подобрява и бедствията престанат, слънцето отново ще изгрее и ще стопли земята, а природата отново ще влезе в обичайното си русло, тогава покаянието ще свърши и животът ще продължи по старому.
Пилотите ще съобщават за небивало тежки летателни условия, за урагани. В много части
на света ще има невиждано мразовити зими, особено големи ще бъдат те в Европа.
Изтощаване на фондове за специални помощни.
Средствата, използвани за помагане на пострадалите от стихийните бедствия, скоро ще се
изчерпят. Застрахователните компании ще понесат огромни загуби. Много земеделци ще
фалират. Само от загубите, причинени от земетресенията, почти всички застрахователни
фондове ще бъдат опустошени. Правителствените бюджети не са бездънни и хората от целия
свят ще започнат да разбират, че няма да има към кого друг да се обърнат, освен към Бога.
Американците много ще се изплашат от съобщението за изчерпаните фондове и това ще
доведе до ожесточаване.

Избухване на епидемии.
Като последствие от глада, наводненията и земетръсите, ще избухнат епидемии и
различни болести. Голяма холерна епидемия ще премине през слабо развитите страни. В Индия и Пакистан милиони хора ще умрат от чума и глад. Недояждането и съпътстващите го епидемии ще бъдат проблем и в много други нации.
Снабдяването с продукти, лекарства и други жизнено важни средства за борба с тези
бедствия няма да стигат и мнозина ще умират, без да получат необходимата помощ. Ясно е, че
това ще бъде жестока война на природата против човечеството.
И въпреки, че Бог е обещал никога да не остави човека, ще изглежда така, като че ли го е
направил.

Градушка.
В следващите десетилетия резките климатични промени ще бъдат съпроводени от големи
градушки. От небето ще падат ледени топки с големи размери, които ще унищожат не само
посеви и машини, но и хора. Те ще донесат огромни загуби. Също така ще чуем за ужасни
лавини от градушки. Пригответе се за най-лютите зими и зимни бури в САЩ и Канада. В
последните години съобщенията говорят за все по-чести валежи от градушки, с все по-големи
размери, но в бъдеще те ще станат невероятни.

Странни белези по небето.
Библията предсказва, че в последните времена ще има необикновени белези на небето -
кръв, огън, пара и дим. Аз не зная пълното значение на това, което Йоил е видял във видението си. Но знам, че онова, което аз видях, потвърждава всички тези предсказания.
Ще се появят страшни знаци, със звездите ще се случват странни неща. Преди много
столетия, на някои пророци им е било показано, че голяма комета се сблъсква със земята и
вследствие на това моретата, реките и езерата ще се покрият с един вид кървавочервено
вещество. Относно това нямам откровение и в Библията не намерих потвърждение за
сблъскване на комета със земята. Но мога смело да кажа, че Святия Дух потвърди в сърцето ми, че видението на пророк Йоил ще се изпълни в нашето поколение. Това ми беше показано.
Беше ми показано, че пророците са виждали космически бури в такъв мащаб, че са
изглеждали на хората от земята като огнени кълба, оставащи след себе си опашки от пара, а
също така и дъжд от падащи звезди и комети, падащи на земята през атмосферата.

Десет години бедствия.
Кога ще се случи това?
Могат ли разумните хора да се съгласят с мисълта за разгневения Бог, че все пак ще излее чашата на яростта си, причинен от разлагането на човечеството?
Ще доживеем ли времето, в което хората ще седят пред телевизорите си и ще гледат по новините съобщения за земетресения, убили хиляди хора?
А може би все пак това няма да се случи?
Може това да бъде само един период от историята на човечеството, а после всичко да се
възстанови? Още повече, че преди 200 или 300 години вече са се наблюдавали неща, подобни на описаните тук стихийни бедствия, като се има предвид трагическите последствия.
Но зная, че сме прекрачили прага и връщане назад няма да има. Почти всички съобщения
за времето ще добавят изрази като: „невероятно”, „рекордно”, „странно”, „необичайно”,
„фантастичен”, „неочакван”, „небивал до сега”.

Хората, които оценяват събитията все повече ще чувстват, че нещо се намесва в
природата, макар че повечето хора ще мислят, че в края на краищата всичко ще се успокои и ще се върне в нормалното си състояние. Но други, като мен, знаят, че всичко това е само в началото на още по-ужасни събития, свързани с промените в климата.

Кога и защо?
Не знам кога, но всичко това няма да се случи едновременно. Всички чаши на Божия гняв
са в Неговите ръце. На мен ми беше дадена заповед от Святия Дух да предупредя тези, които са готови да слушат, че тези събития наближават и условията за живот ще стават все по-лоши.
Някои събития, предсказани от мен в тази част от книгата, на основание на даденото ми
откровение, ще се изпълнят в близките години. Другите катастрофи ще се изпълнят в едно по-
далечно бъдеще, но непременно ще настъпят. В едно можете да сте напълно сигурни – по цялото земно кълбо климатичните промени ще се влошават, числото на земетресенията и на
необяснимите стихийни бедствия ще расте. Макар, че всичко това ще се случва с малки периоди
на спокойствие, то непременно ще се случи!

Места от Словото за изучаване
1. „Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни
места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страданията.”
Матей 24:7-8
2. „…и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи
знамения от небето.” Лука 21:11
3. „Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха
хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от
дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.” Откровение 8:7
4. „И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия
завет; и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.” Откровение
11:19
5. „И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците
похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.”
Откровение 16:21
6. „Пороите издигнаха, Господи, пороите издигнаха гласа си; пороите издигнаха бученето
на вълните си.” Псалм 93:3
7. „…Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде
потопът и ги погуби всички.” Лука 17:27
8. „А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се
покоряват?” Матей 8:27
9. „Даниил проговаряйки рече: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни
ветрища избухнаха върху голямото море.” Данаил 7:2
10. „Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни.”
Псалм 107:25
11. „Повдига пари от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда ветрове
из съкровищниците Си.” Псалм 133:7
12. „Огън и град, сняг и пара, бурен вятър, който изпълнява словото Му.” Псалм 148:8
13. „Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал
водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му и как е
името на сина му? Кажи, ако го знаеш!” Притчи 30:4


ГЛАВА 3

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГРЕХА

Морално разложение.

Горко на всички жители на земята и морето, защото дяволът е слязъл при тях с голям
гняв, ако е възможно да подведе дори и избраните от Бога.
И как ще подходи сатана, за да измами, подведе и подлъже избраните от Бога? Аз видях,
че той ще се опита да направи греха много привлекателен за света и така ще доведе света до
морално разлагане. Той ще отвори вратите на ада и ще се опита да удави света с вълна от
еротични мръсотии и похот. Това морално падение няма да може да бъде спряно с човешки сили.
Още сега един демоничен дух на похот е обхванал много нации и носи със себе си голота,
перверзия и вълна от нечистота.

Поток от нечистота.
Този свят ще бъде изложен на такъв мощен поток от нечистота, че ще потиска най-
благочестивите хора. Библията казва,че душата на Лот е била ден и нощ смущавана от нещата,
които чувал и виждал в Содом. Скоро ще наложи християните да се сблъскат с такъв яростен
поток от мръсотия и похот, че ако вярващият иска да остане верен и послушен на Бога, ще му е
нужно да поддържа много тясно общение с Него!
Всички онези, които нямат такова тясно общение с Бога ще станат жертва на тези
духовни нечистотии.

Голота по телевизията.
Най-големите телевизионни станции ще бъдат обхванати от тази морална разруха. Аз
предричам, че в близкото бъдеще вие ще видите телевизионни предавания с полуголи жени. Това ще бъде нова прищявка на тези, които се стремят да „либерализират” средствата за масова информация. След спадането на първата отрицателна реакция към това, ще последва показване на пълна голота. Отначало това ще се прави с „вкус”. И когато поддръжниците на изкуството се произнесат за това като „крачка напред” към освобождението, тогава ще се отвори врата към вулгарността и веднага всичко ще се приема с лека ръка. Дори някои хора с духовен сан ще аплодират такъв род телевизионни предавания, като наричат филми от този род „здравословно развитие”.
В крайна сметка, почти нищо няма да се направи за прекратяването на тези мерзости. И
изненадващото ще е, че противници на това няма да са църковни служители и искрени
християни, а звездите на Холивуд и известни хора, работещи в телевизията.

Порно филми след полунощ по телевизията.
Предупреждавам, че в близко време ще се показват по кабелната телевизия избирателно
най-гнусните порно филми след полунощ. Кабелната е вече най-любимата цел на продавачи на
порно филми.
В най-големите градове на САЩ, Канада и Европа вече се показват порно филми. Тези
филми идват директно от порно фабриките в Швеция, Дания и САЩ. Тези срамни филми
показват пълна голота, сексуални актове, хомосексуализъм, сексуални извратености с животни и садизъм.
Хората ще дават много пари, за да могат да гледат тези еротични филми директно в
стаите си. И когато децата останат сами у дома, ще могат само да превключат канала на
телевизора и да видят тези отвратителни сексуални извращения. Тези порнографски филми до
толкова извратени, че дори най-либералните атеисти ще се възмущават от тях. Освен
показването на полов акт, ще се обръща особено внимание на проливането на кръв, насилието и окултизма. В тях ще се възхвалява сатана, демоните и магьосничеството. Най-новата гнусотия
ще бъде полов акт с демони. Тези драматични представления ще показват дявола като баща на секса и блудството.
Основните теми в идващите порно филми ще са секс и убийства; секс и кръв; секс и
садизъм; секс и насилие.
Не сме далеч от времето, когато порно филми ще се показват в нормално време по
телевизията. Филмите, показвани по порно каналите ще станат толкова популярни, че много от
големите телевизионни компании ще се конкурират, като излъчват все повече и повече филми с такова количество секс и насилие, което може да се излъчва в рамките на закона.
Увеселителни места.

Все повече мотели ще бъдат рекламирани като „дворци на насладата”. Там, за минимално
заплащане, посетителите ще могат чрез секс канали да си поръчват в стаите предавания с най-
модерните порно филми. Тогава „порядъчните” хора вече няма да има нужда да ходят на края на града, в нечестиви киносалони, за да гледат последния порно филм, те ще ходят в красиви
мотели и там ще правят това в стаите си. Особено популярни ще станат тези места сред учащите се в гимназиите и колежите. Там, в отделни стаи те ще се събират вечер на групи.
Видеозаписи на тези филми ще може да се гледат на специални електронни приставки
към телевизорите по домовете. Сред жителите в градовете и покрайнините ще се организират
порно вечери.

Секс-списания
Хиляди будки за списания във всяка страна скоро ще продават секс-списания, пред които
„Плейбой” ще изглежда пуритански. В тях ще има картини на голота и всякакъв вид секс. Те ще
могат да се купуват дори от деца.
В изобилие ще се появяват специални списания за жени със снимки на голи мъже. И даже
най-обикновените уважавани от всички списания ще съдържат „еротичен вкус” в оформлението
си и съдържанието си.
За болшинството от най-изявените порнографски списания ще бъде характерно
смесването на сексуални извращения с окултизъм, с цел да се привлекат и тези, които са „врели и кипели”. Някои от тези списания ще възхваляват изнасилванията, развращаването на децата и убийствата.
Почти във всеки голям град на САЩ и Европа ще има магазини за вестници и списания с
порно съдържание. Но скоро те ще станат толкова разпространено явление, че те ще могат да се намерят във всеки магазин.
Порнографията, прелъстителите и злонамерените хора по всякакъв начин ще изказват
презрението си към закона и местните власти. Те безсрамно ще рекламират това безчестие. Те ще отварят безбройни салони за масажи и студия за „живи модели”. Ще ги принуждават да
закриват търговията си, но те отново и отново ще възобновяват дейността си и ще продават още
по-непристойна от преди литература.

Обучаващи филми с полови актове
На уроци за сексуалното възпитание в по-горните класове и в колежите ще се запознават
с половия акт чрез порно филми. Диаграми, използвани в настоящето ще бъдат заменени с
движещи се такива и с истински филми, в които специалисти ще оценяват как са направени с
„голямо удоволствие”.
На учащите ще се обяснява, че хомосексуализма е естествен и че половите контакти
между несемейни хора е прието, „ако и двете страни се ценят”. Анимационни секс-филми, които ще дойдат като „наводнение” ще се излеят в програмите на училищата по сексуално възпитание.
В началото те ще бъдат съвсем невинни, но с времето ще станат все по-откровени и по-
еротични.

Временен регрес на неморалността
До настъпването на пълното разложение ще има кратковременно движение против
порнографията и неморалността. Това ще бъде почти национално движение, в което ще се
включат юристи, частни лица, църкви и правителствени лидери. Те се обединят в опит да спрат
моралното разлагане и даже ще бъдат издадени няколко закона за възстановяване на
моралността. Мнозина ще говорят за „чистка” в телевизионните предавания и списанията от
порнографията. Много често във вестниците и списанията ще се отпечатват статии, войнствено
настроени против секса и неморалността. Ще бъдат спечелени няколко временни победи на
някои места, но това ще е за кратко. Също така и няколко радио проповедници ще подемат
кампания против неморалността в обществото, но ентусиазма и поддръжката на кампанията
скоро ще угаснат.
Професионални доставчици на „мръсният” товар и порнография няма да се успокоят, но
ще въстанат против това. Те ще преровят целия закон и ще открият вратичка, чрез която ще
прекарват своята продукция. Кампанията за борба с тези търговци в Америка и другите страни
ще се провали. Тя ще бъде кратка, след което нова вълна от мерзост и нечистота ще се излее.
Мнозина равнодушно ще говорят, че въпреки голотата, мръсотията и неморалността,
нацията ще продължи да стои и животът ще продължава, както преди. Бих искал да бъде така за напред. Но съм сигурен, че реката от мерзост, която видях да се приближава, ще бъде като това, което е казано в пророк Наум:
„Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите. Ще издигна полите ти върху лицето ти
и ще покажа на народите голотата ти, и на царствата срама ти. Ще хвърля върху тебе гнусна
нечистота и ще те омърся, и ще поставя позор върху ти” (Наум 3:5-6).

Грехът на Содом се връща.
Грехът на Содом ще се върне в наше време. Содом беше виновен във всички грехове, но
най-ужасния от тях беше нападане над невинни хора от тълпи от разпалени хомосексуалисти.
Масовите убийства в наше време не са нещо изключително. Вече бяхме свидели на
кланета в Олимп, показани по телевизията. Разрастването на масовите убийства започна да се
повтаря така често, че към тях почти се привикна. Сега хората не изтръпват при вида на тези
трагедии, както в миналото.
Библията казва: „Както беше в Лотовите дни, така ще бъде и в дните, когато ще дойде
Човешкия Син”. В моето видение видях неща, които ме уплашиха за бъдещето на децата ни!
Говоря за диви странстващи банди от хомосексуалисти, които ще нападат открито невинни хора
в парковите, по улиците и тихите места. Зверствата на тези содомски банди със сигурно ще
настъпят. И макар че за тях няма открито да се съобщава, властите ще знаят за това, което се
случва.

Хомосексуалната епидемия.
Има две причини, които спират хомосексуалистите да се отдадат открито на греха си:
неприемането им от обществото и отхвърлящото ги учение на църквата. Но когато обществото
повече няма да ги отхвърля като притовоестествени, а напълно ги приема и дори окуражава в
аморалността им. Когато църквата повече няма да нарича хомосексуализма грях, но започне да благославя сексуалния им живот, тогава вече няма да останат никакви пречещи сили. Вратите за тях ще са широко отворени и окуражените хомосексуалисти ще се утвърдят в греха си. В моето видение видях, че тези две пречки на пътя им паднаха. Когато се премахне това, което ги възпира, настъпва хаос.
Повярвайте ми, не е далеч времето, когато ще прочетете в местния вестник мрачна
история за необуздана банда хомосексуалисти, нападнали в парка или на улицата невинни деца! Масови изнасилвания ще стават реалност в бъдещето, както е казано в Библията. И този ден е близо.
В град Хюстън, Тексас, 27 момчета са били убити от една малка банда хомосексуалисти.
Това съобщение в печата за това подло убийство е начало на много подобни постъпки на
хомосексуалисти. Във висшите кръгове ще има не един хомосексуален скандал. Обществото на
хомосексуалистите ще станат толкова активни и така безсрамни, че ще показват открито своя
грях по телевизията. Виждам ясно, че хомосексуализмът ще стане масово явление и сексуалните престъпления ще станат по-многобройни и по-ужасни.

Духовно охлаждане.
Моралния u1077 еупадък няма да подмине и много членове на църкви. Размяната на партньори сред тях ще става все по-многочислена. Много млади хора просто ще живеят заедно, без да са женени.Продължителното наводнение със секс, голота и безсрамие от всякъде, ще обезпокоят ума и душата на много предани ученици на Христос. По тази причина любовта на много от тях ще охладнее и ще доведе до безгрижие и неверие. Това ще е главната причина за охлаждането към Бога. Тези, които ще устоят на този поток от нечестие, няма да са много, и на тях ще се гледа като на „изостанали” от „просветеното” общество и приспособилата се към него църква.

Лесните аборти, противозачатъчните средства и растящата сексуална свобода ще
помогнат взрива на безнравствеността, която накрая ще завърши с такова всеобщо падение в
разврат, че човешкият разум вече няма да осъзнава какво се случва.
Тези, които обичат плътските удоволствия ще превъзхождат тези, които обичат Бога.
Знайте това и се пазете, защото тази тотална война е против избраните на Бога.
Падане на моралността у духовниците.

Неморалност и разводи ще се разпространяват все повече и сред духовниците. Растящо
число свещенослужители ще се оплитат в противозаконни връзки и ще оставят служенията си.
Други ще продължават служенията си, но ще живеят с тайни връзки. Все повече протестантски
пастори ще изпадат в сексуални грехове, в повечето случаи съвсем тайно.
Предполагам, че даже някои евангелски деноминации в близко бъдеще ще допуснат да
служат разведени пастори. Разводите сред пасторите вече няма да изглеждат като позор.
Църковните деноминации ще продължават да разглеждат своята непримиримост към разводите и ще стават все по-снизходителни с всяко ново съвещание и конференция. В църквата и сред духовенството ще настъпи „омекване” по отношение на развода. Това е тенденция, която няма да има спиране, макар и нещата в тази област да се променят много бавно.
Аз видях една отдръпната завеса, зад която видях какво става при хиляди служители в
скришно, както и при много порядъчни хора. Зад прикритието и фасадата на благочестие, в
тайно се вършат дела, скрити от очите на другите. Сред тях видях някои от най-порядъчните и
известните. Няколко „религиозни” мъже и жени мамят и се предават на тайни сексуални грехове.
Те порицават греха си, знаят, че никога няма да се примирят с него, но са безсилни да
противостоят на собственото си морално падение. Ако тези хора не бъдат освободени от
свръхестествена сила, това ще доведе до беди и падане на много семейства в църквите.
Виждам да идва деня, в който всеки истински свещеник и проповедник на Евангелието
ще се срещне със своя най-велик момент на изкушение. Онези, които са мислели, че са
недостъпни за изкушението, ще се изкушат най-много. Бог ще запази и освободи тези, които се
обърнат към Него с цялото си сърце! Но онези, които продължат да флиртуват и се отнасят
снизходително към плътта, ще преживеят ужасно време на отчаяние и падение. Бог скоро ще
започне да се разправя с такава сила с тайните грехове, че върху всички, които упорстват в тях,
ще падне цялата сила на присъдата Му! А всички, които оставят тайните си грехове, ще бъдат
обновени и изцелени.

Това, което видях и чух е настоятелният призив от БОЖИЯТА ТРОННА ЗАЛА:

„Има грях в стана и той трябва да се очисти!”

Дошъл е часът, когато Бог слага брадвата при корените на дърветата! Той ще очисти дома Си и да освети съдовете Си за служене в полунощ!

Последен отчаян опит да се измамят божите избрани.
Видях, че хората от това поколение, които вярват в Исус Христос са „християните от
последното време”. Сатана се явява като светъл ангел в света и то така хитро, така безобидно и
незабелязано, че много малко разбират какво става с тях. Той се стреми да скрива своите
действия и опити да измами християните, като ги изкушава с неща, които само по себе си не са
лоши, но са гибелни, ако се злоупотребява с тях!

Изкушение за християните в последно време ще е високия стандарт на живот. Библията
предупреждава, че в последно време християните ще станат равнодушни, благополучни, богати
и нищо няма да им липсва. Няма нищо лошо в това да си състоятелен. Повечето патриарси в
Библията бяха богати хора.
Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. Йов беше необикновено богат –
имаше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове, 500 благородни кобили, много слуги и голям
дом. Разбира се, Бог няма нищо против богатството и успеха, защото Библията казва, че Той се
радва, когато всичко е наред за слугите Му (Псалм 35:27). Но аз видях, как много християни от
последното време се съблазняват от благополучието. Християните от последното време ще
пострадат заради своето благосъстояние и ще бъдат изпитани от него повече, отколкото с
бедност.В моето видение видях как сатана се яви в последното време пред Бога, точно както
Библията описва това в Йов. Но този път той отива, за да поиска позволение да изкушава
християните от последното време.

Ето какво видях:
Бог каза на Сатана: „От къде идеш?” Сатана отвърна: „Обикалям земята и наблюдавам
последните християни.” Бог каза: „Забелязал ли си как християните от последното време са
предани и честни? Имат страх от Мен, обичат Христос! Забелязал ли си как се стараят да
отбягнат лукавите ти удари?!” Тогава Сатана отговори: „Да, но махни оградата, която си
издигнал около тях. Йов не искаше да те похули в бедността си, но благослови християните от
последното време със земни блага, повече отколкото Йов и тогава ще видиш какво ще стане.
Направи ги богати като Йов. Построи им нови хубави къщи, дай им хубави коли, толкова пари и
техника, колкото им трябват. Дай им вили, хубави лодки, околосветски пътешествия, прекрасни
дрехи, избрани ястия, земеделски имоти и спестявания в банката. Виж тогава какво ще стане с
тия Твои последни християни. Когато се преситят, обогатят и са заобиколени от всички блага, те
ще забравят Бога и ще се грижат само за себе си!”

Виждам как автомобили, мотори, дрехи и всякакви материални блага стават по-голяма
пречка за християните от наркотиците, секса или алкохола. Виждам как хиляди християни са
привързани към тези неща и под власт на вещите. Те са така уловени от материализма, че са
хладки и слепи, слаби и духовно бедни! Но с всичките си притежания те са нещастни и напълно
недоволни!

В своето видение видях сатана да отстъпва, смеейки се весело: „Погледни всички тези
алчни християни! Те винаги се стремят към нови дрехи. Виж как трупат планини от пари,
постоянно купуват нови мебели, придобиват нови коли – две, три! Купуващи, садящи,
продаващи, женещи се и развеждащи се! Това погуби Лотовото поколение. Това ще постигне и всички тях!
Погледни тези отлично платени, удобно живеещи, добре хранещи се християни, които
стават мързеливи и равнодушни – лесна плячка за мен! Излей всичко това върху тях! Нека
мнозина да се препънат в това! Това ще ми улесни работата!”

Бог, Който владее „всички животни в хилядите гори”, не иска нищо от богатствата на
човека – нито дома му, нито колата му, нито дрехите му, нито бързата му лодка. Бог иска само
първото място в сърцето на тези, които се наричат с Неговото име.

Врагове на Святия Дух.
Виждам много от християните от последното време, които някога са обичали Бога, и
които погиват, защото ги е завладяла любовта към удоволствията. Хората, които обичат Бог не
намират удоволствие в наркотиците, секса извън брака, алкохола, цигарите или
неблагоразумието. Сатана знае, че много от тези удоволствия на плътта са оскърбителни и
отвратителни за християните. Аз виждам хиляди вярващи, стоящи в театрите и подлагащи се на
пагубното влияние, което те сами по-рано са осъждали. Те не извършват особени грехове, но са започнали да гледат спокойно на своето увлечение по непристойните филми, личните
събирания, наздравиците и алкохола. Вярно е, че обичат Бог, но те обичат повече плътските
удоволствия. Те не са грешници пред Бог, но са му станали чужди! Те са станали много
колебливи, опитващи се да живеят свободен християнски живот, което и ги промени така рязко,
така че те не разбират вече какви са.

Внезапното грабване на истинските вярващи от земята ще намери много от тях
неподготвени. Тези „свободомислещи” християни ще бъдат обществено заети, без да имат нито
час свободно време за лична молитва. Виждам греха на бъдещето във злоупотребата със
свободното време за лична молитва.

Аз виждам, че една от главните грехове на последното време е неправилното използване
на свободното време.
Това няма нищо общо с отпуската или пътуванията по Европа или в
Святата земя. Това не е времето за лов или риболов, или за езда, водни ски или моторна лодка. Това са само хубави и сами по себе си законни неща. Става дума за прахосаното време – за времето, с което всеки може да прави, каквото си иска; в което може да избира как да го
употреби. Време, през което християните би трябвало да четат Божието Слово или да прекара
насаме с Бог, общувайки със своя небесен Баща!

Виждам сатана отново да обвинява християните от последното време: „Виж, християните
на последното време са роби на телевизията.
Забележи, колко време прекарват в гледане на
сериали, комедии, спорт, но не им стига време да прекарват време с Бога! Бог не е в ежедневния им план. Те ходят на риболов, на лов, пътуват, играят тенис, баскетбол. Ходят на театър и на дискотеки – навсякъде можеш да ги намериш, но време да се молят и да четат Божието Слово нямат. Нима това са християните на последното време, които би трябвало да живеят чрез вяра? Нима това са християните, чиято вяра ще победи света? Нима това са тези, които се приготвят за идващите дни на гонение и хаос? Нима тези безделници, тези християни са тези, които ще намразят всичко заради Твоето име?”

Най-големият грях на последните дни няма да е снизходителното отношение към плътта и похотта, няма да е дори богохулството. Най-големия грях в нашето време ще бъде отказването от Неговия призив – да не откликнеш на Неговия призив в ден и век, когато Неговия зов ще звучи толкова силно.

Аз виждам, че последните християни, които са много близо до идването на Христа, много
по-близо от първите християни отделят минимално време да пребъдват в Неговото благославящо присъствие!

Вестта за идването на Христос и за наближаващия съд се приема от много християни
несериозно, поради същата причина, поради която не приеха вестта за идващия потоп по
времето на Ной, защото бяха безкрайно „заети” със своите удоволствия, купуване и продаване,
садене и градене, женене и влюбване.

Настъпление на клеветата.
Сега зная, че сатана е обявил война на всеки християнин - истински служител на Исус
Христос. Той е пуснал в ход всички средства, за да дискредитира и причини вреда на всяко
Божие дете, решило да стои твърдо за истината. Тези служители и свещеници, които се отказват да мамят своите жени, които си отказват да поощряват „лекия морал”, ще станат мишена на най-злобните сплетни, разпространявани някога.

Сатана възнамерява да събере цяла „армия от клеветници”, за да мами, клевети и лъже
против такива. Мисля, че Били Греъм и други служители на Евангелието скоро ще се срещнат с
присмех, клевети и неправилно разбиране от пресата и „свободомислещата” публика. Всички
добри подбуди на тези хора, ще бъдат поставени под въпрос и подозрение. Всички техни
обяснения ще бъдат щателно проверявани.

Служителите, които са считали, че в този свят нямат врагове, изведнъж ще разберат с
изумление, че някой говори против тях. Най-злобно ще бъдат оклеветени пастирите на църкви.
Намеци, лъжи и клевети, които ще бъдат пълни с въздух и ще дойдат направо от ада.
Това ще бъде свръхестествено проявление на демонични сили. Те няма да пощадят нито
един верен служител на Евангелието. Жените служители също бъдат подложени на атаки.
Легиони лъжливи духове ще бъдат пуснати на този свят с единствената цел да действат
против християни с лъжи и клевети. И тази война на клеветата няма да е само срещу
служителите на Евангелието, но и срещу всички, истински вярващи в Исус Христос, независимо
от принадлежността си към деноминация.

Увеличаване на лъжеученията.
Хората ще предпочитат лъжливи учения и нови идеи, пред истините на Божието Слово.
Те ще тичат след учители, които носят „нови учения и откровения”. Мъже и жени ще се обръщат
повече към пророчества и човешки учения много повече, отколкото към истината. Те ще
обръщат внимание на подмамващи духове и дяволски учения.
Ние живеем в навечерието на крайностите на основа на Евангелието, когато хората в
търсене на това, което гали слуха им, ще последват служители, които ще им изглеждат като
„ангели на светлината”, но в действителност проповядват и учат ерес. Тези нови учения ще
използват широко името на Исус и ще се дегизират в дрехите на отричането, силната воля и
аскетизма.
Много искрено вярващи християни ще бъдат обхванати от страх от победата от нечистите
демони. Те ще се обръщат към учители, които повече ще говорят за силата на сатана, отколкото
за силата на Бога. Тези, които ще продължат да наблягат на сатанинската власт над вярващия, ще се върнат към Стария Завет и оправданието чрез дела. В същото време, все повече искрени
християни ще разпродават всичко и ще се обединяват във комуни – тип християнски общности,
напомнящи на живота и законите на монасите, за да може чрез този път да се приближат към
Бога.

Едно лъжливо Христово движение.
Ще има лъжливо движение „хора за Исус”, които ще поставят особено ударение върху
изгонването на демони. Те ще претендират за изцелението на болните и вършене на чудеса. Ще хранят бедните, привличайки ги към себе си и ще проповядват велика любов. Но сред тях ще има лъжливи пророци, които никога не са предавали живота си изцяло на Христос. Те са тези, които ще проповядват любов в името на Бога, но ще остават в своето непокорство и в старите си грехове. Това са „вършещите беззакония”, които са оръжие на сатана, за да дискредитира истинското движение на Исус. Библията предсказва, че много от тези лъже-последователи на Исус ще застанат през престола на Бога и ще кажат: „Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?” (Матей 7:22). Но Господ ще им каже: „Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
Предполагам, че това се отнася за тези лъже-последователи на Исус, които са ходили
навсякъде, проповядвайки в Негово име, хранили са бедните и са обличали голите, и всичко това в името на Христовата любов, но не са живели живота на Исус, разпънат на кръста, умрял и възкръснал. Те с радост оставиха всичко и тръгнаха след Исус, но никога не са били на Голгота, където греховете им биха били умити в Неговата кръв.
Когато настъпи часът на гоненията, те ще се върнат към своя секс, наркотиците си и
предишния си начин на живот. Само тези, които напълно са се отдали на Исус Христос и са били умити в Неговата кръв, ще устоят на гоненията.

Възраждане на истинското движение за Исус
Преживявайки гонения и познавайки признаците на времето, армия от истински
последователи на Исус ще набере сила. Те ще образуват една нелегална църква, която ще
проповядва идването Христово и края на този век! Те ще бъдат като трън в плътта на
проституиращата църква, натоварвайки и тревожейки съвестта на хората със своята ревност и
духовната си сила. Поклонниците на дявола ще обявят открита война на истинските
последователи на Исус. Само тези, които живеят с истинска вяра ще могат да разпознаят
„духовното нечестие” във висшите кръгове.

Места от Словото за изучаване
1. „И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече
реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна
реката, която змеят беше изпуснал из устата си.” Откровение 12:15-16
2. „Колесниците буйстват из улиците, Блъскат се една с друга по площадите; изгледът
им е като факли, Тичат като светкавица. Той си припомня за юнаците си; но те се
подплъзват в пътя си; тичат към стените му, и покривалото се приготвя. Речните
порти се отварят и палата се разрушава.” Наум 2:4-6
3. „Има поколение, което е чисто пред своите си очи, обаче не е измито от нечистотата
си.” Притчи 30:12
4. „Но и тия се побъркаха от виното и се заблудиха от спиртното питие; свещеник и
пророк се побъркаха от спиртно питие, обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно
питие, бъркат във видението, спъват се в съденето.” Исая 28:7
5. „Защото всред земята, между племената, ще бъде подобно на плода паднал при
отърсването на маслина, подобно на остатъка, когато се свърши гроздобер.” Исая
24:13
6. „Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни
камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с
нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна,
великия Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.” Откровение 17:4-5
7. „Бог надникна от небето над човешките чада, за да види, има ли някой разумен, който
да търси Бога. Всеки един от тях се обърна настрани; всички заедно се развратиха;
няма кой да прави добро, няма ни един.” Псалми 53:2-3
8. „Но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите.” 2
Петрово 2:7
9. „При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират
властта и хулят славните същества.” Юда 1:8
10. „Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и
за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за
напред свет.” Откровение 22:11


ГЛАВА 4

ПРОБЛЕМ НА МЛАДЕЖИТЕ В БЪДЕЩЕТО

„Мразя родителите си.”

Проблем на младежите в бъдещето ще бъде омразата към родителите. Светът скоро ще се
разтърси от признанието на хиляди, хиляди младежи, които казват: „Аз мразя родителите си!”
Влизаме в едно време, когато най-големите врагове на всеки ще са членовете са собственото му семейство: баща ще е против сина, майка против дъщеря, снахи и свекърви ще се мразят.
Най-големите проблеми на младежите ще са как да живеят с родителите си. Тази омраза
вече се разпространява като злокачествен рак навсякъде. Младежи, които трябва да живеят със своите лицемерни родители, започват да ги мразят. И при това, не става въпрос за невинна
разновидност на ожесточение, което идва с възрастта. Това е реална ненавист, която превръща роднини по кръв и плът в смъртни врагове.

Нови хапчета за секс.
Зная, че скоро ще бъде създаден нов сексуален наркотик, който ще бъде разпространяван
на черно за подрастващите и студентите. Той ще разруши задържащите морални норми и ще
доведе младежите до безразборен сексуален живот. В същото време, виждам, че в сферата на
употребата на наркотици изобщо идват ужасни промени. Покрай предсказаните от мен
сексуални наркотици, в това поколение ще има употреба и на други наркотици.
Употребата на марихуана ще бъде разрешена. Всичко, с което не можем да се справим, го
легализираме. Но марихуаната, която ще бъде разрешена, ще стане скучна. Скоро ще има по-
недоволни възрастни, пушещи марихуана, отколкото младежи, търсещи силни усещания.
Марихуаната ще стане за в бъдеще проблем за възрастните.

Наркотиците и другите депресанти ще стават все по-известни. Предсказвам, че
студентите ще се стремят повече към спиритични удоволствия, отколкото удоволствия от
психотропни вещества, т.е. наркотици. В нашата страна винаги ще има проблеми с наркотиците,
но той няма да е толкова голям, колкото омразата в семейството.
Ще расте алкохолизмът сред младежите.

Във времето, когато ще се отделя толкова внимание на злоупотребата с наркотици, все
повече младежи и студенти ще се обръщат към алкохола. Скоро ще се сблъскаме с критичен
проблем с алкохола сред младежите между 13-16 години. Това от части ще е в следствие на
лекциите в училищата против употреба на наркотиците, проведени в нашите училища. Ние
постигнахме успех, измъквайки подрастващите от силното действие на наркотиците, но не
обърнахме особено внимание на опасността от алкохола. В резултат, много от подрастващите,
чуващи от своите родители, че навика на възрастните да пият не е толкова лош, както взимането на наркотици, те ще оставят наркотиците и ще се хванат за алкохола.
Въпреки, че предсказвам катастрофален растеж на алкохолизма сред подрастващите,
убеден съм, че по-страшен ще остане проблемът с омразата на децата към родителите. Още
веднъж ще кажа, че ожесточението към родителите ще бъде една от най-важните причини за
посягането към алкохола.

Децата, ще бъдат предизвикани към жестокост.
Библията предупреждава родителите да не дразнят децата си, но тази заповед е
пренебрегвана от повечето родители. Когато в миналото децата са се чувствали излъгани и са
били дразнени от учреждения или правителство, те излизаха на улицата с демонстрации,
бунтове и протести. Ненавиждайки политиците и презирайки правителствените лидери,
студентите изливаха своя гняв, като се опитваха да съборят системата. Революционните страсти временно са утихнали и много бивши метежници сега се опитват да действат вътре в системата, за да я променят.
Но, внимавайте! Яростта, която изпращаше младежите на улицата, все още клокочи в тях.
Сега тя се насочва срещу родители-лицемери, които проповядват на децата си едно, но правят
друго. Виждам нарастване на гнева, особено сред подрастващите и това ще се излее в
демонстрации от нов вид в семейството.
Омразата започва да се разпространява. Както родителите с недостойно поведение и тези,
които се отнасят жестоко с децата си, провокират към омраза, така тя ще се вкорени и ще
принуди много да напуснат домовете си и да избягат, с надеждата някъде да намерят разбиране.
Дори проповедници на Евангелието не ще могат да избегнат този нарастващ проблем.
Ожесточаването и бунта на подрастващите ще проникне и в най-добрите семейства в нашата
страна. Това ще бъде ненавист и омраза, които ще потресат и ще уплашат родителите. Повечето няма да знаят как да се справят с това и болшинството дори няма да разберат кога и как е започнало всичко.
Едно е сигурно. Родителите ще се чувстват предадени, ненужни и мразени. Тази омраза и
ожесточение ще се разпространи толкова много, че си мисля ще стане проблем номер едно за
нашата страна в най-близко бъдеще.

Раздори заради външния вид и начина на живот.
Постоянно променящата се мода и стил на живот, както и преди ще е една от причините
за отчуждаването между родители и деца. Родители, които са объркани от бързата промяна в
модата, ще реагират с жестока дисциплина, но без любов и разбиране. Новите прически,
причудливи дрехи, музика, предизвикваща ужас и небрежното отношение ще остават най-
честата причина за пререкания. Младежта на бъдещето няма да се опита да разбере гледната
точка на своите родители и просто ще ги игнорира. Това ще доведе до катастрофи и бедствия в
много семейства.
В своите искрени усилия за се придържат към старомодните стандарти, някои родители
ще решат, че е необходимо да принудят децата си да им се подчиняват и ще им наложат своите
разбирания в облеклото и държанието. Но натиска ще бъде толкова силен, че ще доведе децата до решението да приемат идеите на приятелите си и да отхвърлят традициите на родителите си.
От друга страна, тези родители, които дават голяма свобода на децата си и им позволяват
да определят сами облеклото и поведението си, скоро ще установят, че младежите не могат
правилно да използват такава свобода и заедно с това ще са сърдити на своите родители за това, че не са им поставяли някакви граници.
Родителите ще открият, че е все по-трудно да знаят как да реагират на смяната в
настроенията и в модата на своите израстващи деца. За това е необходимо свръхестествено
Божествено водителство и само тези, които са дарени с мъдрост от горе, ще знаят как да се
справят с това.

Реакция срещу духовната пустота.
Горчивината и протеста на младите, които видях да приближават, ще се дължи от части на
духовната пустота в много семейства. Духовно опустошените родители неотдавна бяха
раздразнени от това, че децата им са се увличали по „фанатика Исус”. Тях повече ги е вълнувало социалното положение, отколко духовното състояние на децата им.
Вече в следващите десетилетия младежите ще преживеят апокалиптична криза. Ще
живеят в свят, разтърсен до основите си – чрез войни, военни слухове и паникьосани народи.
Бедствия, катастрофи, земетресения, епидемии и драстични метеорологични промени ще
предизвикат страх и учудване в младите им умове. За родителите, които са пропуснали да се
запасят с духовно водителство и вечна надежда, ще дойде ден на разплата. Младите ще
негодуват срещу родителите си, които са ги ограбили в това отношение. В домове, където няма
Бог, няма църква, няма духовно наставление, няма Библия и няма жажда за Бога, ще настъпят
бедствия.
Сега не проповядвам, а пророкувам, че децата, израснали в такива семейства, ще въстанат
срещу родителите си с гняв и омраза.

Ще дойдат още млади радикали.
Радикалите на близкото бъдеще ще са много по-млади от сегашните, ще са по-добре
възпитани и напълно отчуждени от родителите си. Предстои ни горчива жътва на родителското
невнимание към децата в последните години – безразличие, нехайство и прекалени грижи, а
също така и много разводи.
Много от тези радикали още от детската си възраст (13-19 год.) ще се изказват в своите
нелегални вестници открито срещу лицемерието на родителите.
Участващите в банди младежи в нашите градове ще бъдат в бъдеще още по-млади от
сега, още по-порочни и по-враждебно настроени против своите родители. Тези банди от деца,
които са били възпитавани в телевизионни престъпления и обяд пред телевизора, израснали с
бавачки, ще се обърнат срещу родителите си с болка и гняв. Много от тези деца още от сега се
чувстват абсолютно чужди на своите майки и бащи. За тях ще е много лесно да мразят, защото
са знаели твърде малко за истинската любов.

Денят за отплатата на разводите идва.
Битката на живот и смърт за облекчаване участта на милиони невинни деца ще бъде
загубена, поради разводите. Два от пет брака завършват с развод в наше време и деня за
отплатата на това наближава. Разводите са се превърнали в епидемия и резултатът от това е, че все повече деца остават травмирани и увредени. Някои от най-„идеалните двойки” сега се
разбиват и децата се оказват по средата.
Тази цяла армия от милиони малки деца, които са пострадали от раздялата на родителите
си, сега вече са пораснали и са готови да потърсят сметка. Те са научени да мразят единия от
родителите или и двамата, защото за тях не е била оставена неутрална зона. Така революцията се пренася от улицата в домовете.

Смърт на родителите.
Библията предсказва, че ще дойде ден, когато синовете и дъщерите ще изменят на
родителите си и ще ги предадат на смърт. Преди никога не съм разбирал това пророчество. Но
всъщност това означава, че в нашите семейства ще избухне необявена война, в която най-
страшните врагове на човека ще станат децата му. Баща ще стои срещу сина, майка срещу
дъщеря и всички семейни връзки ще бъдат прекъснати.
Много родители ще умират „по хиляди пъти”, поради трагичното председателство на
децата си. Но тези деца ще смятат, че имат законно основание за това. Много родители никога не са се опитвали да намерят изход от това. Те са били винаги толкова заети със собствените си проблеми и увлечения, че са имали много малко или почти никакво време за общуване с децата си, за да разберат какво ги вълнува. Оставили са децата си сами да решават своите проблеми, а това не им е било по силите. Те са видели как родителите им се мамят един друг, лъжат, карат се и се развеждат.

Бунт на децата на проповедници.
Между тези, които ще се вдигнат на бунт, ще бъдат и синовете и дъщерите на служители
в църкви, които ще застанат пред родителите си и ще кажат:
„Вие сте лъжци! Вие проповядвате едно, а живеете друго. Казвали сте, че вашия брак не
може да се оправи, а сте очаквали от мен да се справя с неразрешените проблеми без да се
провалям. Оставете ме на мира, изостанали хора! И не ми дръжте повече проповеди. Вие не
можете да се справите с проблема в живота си и затова не ми давайте съвети!”
Библията казва, че благочестивите майки ще доживеят ден, когато дъщерите им ще стават
и ще ги наричат благословени. Но в следващото десетилетие, ще има много майки, който ще
доживеят дъщерите им да стават и да ги проклинат. Едно поколение подрастващи момичета (13-19 години) ще проклинат поколение майки, увлечени по чувствени удоволствия, пиене, пушене, гуляи, измами и разводи.

Има и изключителни случаи, когато разводът не може да се избегне. Но дори и в тези
случаи Бог има начин да „балансира сметката” и да свърже разбитото семейство. Децата могат
да живеят без огорчения и без бунт и да обичат и двамата си родители, когато несъвместимостта
се преодолява в молитва и действие на Божията сила.
По-малко младежи ще бягат от къщи.
През следващите 10 години по-малко младежи ще бягат от къщи и болшинството деца ще
остават по домовете си за нещастие на своите родители. Повечето родители не желаят вълнения, свързани с официалните съобщения за това, че децата им са изчезнали безследно и за това, предпочитат те да са в къщи при тях, позволявайки им да правят каквото си искат, отколкото да се справят с трудностите, възникващи при безследното изчезване на децата им. В бъдеще родителите ще обясняват на подрастващите си деца, че няма нужда да бягат от къщи. Мнозина просто ще кажат на децата си: „Вземете, каквото искате. Правете, каквото искате, но само не напускайте дома.”

Това, което преди привличаше децата на улицата, сега ще се пренесе и в много семейства.
Те ще живеят в домовете си, но ще са бегълци дълбоко в сърцето си. Децата не само няма да
обръщат внимание на родителите си, живеейки под един покрив с тях, но дори и няма да
общуват помежду си. Но така или иначе от тях няма да се очаква общение, а още по-малко
разбиране или приятелство. Това ще бъде съвместно съществуване на врагове на фронта във
време на примирие.

Ад за лицемерите.
Родители, които пушат, пият и се мамят един друг, като с това четат морал на децата си,
напълно ще изгубят своето влияние над децата си, заради собственото си лицемерие.
Младежите повече няма да искат да слушат родителите си, които проповядват едно, а вършат друго. Младежите ще изискват от своите родители образцов живот. Пиещите и пушещите родители повече няма да могат да кажат на децата си: „Спри да пушиш!”
Проповедниците, които пушат и в същото време проповядват против употребата на
наркотици сред младежта, ще станат за подигравка, поради лицемерието си. Свещеници и
родители, които си намират извинение за склонностите и привичките си, като ги наричат по-
малко греховни, отколкото греховете и привичките на младежите, ще бъдат принудени да дават
отчет. Проповедите на лицемерите ще изгубят своето влияние.

Свръхестествена жажда за любов.
Във време, когато числото на разводите расте, много семейства са разбити и животи са
погубени, аз виждам, как навсякъде сред младежите ще се надигне тъга по семейното домашно огнище и семейната любов. В близките години тази тъга ще стане по-дълбока. Във време, когато ненавистта изобилства и омразата расте, ще има чувствителна молба за родителска любов и ръководство.

Контрареволюция на любовта.
Библията предсказва, че когато врага дойде като наводнение, Божия Дух ще издигне
знаме против него. Аз виждам как посред тази „революция”в семейството идва
„контрареволюция”. Аз чувам сърце-раздирателните вопли и сълзи на хиляди и хиляди младежи, които жадуват да живеят в дом, където има мир, уважение и любов. И Бог се кани да се намеси. Това ще е свръхестествено събуждане в това бунтовно време. Святия Дух ще излекува и обнови мнозина. Той ще обърне сърцата на много деца към родителите им и ще ги събере заедно.
Разбира се, това ще стане само при онези, които са внимателни към призива на Святия Дух.

Аз видях как Святия Дух изцелява сърцата и умовете на децата, разбити от семейни
катастрофи. Виждам надежда и чудно изцеление сред хаос и отчаяние.

Места от Словото за изучаване
1. „Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха
против свекърва й и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща
или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече
от Мене, не е достоен за Мене.” Матей 10:34-37
2. „Има поколение, което кълне баща си и не благославя майка си. Има поколение, което е
чисто пред своите си очи, обаче не е измито от нечистотата си. Има поколение - колко
високо са очите им и колко са надигнати клепачите им! Има поколение, чиито зъби са
мечове, и челюстните му зъби ножове, за да изпояжда от земята сиромасите и
немотните сред човеците. Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай! Три
неща има, които са ненаситни – дори четири, които не казват: Стига! Адът и
неплодната утроба, земята, която не се насища с вода и огънят, който не казва:
Стига; окото, което се присмива на баща си и презира покорност към майка си, гарвани
от долината ще го изкълват и орлови пилци ще го изядат.” Притчи 30:11-17
3. „Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере.” Псалм
27:10
4. „Мъдър син радва баща си, а безумен човек презира майка си.” Притчи 15:20
5. „Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегнатото дете засрамва майка
си.” Притчи 29:15
6. „Защото Бог каза: „Почитай баща си и майка си”; и „Който злослови баща или майка,
непременно да се умъртви”. Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това
мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу, - той да не почита баща
си [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.” Матей
15:4-6
7. „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление
Господно.” Ефесяни 6:4
8. „Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.” Колосяни 3:21
9. „Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като
непрестанно те споменавам в молитвите си.” 2 Тимотей 4:3
10. „Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще
те обикне.” Притчи 9:8
11. „Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се
яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари.” Михей 3:2
12. „И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се
намразят.” Матей 24 :10
13. „Защото той се лъже в своите очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.”
Псалм 36:2
14. „Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и
удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг.” Тит
3:3


ГЛАВА 5

ЯРОСТНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ

Видях, че идва час на преследване, каквото човечеството не е виждало до сега. Това ще
бъде преследване на истински вярващите в Исус Христос, което ще се появи като многоглаво
чудовище от дълбините на морето. То ще започне бавно и неуловимо и ще дойде тогава, когато
ще ни се струва, че религиозната свобода е достигнала разцвета си. Това ще се разпространи в
САЩ и Канада, след това и в целия свят. Накрая то ще се превърне в някаква лудост.
Духът на антихрист ще влезе в сърцата на хората, които заемат високи постове в
правителствата и законодателната система и ще подтикне чиновниците да започнат определени законодателни ходове, насочени към независимите църкви, мисионерски общества и служители на Евангелието. Още в настоящето ние преживяваме начало на притесненията.
Виждам, че ще дойде време, когато почти всички Евангелски мисионерски проекти,
всички религиозни радиа и телевизионни предавания и всички мисионерски обединения ще
бъдат под такова строго наблюдение (прерастващо в подозрение и гонение), че ще им се наложи да бъдат много внимателни във всичките си действия.

Ще се появи световна супер църква.
Аз видях как, в бъдещето от обединяване на либерални, верски настроени, протестанти и
римо-католици, ще се образува една световна супер-църква. Те ще имат общи политически
възгледи и ще създадат една от най-мощните религиозни сили на земята.
Тази световна църква ще бъде духовна само на име. Тя свободно ще използва името на
Исус Христос, но в действителност ще преследва главно чисто политически цели. Тя ще бъде
антихристки настроена във всичките си дейности. Този могъщ църковен съюз ще се занимава
изцяло със социални въпроси, големи благотворителни програми и с помагане на тези,
намиращи се в бедствено положение.
Водачите на този съюз ще правят общи изявления за необходимостта да се посрещнат
човешките нужди, призовавайки към обновяване на обществените дейности, политическите
активности и към все по-голямо участие на църквата в светските дела.
Изненадваща „тайнствена” поредица от събития.
Точно тогава, когато ще изглежда, че верското движение започва да утихва, ще се случат
редица тайнствени събития, които ще доведат до създаването на организационна структура в
това общество. Рим ще поиска настойчиво много отстъпки от протестантските водачи на това
движение и ще ги получи. Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като
духовен водач на това обединение. По тази причина протестантските водачи на това движение от своя страна ще искат отстъпки от Рим и ще ги получат. От водачите на това движение няма да се изисква да почитат папата като Свят Баща на непогрешима и първа в йерархията църква, но само като политически водач, без да се приема, че е приемник на Петър.
По никакъв начин не искам да кажа, че папата или други църковни водач, влизащи в тази
супер-църковна организация ще бъдат въвлечени в дейността на Антихрист. Библията има какво да каже по този въпрос, така че не е нужно аз да говоря сега за това. Но аз видях неща, които ме уплашиха. Видях армия от кариеристи, които заемат най-високите мяста в тази супер-църковна организация. Много от тях ще са невярващи, антихристки настроени, обладани от мисълта, че тази супер-църква трябва да стане политически силна, достатъчно мощна, за да подтисне всички, които са против нейните действия. Докато онези, които вземат ръководни места ще говорят за чудеса, любов и мир, подчинените им наемници ще притесняват и преследват тези религиозни организации, които са в опозиция на ръководството.
Събирането на тази световна църква ще започне незабелязано. То ще започне с
неофициални училищни разработки и изследователски програми. Някои съвместни програми ще започнат без официални или обвързващи задължения от страна на протестанти или католици. Но либералните протестантски водачи на САЩ и Англия ще се обединят с либералните католически богослови на Европа в преследването на велики чудеса.
Това узаконено политическо обединение е все още далеко, но неофициалните основи за
този съюз са вече положени.

Хомосексуалисти и лесбийки са добре дошли в супер-църквата.
Видях как тази супер-църква като форма на разбиране, приема хомосексуалисти и
лесбийки за свои членове. Тази хомосексуална любов ще бъде защитавана от водачите на този
църковен съюз и не само ще бъде приемана, но и поощрявана.
Служители от хомосексуалисти и лесбийки ще бъдат ръкополагани в духовен сан и ще
заемат авторитетни длъжности в този църковен съюз. Те ще бъдат обявени за ново поколение
пионери, внасящи ново понятие за любов и евангелизация.
Виждам как във всички големи градове на САЩ и по целия свят ще се създават църкви от
хомосексуалисти и лесбийки, които ще обслужват изключително нуждите на себе подобните си.
Те ще се ползват от пълното признание и подкрепа от страна на официалните религии.
В неделните училища и в църковната литература ще се разпространяват специални
курсове, внушаващи на децата и подрастващите, че хомосексуалността е нормална форма на
християнската сексуална любов.
Най-трагично от всичко е това, че виждам да идват дни, когато болшинството
хомосексуалисти вече няма да търсят помощ от църквата. Но вместо това супер-църквата ще ги
защитава, ще се възхищава на тяхната смелост и готовност да бъдат такива, каквито са. Супер-
църквата ще се приспособи към слабостите на човешката плът и ще успокояват човечеството в
неговите грехове. Тя ще обвинява в старомодност проповедниците „осъждащи греха”, изказващи се против страстите на тези, които някога се считаха за нуждаещи се от помощ и съвет.
Усилията на новото учение по същество ще бъдат насочени към това да научат хората да
живеят със своите проблеми. Но всъщност, за тях това е възможност да се наслаждават на своята похот и капризи като „дар от Бога”.

Голи танци в църквата.
В някои от църквите от този съюз ще оправдават голи танци като „артистична
художествена форма на богослужение”. Хората ще започнат да се покланят повече на
творението, отколкото на Твореца. И Бог ще бъде принуден да предаде тези поклонници на
техните грехове. Като резултат от това, много хора ще бъдат предадени на своя извратен ум и ще възникне нова форма на умствено заболяване, което ще е нелечимо. Публичната голота във
всеки вид е поклонение на създанието, култ към създанието. Голотата в църквата няма да остане без отговор от Бога. Библията ясно казва, че този вид поклонение неизбежно води до сериозни умствени увреждания.
Макар, че тези танци няма да се разпространят широко, много църковни водачи ще
продължат да ги одобряват като законно изразяване на богопоклонение от страна на тези, които се стремят да намерят „красотата на душата чрез човешкото тяло”.

Окултизъм в църквите.
Зная, че супер-църквата ще се примири с някои окултни практики. Още сега някои
църковни групи в Хаити са включили в своето богослужение определени форми на
магьосничеството. Ще бъдат образувани изследователски комитети с тях, които „да избият
зъбите” на дявола, да го представят като безобидно нищожество, от когото да не се страхуваме.
В някои от най-уважаваните и богати църкви, части от молитвените събрания ще бъдат
заменени със спиритични сеанси. Растящото мнозинство служители ще бъдат заинтересовани от свръхестествени претендиращи спиритични и сатанински групи. Виждам, че идва ден, когато
тези служители, които никога не са били близко до Бога, ще станат твърде близки със сатана.
Той ще се появи като светъл ангел, ако е възможно да измами и Божите избрани. Личните
слуги на дявола също ще се появяват като светли ангели и ще се опитат да разпространят в
църквите идеята, че сатана не ни е враг, а приятел.
Супер-църквата никога няма да оправдае явно окултните практики, но широко ще
разпространява френологията (наука за гадаене на човешкия характер и съдба чрез особеностите на черепа), хиромантията, гадаенето и хороскопи.

Издигане на истинската църква.
Видях свръхестествен съюз на всички истински последователи на Исус Христос,
обединени от Светия Дух и общата вяра в Христос и Неговото Слово. Тази свръхестествена
църква от вярващи, обединени от Божието Слово ще стане нов вид нелегална църква и ще
обединява протестантите и католиците от всички деноминации. В тази общност ще се съберат
млади и стари, черни и бели от всички националности.
В това време, докато супер-църквата ще печели все повече политическа сила, тази
невидима свръхестествена църква бързо ще расте в силата на Духа. Тази сила ще дойде от
гоненията и преследванията.
Най-жестоките преследвания, които ще обхванат земята, ще доведат до това християните
да станат по-близки един с друг и с Христос. Те ще се притесняват по-малко за
деноминационните различия и ще отдават повече значение на пришествието на Исус Христос.
Светия Дух ще обедини в едно цяло хората от всички деноминации и всички слоеве на
населението.
Въпреки, че тази свръхестествена църква вече съществува в света, в бъдеще ще стане
политически все по-незабележима. Но когато гоненията се усилят, тези вярващи ще станат почти радикални в своите евангелизаторски усилия. Тази невидима църква ще получи свръхестествено помазание и сила от Светия Дух, за да продължи да проповядва Евангелието, докато не чуят „всички краища на земята”.

Големи преследвания на католиците-харизматици.
Ще дойдат дни, когато католиците-харизматици, считащи себе си членове на невидимата
свръхестествена църква на Исус Христос ще се сблъскат с ужасни преследвания.
Римокатолическата църква се кани да „осъди” всички свещеници, говорещи на езици, както и
тези, които приемат петдесятното учение за Святия Дух. За да „угаси този огън”, на
свещениците ще се окаже политически натиск от горе.
Чакайте и ще видите Папата да заема отрицателна позиция по отношение на
харизматичното движение в католическата църква. Меденият месец скоро ще свърши.
Католическите вестници ще започнат да се изказват срещу харизматичното движение в редовете на католическите църкви и ще призоват за очистване. Това ще започне постепенно, но бързо ще набере скорост, докато всички католици, принадлежащи към харизматично движение не се сблъскат с преследване от страна на своята църква.
Харизматичното движение в католическата църква ще стане толкова мощно и ще се
разпространи така широко, че за някои водачи, които не го разбират, ще виждат заплаха в него.
За кратко време, повече от 500 000 католици ще се присъединят към това харизматично
движение. Останалите настрани други католици ще обвиняват това движение, че не се
интересува от социалните проблеми и че са твърде равнодушни към църковните традиции.
Харизматиците ще бъдат обвинявани, че са се отвърнали от Дева Мария и че отричат властта на папата. Нека всеки католик, които се гордее, че има „кръщение със Святия Дух”, да се приготви за преследвания и гонения. Това няма да се случи скоро, но със сигурност ще дойде денят, когато всеки католик преживял лична Педесятница, ще бъде длъжен да реши доколко е значимо за него това кръщение с Духа. Някои ще бъдат принудени да се върнат към традициите и да оставят своят дар да бездейства. Но в същото време много други ще започнат да откриват, че имат повече християнска любов и духовно взаимоотношение с други протестанти и католици, които са концентрирали живота си около Исус Христос и пълнотата на Святия Дух.

Мнозина няма да ми повярват, но видях да идва ден, когато много протестанти и католици
ще трябва „да излязат от сред тях”. Тези нови християни няма да наричат себе си католици или
протестанти, но просто „обновени християни”. Тяхната общност няма да се базира върху
говоренето на чужди езици , но ще е съсредоточена върху Отца и Сина Му – Исус Христос.
Преследването на католиците-харизматици от църковната йерархия няма да спре
обновяването на тази църква. Вместо това, служенето в Святия Дух ще е съпроводено от големи чудеса, а броят на католиците, присъединяващи се към „групата на обновените” по време на гонения, ще расте.

Говоренето на езици няма да се изтъква така силно, но вместо това ще се развие служене
на „духовно братство”, основано на ученията на Библията, взаимна любов и разбиране по
отношение на другите истински последователи на Исус Христос.
Това ще стане един вид
„духовно свещеничество” за хората, които искат да помагат, „носейки товарите един на друг”.

Преследвания чрез средствата за масова информация.
Сега има необикновена свобода за проповядване на Евангелието по радиото и
телевизията. Никога досега вратата на тези средства за масова информация не са били така
широко отворени за служителите на Христос. В наше време християните имат собствени
радиостанции, възможност да се молят за болни, да събират средства и да съдействат
разпространяването на Евангелието с всички достъпни средства. Но, бъдете внимателни! Идват преследвания и гонения. Сигналите на промяна се чувстват във въздуха. Радио и телевизионни програми, които съдържат проповеди за Христос, ще станат мишени на сатанински сили, твърдо решили да ги накарат да кривнат от истинския път.
Още сега има задкулисна тенденция за създаване на данъчна система за всички радио и
телевизионни религиозни предавания и програми. Либерални църковни водачи ще опитат да
създадат нещо като проверовъчна колегия и ще се представят като финансово-контролна
комисия, като крайна инстанция по въпросите за съставяне на програми в безплатното и платено време на радиото и телевизията. Нито една програма няма да бъде пускана в ефир, без да е одобрена от тях. Резултатът от това ще е – празно и лишено от Христос Евангелие, което не обижда никой.

Вратите, които са широко отворени в наше време, бавно, но неумолимо ще започнат да се
затварят. Атеистични сили и сили на Антихрист още сега подготвят процеси срещу някои
религиозни станции и радиопроповедници. Видях как сатана ще се опита да спре предаванията чрез бюрократизъм, съдебни наредби и данъчни проблеми. Сатана ще използва всяка възможност и тактика да изтласка предаванията от радиото и телевизията, които са
съсредоточени върху Христос.

Вестта, която получих за всички служители, които ползват средствата за масова
информация, за да разпространяват Евангелието, е следната: „Работете докато е ден, защото
идва нощ, когато никой няма да може да работи.”
Сега е ден на свобода и възможност, но нощта на гоненията и преследванията идва. Когато нощта на гоненията дойде, тогава всички действащи служения в медиите ще бъде ограничена навсякъде.

Преследвания от Холивуд.
Бъдете готови за това, Холивуд да усили своите атаки против истинската религия и
нейните служители като увеличи антирелигиозните си продукции. Филмът „Гонителят на зли
духове” беше опит на сатанински сили да осмеят и унизят всичко, свързано с Христовата кръв.
Последователи на обновеното християнство и евангелски служители ще продължават и за в
бъдеще да се показват, като шарлатани, измамници и комедианти печалбари.
Все повече и повече режисьори ще се опитват да показват съмнителни ценности на
пуританския морал. Към църкви, които проповядват Евангелието и към свещеници ще бъдат
отправени особени нападки, докато от друга страна окултистите и магьосничеството ще станат
сензационни и ще бъдат хвалени.

Виждам как интелектуалците приготвят изострен опит да осъществят „проповед” против
„обновените християни” от всеки вид. Нова порода артистични кино дейци ще се надигнат
против всяка религия, която не поощрява сластолюбивите стремежи на човека.

Телевизионни комедии против Христос.
Телевизионни комедии ще започнат все по-смело да се присмиват над Христос и
Неговите истинските последователи. Те ще понасят удар след удар от всевъзможни комедийни
шоута, предназначени да отхвърлят свещените традиции. Накрая, тези представления ще
започнат да бълват непристойни думи и всичко, каквото искат.
Телевизионните програми ще станат абсолютно богохулни и милиони невярващи,
седейки пред телевизорите си, ще се присмиват на неща и ще се гаврят с неща, които доскоро са били святи, а сега са отхвърлени.
Не говоря за това, че създателите на теле-медиите ще направят таен заговор против Бог и
религията. Но виждам как те ще се стараят да се надпреварват един друг в това, кой по-добре и
по-остроумно ще успее в „осмиването на свещените традиции и учения”.
Това ще е една повсеместна изтощителна атака срещу учението на Христос, замаскирана
в комедийни сюжети. Още сега комедийни шоута осмиват Кетрин Кулман, Били Греъм, Орал
Робъртс и съвсем скоро дори и папата. Но най-лошото тепърва предстои. По телевизията ще се показват комедии против Христос, без всякакво противодействие!

Преследвания чрез облагане на църквата с данъци.
Правят се опити да се обложат църквите и свързаните с тях организации с данъци. Силата
на атеизма, с помощта на Съюза за граждански свободи в Америка с всички средства ще се
опитат да пробутат този въпрос във Върховния съд. Временния неуспех няма да може да ги
удържи от това да повдигнат този въпрос в Конгреса. Законодателната система в съда няма да
спре действията им „в по-нататъшен прицел”.
Въпреки решението на съда против облагането, църквите ще бъдат натоварени с данъци.
Това ще започне като незначителна разновидност на данъци за нарушаване на обществения ред, но скоро те ще се превърнат в грамадни данъци, които ще доведат някои независими църкви и мисионерски общества едва ли не до банкрут.
Отначало ще се обложат с данъци всички фирми, свързани по един или друг начин с
църквите. Скоро след това всички земи и имоти, включително и къщите на пастирите ще се
обложат с данък. Църковните сгради ще бъдат свободни от данъци.
Предстоят много сериозни съдебни „битки” относно тези проблеми и даже разрешаването
им във Върховния съд, чиито решения могат да се оспорят.
Не виждам църковния бюджет или сгради да са обложени с данъци в близкото бъдеще, но
виждам, че скоро ще бъде въведен данък, свързан с църковните дейности. Виждам, че това
нараства като „снежна лавина” и идва ден, когато правителството така дълбоко ще бъде
въвлечено в облагане на данъци на църковна собственост, че ще са необходими цял набор от
разпоредби.
Данъчните служби, които ще събират данъците може да станат в един прекрасен ден едно
от най-мощните оръжия за притеснения в църквата. Така ще стане възможно за правителствата да държат в ръцете си църквите в „мъртва схватка”. Скоро агентите на правителствените органи ща започнат да проверяват счетоводните книги на почти всяка нерентабилна религиозна организация. Тези от тях, които откажат да се подчинят на официалните разпоредби, ще бъдат принудени да затворят, понеже няма да има друга алтернатива.

Подронване на християнското възпитание.
Видях три ясни пътя, по които сатана ще се опита да подрони християнското възпитание.
Християнските училища, гимназии и университети няма да избягат от настъпването на гонение
и преследване.
Първо, чакайте политически преследвания, бюрократизъм и много сериозни финансови
проблеми.
Второ, чакайте да се появи почти необяснима апатия сред студентите, бунтове и загуба на
уважение към ръководителите.
Трето, чакайте във факултетите да проникнат преподаватели и професори, които ще
станат неволни оръдия в ръцете на сатана, с цел подронването основите на вярата и
ръководството. Сатана ще се опита да изтръгне управлението на тези училища и учебни
заведения от ръцете на хора, които са истински предани на Бога и да го даде на хора, готови на
компромиси, либерално настроени, които няма спират това пропълзяване към агностицизъм.
Някои университетски градчета ще преживеят духовно съживление, но то ще е само
краткотрайно и няма да достигне големи маси от студенти.
Ръководството на християнските училища и университети трябва да е подготвено за
трудни времена и то в две насоки: духовна и финансова. Тези, които вярват в силата на
молитвата, ще пострадат по-малко. Тези, които придават по-голямо значение на духовните
въпроси, ще усетят свръхестествена намеса и помощ отгоре. Ще има значителни финансови
трудности и само чудо ще запази някои институти отворени. Останалите ще бъдат принудени да
се закрият.

Революцията за Исус ще спадне.
Християнската революция сред младежите ще спадне и недисциплинираните
последователи ще се върнат към своите наркотици, свободната любов, към своя стар живот.
Преследвания ще разделят овцете от козите. Само напълно предадените ученици ще устоят,
когато първият огън угасне.
Скоро ще дойде време, когато няма да е популярно да принадлежим към последователите
на Исус. Песните за Исус ще престанат да са модерни, а името Му повече няма да е комерсиално изгодно за Бродуей и Холивуд. Същият свят, който някога така безразборно използваше името на Исус Христос, сега ще се опълчи срещу Него и ще се отвърне от Него.
Видях едно повторение на първото „движение на Исус”, останало в историята. Исус
яздеше на магарето, влизайки в Ерусалим под виковете „Осанна!” от стотици хора, обединени в
едно движение за Исус. Млади и стари късаха клонки от палмите и постилаха дрехите си по
улиците, за да стъпва по тях магарето. Те викаха: „Исус! Исус! Осанна на Царя!”. Но много
скоро, Този същият Исус стоеше пред едно разярено множество, което крещеше: „Разпъни Го!
Измамник! Убий Го!” Множеството въстана срещу Него. Модерното Христово движение имаше
своя апогей. То пя хвалебни песни за Него. Христос наистина беше в сърцата им.

Движение „омраза към Христос”.
Но забележете какво става сега! Мнозина се връщат към своите наркотици, а едно
движение с омраза към Исус набира сила. Млади служители на сатана и окултисти ще образуват ядро на едно движение „Омраза към Христос”, чиято главна цел ще бъде да изкушава християните и да опровергава учението на Христос. В същото време, от движението за Исус ще се отдели едно здраво ядро от истински Негови привърженици, които напълно са се отрекли от предишния си начин на живот. Те са оставили старите си навици и са отдали живота си в служение на Исус Христос.
Моята новина за истинските последователи на Исус е силна и ясна: „Гответе се за
следващото преследване! Гответе за сблъсъци с групите „мразещи Христос” в училищата. На
много места, младите хора, които открито изповядват Христос, ще бъдат „замерени с камъни”
фигуративно казано от своите връстници. Това движение против Исус Христос ще бъде водено
лично от сатана и ще бъде оглавявано от тези, които напълно са се предали на окултизма.
Християните ще бъдат наричани не само „луди”, но ще ги обиждат, ще ги заплюват по
коридорите на училищата и колежите. Може да дойде ден, когато тълпи присмиващи се ще им
издърпат от ръцете Библията и ще я разкъса. Подигравките и надсмиването най-накрая ще
станат повсеместно явление и ще достигнат такова нажежаване, че християнските младежи или ще бъдат закалени като стомана, за да противостоят на това или ще се откажат от вярата си. Служители на сатана.
Ще се появят „проповедници на сатана”, като повечето ще са млади хора, проповядващи
властта на сатана и опитващи се с всички сили да обърнат мнозина към своята вяра.
Карти, хороскопи и окултни книги ще се разпространяват и млади хора търсещи
истината, жадно ще ги поглъщат.
Ние ще трябва да платим скъпа цена за своята вяра. Никой не трябва да се заблуждава, че
християните ще избегнат изкушенията. Нашето устояване и вяра ще бъдат изпитани. Това ще
започне така неусетно и незабележимо, че отначало няма да разпознаем опасността. Но когато това започне, ще ни връхлети като буря. Светът няма да повярва какво става, защото това ще случи по цялата земя като лудост.

Духовно събуждане в страните на изток.
В това време, когато в свободните страни се надига вълна от гонения и преследване на
християните, страните от „желязната и бамбуковата завеса” ще преживеят кратко духовно
пробуждане. Тези, които са живели сред ужасни религиозни преследвания ще имат кратък
период на свобода. Святия Дух ще разруши „желязната и бамбуковата завеса” и ще открие
жадни сърца в Русия, Китай, Източна Европа.
Бог е обещал да излее Духа Си на всяка плът. Това се отнася и за народите от тези страни.
Бог ще установи временно примирие между Изтока и Запада, само за да бъде
разпространено Евангелието в тези комунистически страни. Бог може да използва японски и
корейски християни, за да събудят хиляди китайци. Християните в Западна Германия могат да
пробудят тези, които живеят на Изток. Пътят към Русия е през Финландия. Потресаващото
действие на Святия Дух във Финландия може да се разпространи по цяла Русия.
По ирония на съдбата по времето, когато се затварят вратите от тази страна на завесата,
ще започнат да се отварят от другата страна. И след кратък период на свобода и духовно
пробуждане сред много от жителите на тези страни, вратите внезапно ще се затворят и ще
започнат нови безумни и жестоки преследвания, които ще обхванат интензивно всички тези
страни.

Места от Словото за изучаване
1. „Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени
сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради
Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже
така гониха пророците, които бяха преди вас.” Матей 5:10-12
2. „Брат брата ще предаде на смърт и баща чадо; и чада ще се повдигнат против
родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а
който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от тоя град, бягайте в
другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове, докато
дойде Човешкият Син.” Матей 10:21-25
3. „Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви
избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не
е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето
учение, и вашето ще пазят.” Йоан 15:19-20
4. „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;
гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си
убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исус. Защото ние
живите винаги сме предавани на смърт за Исус, за да се яви и живота на Исус в
нашата смъртна плът.” 2 Коринтяни 4:8-11
5. „Но както тогава естествено роденият гонеше родения по Дух, така е и сега.”
Галатяни 4:29
6. „Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.”
2 Тимотей 3:12
7. „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита,
като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в
страданията на Христос, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на
Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].” 1 Петрово 4:12-14


ГЛАВА 6

БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ НЕПОДГОТВЕНИТЕ

Ние сме на прага на едно време, което Библията нарича „Денят на скръбта”. Исус
Христос сам предупреждава за „голямата скръб”, идваща към цялата вселена, каквато не е имало от създанието на света.

Предсказания на Исус
Пазете се да ви не заблуди някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм
Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се
не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. Защото ще се
повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. НО ВСИЧКО ТОВА ЩЕ БЪДЕ САМО НАЧАЛО НА СТРАДАНИЯТА! Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. (Матей 24:4-8, 12,14)

Голямата скръб приближава.
В речника думата „скръб” е обяснена като печал, бедствие и нещастие – и тази голяма
скръб, която идва, ще е период на особени страдания и кризи. Бог, чрез Святия Си Дух,
призовава цялото човечество да се приготви за края на всичко. Той позволява на природата да
разтърсва земята катастрофа след катастрофа, за да предупреди за приближаващия ден на съд и гняв.
Можем ли да вярваме на пророчеството на Исус Христос? В един век на развитие на
познанието и велики научни постижения можем ли да си представим мисълта, че светът ще се
сгромоляса в пълен хаос?
Трябва ли да приемаме буквално Библейските пророчества? Ще има ли, както описва
Божието слово, още една, последна световна война, в която да участват всички нации? Ще има
ли още по-тежки гладни години, земетресения, бедствия, наводнения и други критични световни промени, както говори Библията?

Война и тероризъм
Ще видим ли войни, терористични атаки и насилие около нас? Ще се срутят ли всички
морални норми и ценности? Ще има ли световна икономическа криза, голяма инфлация и
опустошена икономика?
Ще има ли кратък период на мир на земята, когато всички хора жадуват за спокойствие и
връщане към нормалния живот? И дали този неустойчив мир ще предхожда последните големи
катастрофи, за които Библията говори?
Можем ли да вярваме на Библията, когато казва, че хората един ден ще кажат: „Ние ще
преживеем тази криза и пак ще имаме мир и благоденствие”. Тогава светът ще бъде въвлечен
внезапно в една война – последна и разрушителна. Дали това ще е войната в Армагедон?
Над два милиарда убити.

Човешкият разум се колебае относно буквалното приемане на пророчествата от Библията.
Ако вярваме на Библията, идва последна война и голяма скръб, в която ще загинат над два
милиарда души. Смъртта ще дойде в целия свят чрез война, глад, проклятия, земетресения,
епидемии, наводнения и други катастрофи.
Библията обаче казва ясно, че хората ще се надсмиват над такива пророчества и
предсказания, като тези, описани в тази книга.

Ноевото пророчество също беше осмивано.
Хората в Ноевите дни също не вярваха, че ще дойде наказание на земята с потоп и те
прекарваха времето си в шумни веселби, надсмиваха се над побъркания пророк, който
проповядваше такова откровение. Библията казва: „Те не повярваха, докато не дойде потопа и не повлече всички.” Исус казва, че както хората, в дните на Ной, така и хората от последното време ще продължават да живеят в блудство, бунтове, насилие и неморалност, докато дойде краят. Те няма да приемат виденията и пророчествата, говорещи за заплашваща света катастрофа.
Сега, когато такива предсказания навсякъде са осмивани и подигравани от
интелектуалците и църковните водачи, множество млади хора днес са обезпокоени от
пророчествата за последното време. В днешни дни не само християните очакват края на света,
предсказан в Библията. Дори американското списание „Таймс” излезе с много сериозна статия
по този въпрос. Има голям брой учени интелектуалци и други специалисти, които
предупреждават, че световната история много скоро в близко бъдеще ще завърши с голяма
катастрофа.

Съдържанието на това видение ще бъде наречено фанатичен опит да се изплашат
необвързаните към Христа души. Други ще го обвиняват за описания ужасен гняв и съд. Хората
винаги са предпочитали да виждат само едната страна на Бога – любовта Му и Неговата милост. Но Бог има и друга страна. Дори само едно повърхностно преглеждане на Божието слово ще го докаже. Затова апостол Павел казва: „И тъй, като съзнаваме що е страхът от Господа, убеждаваме човеците” (2 Кор. 5:11).

Светът ще излезе от релси.
Ако мислите, че моето видение предизвиква прекалено много страх или е много чуждо на
действителността, то аз бих искал да ви дам хронологично наближаващите събития, предсказани от Библията.
Библията ясно предсказва,че светът ще излезе от контрол. Вече ще стане невъзможно да
се управляват градовете и да се ръководят цели държави. Хората ще започнат да отхвърлят
напълно Бог.

Човечеството ще стане алчно и материалистично.
Ще се появят бунтовници-подстрекатели, увличащи цели правителствени учреждения и самите хора, посред тези кризи ще „се наслаждават да вършат зло, което даже е трудно да си представим”.
Много християни ще отстъпят от вярата и ще започнат да предават приятелите си. Те ще
станат гневни и горди и ще служат на Бога само в удобно за тях време. Повечето ще обикнат
удоволствията вместо Бога. Ще отминат добрите времена и ще се появят наркомания,
проституция, хомосексуализъм, злодейства и улични банди от убийци.
Във време на „умножаване на знанието”, човешкото естество ще стане роб на
неморалността, насилието и бунтовете.
Библията предрича, че идва ден на голям тероризъм и насилие. Неморалност ще обвие в
огромни размери истинските християни и до смърт ще огорчи душите им. Сатана ще се опита да
разруши и опозори делото на Светия Дух. Цели нации ще следват философията на безбожния
бунт и на фалшивия религиозен култ.
Целият свят ще навлезе в такова положение на беззаконие и безогледност, че ще доведе
до една супер диктатура, притежаваща свръхестествени сили.

Израел ще стане непобедим.
Библията предсказва, че в последните дни Израел ще се роди отново. След почти 2000
години, евреите, които бяха странстващи по лицето на земното кълбо, потискани, преследвани и убивани от враговете на Бога – ще се върнат отново в Палестина и ще завладее земите си.
В точно изпълнение на Библейското пророчество, израелската нация се роди отново през
1948 г. и започна да „цъфти като роза в пустинята” – точно както е писано в Библията.
Библията също пророкува, че много врагове ще се вдигнат срещу Израел и ще се опитат
да ограбят земята. Но всички врагове ще побягнат победени със стопени от ужас сърца.
Библията сочи, че един евреин ще обърне в бягство повече от хиляда врагове и че десет от тях
ще гонят десет хиляди от враговете си.

Израел ще бъде непобедим в изпълнение на духовното пророчество. Няма на земята
нация, която да е достатъчно силна да разруши Израел. И само в определено от Бога време,
враговете на Юда ще минат по улиците на Ерусалим.

Обединени световни щати.
Библията предсказва раждането на Европейския съюз. Европейския икономически съвет
започна съществуването си като съюз на шест нации след подписването на Римския договор
през 1957 година. Когато това стана, много библейски учители се питаха дали това е
библейското пророчество за възобновяването на древната Римска империя. Това пророчество
обяснява, че в последни дни десет нации ще станат основа на могъществото на антихрист. От
1957 г. други четири страни влязоха в това обединение, достигащи общо десет. И сега се водят
преговори да се разшири тази общност в „Обединени щати на Европа”. Обединени щати на
света – това пък отстои на разстояние на една световна криза. Рухване на световната финансова система би могло да доведе до едно световно управление, оглавено от световен диктатор.
Премиерът на Белгия неотдавна каза:
„Метода на международните комитети не успя. Това, от което се нуждаем, е една личност
с голям опит, голям авторитет, огромно влияние и голяма енергия, без значение цивилен или
военен, без значение от каква националност, който да разреши всички проблеми, да помете
всички комитети от пътя си, да разбуди населението и да вкара в действие всички власти. Дано
този човек дойде скоро!” – цитирано от „Вечер” (Le Soir).
Световната анархия и хаос могат да направят света да узрее за идването на един световен
диктатор-антихрист, който ще дойде в името на мира, да сложи край на все по-увеличаващата се безизходица и беззаконност.

Супер звездата антихрист.
Когато разделим тайнствената и духовната страна в откровенията на Божиите пророци,
ясно ще видим предсказание за идването на „супер-звездата Антихрист”, който ще се появи в
последно време, ще предизвиква Бога и ще започне гонение на истинските вярващи. Той ще
дойде в името на мира, законността и реда и ще промени всички досегашни системи – правни и
законни. Той ще бъде разобличен като лъжлив син на сатана.
Библията пророкува, че размерите на неговият терор ще са краткотрайни, но тотално
унищожителни. Този измамлив диктатор, който се е представил като ангел на светлината, ще
измами целия свят.
Помислете само за властта, която твърди, че има президента на САЩ. Хората на високи
постове се сдобиват с небивали права. В светлината на сегашните събития не е трудно да
разберем предсказанията на Библията за това, че Антихрист ще седне като бог на трон и ще иска поклонение и почитане от населението на целия свят.

Последна световна война.
Библията описва във всички подробности как в последните дни Антихрист и нациите ще
се срещнат в Израел за последна голяма война. Това ще е война на войните.
Поводът за тази война без съмнение ще е енергийната криза. Това ще е войната за нефт и
енергийни запаси. Може би ще се касае за химическите вещества, които са така много в мъртво
море, защото от тях може да се приготвят експлозиви. И тъй като ще има глад по целия свят, ще
има нужда от тези химикали, като торове. Стойността на тези химикали е оценена на един
трилион долара. Колко войни са започнали заради много по-малко пари?
По време на Втората световна война, от 1939 до 1944 бяха убити повече от 54 милиона
души и още милиони други бяха ранени и осакатени. През 1970-а ние имахме Виетнам, Бахра и
Бангладеш. Нашето поколение преживя ужаса на повече от 65 милиона загинали и над 100
милиона души ранени.
Но Словото Божие казва за една последна война при Армагедон и тя ще надхвърли
всички представи. Библията казва, че тогава небето ще почервенее и земята ще се нажежи.
Определено Библията казва:
„А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите
нажежени ще се стопят и земята, и каквото се е вършило по нея ще изчезнат”
(2 Петрово 3:10).
Съвременното оръжие, както всички знаем, в наше време е в състояние да предизвика
такъв вид разрушения, каквито Библията описва – унищожение на една трета от растителността
на земята с огън от небето. Още днес Израел и нациите около него са станали оръжейни арсенали – големи запаси от оръдия, бомби, ракети и дори биологично оръжие. Човечеството днес има в запас толкова много унищожителни оръдия, че то е достатъчно за унищожение на всичко живо по лицето на земята.

Библията пророкува, че по време на Голямата скръб, сатанински сили заедно с двеста
милионна армия ще унищожи една трета от световното човечество. Ако това стане днес, то би
означавало, че повече от два милиард човека ще загинат. Този ужас е трудно даже да си го
представим. Тъй като населението расте много бързо, загиналите по него време ще бъдат много повече. Най-ужасната война до сега за нас (Втората световна) струва на човечеството повече от 54 милиона убити. А тази последна война ще убие 37 пъти повече. Това е така ужасно, дори е трудно да се мисли за него.

Поклонението на дявола се увеличава.
Библията предсказва, че дори неустойчивостта на мира се намира на прага на война и
ужасно разрушение, човечеството все повече се обръща към поклонение на сатана, сатанински
духове и идоли от камък, метал и дърво. Все по-растящо практикуване на окултизма е
пророкувано в Библията като белег на последното време.
Много млади хора днес се кълнат да служат на сатана или пък да се кланят на боговете на
техниката и науката.
Само един свят, обзет от демони, е способен да не обърне внимание на страха и ужаса от
избиването на повече от една трета от населението на земята и отново ще изпадне в бунтарство и неморалност.

Необикновени и загадъчни явления.
Библията предсказва, че необикновени и непознати явления ще се появят на земята и
небето. Пророците на Стария Завет ги наричаха „горко” – събития, причиняващи болка и
страдания. Това ще е предзнаменование за следващи ужасен глад и бедствия за всички. И сега
най-страшният убиец е глада. В Бахра и Бангладеш безброй много страдаха и умираха от глад.
В Индия населението расте, а реколтата намалява и ежедневно хиляди умират от глад.
Милиони хора от целия свят живеят в мръсни дупки на бедните квартали, без вода, храна
и покрив. Милиони се улавят за последната сламка надежда и се опитват всеки ден да оцелеят.
Дори в нашите „цивилизовани” страни и „развити” нации, проблемите всеки ден растат.

Смъртоносни болести, плъхове, пчели.
Исус казва, че в дните на великата скръб „сърцата на хората ще спират от страх и в
очакване на нещата, които идват на земята.” В САЩ още сега умират повече хора от спиране на
сърцето.
Медицинските авторитети казват, че венерическите болести обичайно не са епидемични –
но това вече не е подвластно на контрол явление и ще придобие ужасяващи размери.
Учените предупреждават за нови видове бактерии, вируси и насекоми, които имат
имунитет срещу всички средства и отрови, и заплашват природния баланс.
Плъхове с невиждана големина, които също са устойчиви на отрова, сега нападат
пшеничени запаси и разпространяват ужасни болести, заразяващи хората.
Така наречените „пчели-убийци”, идващи от Южна Америка, са нападнали вече много
страни. Техните ужилвания в повечето случай са смъртоносни.
Необикновени дъждовни лета предизвикаха появата на рояци комари. В някои места те
станаха толкова страшни, че причиняват панически страх на добитъка и болка на другите живи
същества.
В Тексас и някои части на Ню Мексико милиони глави добитък са измръзнали до смърт.
Тези измрели животни са ги събрали на купчини и са ги изгорили. В Африка милиони животни
измират в следствие на суша и глад. Това ще бъдат постоянно нарастващи проблеми.

Оскъдица от хранителни продукти.
Друго доказателство за заплаха от глад е нарастването на световното население и
изчерпване на световните ресурси и запаси от хранителни продукти. Спадът на добивите,
нападението от вредни насекоми и болести ще предизвикат през следващите десетилетия все по-голям страх.
Сериозни оскъдици на хранителни продукти и енергийни запаси са предсказани в
Библията и още сега има кризи в много части на света. И колкото повече расте населението,
толкова повече ще нарастват нуждите от хранителни продукти. Ситуацията само ще се влошава.
Седемте последни съдби.
Библията описва в книгата Откровение седем последни невероятно ужасни мъки, които
ще дойдат на земята – мъки, които ще бъдат по-ужасни от всичко друго взето заедно.

1. Злокачествени рани и рак по кожата.
„И първият ангел отиде и изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония
човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.” (Откровение 16:2)
При първото наказание ще има заболяване или кожен рак, който ще порази всички, които
са получили удостоверение на личността от правителството на Антихрист. Библията не казва
точно какво ще причинява тези злокачествени рани по кожата, но ние можем да предполагаме,
че с тях е свързан един принцип, който намираме в Свещеното писание. Библията казва, че ние жънем това, което сме посели. Ние сме посели еротичност, голота и сексуална разпуснатост.
Днес венерически болести са станали главен проблем, те могат да станат причина за нов вид
инфекция на венерическите заболявания.

Друго едно възможно обяснение би могло да се корени в предупреждението, което
наскоро публикуваха американските учени, свидетелстващи за ефекта от действията върху
атмосферата от свръхзвуковите транспортни самолети. Сега тези самолети се намират под
управлението на други страни и им е забранено да летят над Америка. Някои критици са против шума от тях. Учените смятат, че ако самолетите променят земната атмосфера като намалят озона дори и с 5%, това би означавало голяма опасност за озона на Земята и ние също сме в опасност.

Учените казват, че ако това се случи, до нас ще достигне смъртоносно високо количество
слънчева радиация. Когато това се случи, учените предсказват масово увеличение на рака на
кожата и други злокачествени рани. А ако промяната бъде повече от 5%, това ще причини почти
повсеместно ракови заболявания на кожата.

2. Замърсяване на моретата.
„Вторият ангел изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка жива
твар в морето умря.” (Откровение 16:3)
Второто наказание е замърсяването на океаните. Библията пророкува, че морската вода
ще стане като мъртвешка кръв и също така казва, че всичко живо в морето ще измре.

3. Замърсяване на реките и подпочвените води.
„Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори; и водата им стана кръв.”
(Откровение 16:4)
Третото наказание ще е замърсяването на реките и водните извори. Сегашното участие на
човечеството в замърсяването на околната среда не е случайно. Човечеството сега изпълнява
роля, предсказана в книгата Откровение. Ще стане отравяне на чистите водни запаси на земята.
Когато Библията описва превръщането на водните запаси в „мъртвешка кръв”, това означава
смърт и развращения в нашето поколение, на които сме очевидци. И това положение ще става
все по-лошо.

4. Смъртоносни топлинни вълни – слънчева жега.
„Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с
огън. А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, Който има власт над
тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава” (Откровение 16:8-9).
Библията предсказва също така, че в тези времена слънцето ще изгаря със своите лъчи
човеците. Възможно е Бог да допусне такива слънчеви изригвания, че земята да бъде опарена.
Или може човешките технологии да нарушат баланса в природата, която на свой ред ще донесе
сурови промени във времето с небивали рекордни топлинни вълни. През май 1972 г. в Индия,
повече от 500 души загинаха от слънчев удар. Очакват ли ни и нас подобни и много по-силни
топлинни вълни в бъдещето? Прибавете това състояние към още по-високата ултравиолетова
радиация от слънчевите изригвания и кризата в енергията, която ще направят климатиците
безполезни – и ще получите картината на растящия ужас.
Слънчевите изригвания, възпламеняващи земята ще предизвикат огромни горски пожари
по цялата земя. Само в Калифорния хората са нарушили равновесието на природата, като са
насадили евкалиптови дървета, от които няма никаква полза. Там има милиони такива дървета и учените са установили, че 90% от тях са мъртви в резултат на рекордни студове през 1972 година. Големите горещи вълни могат да ги накарат да се запалят. Сухата кора на стеблата на тези дървета се запалва много бързо и това ги превръща в пламтящи факли. Ако тези пожари се предизвикат по цялата земя пушекът и саждите им ще се издигнат в атмосферата, и това също ще повлияе на времето като затъмнят слънцето.
Представете си световния кошмар, когато слънцето запали земята; излезлите от употреба
машини и климатици; и пулсиращи масивни токови удари.

5. Мрак над цялата земя?
„Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството му потъмня, и
човеците хапеха езиците си от болки.” (Откровение 16:10).
Петото наказание е описано като време на мрак, карайки хората да прехапват езиците си
от болка и ще похулят Бога. Милиони жителите на Ню Йорк, Лондон и други големи градове
разбират какво представлява затъмнение. Библията предсказва, че по целият свят ще настъпи
нечувано затъмнение. Ще се случи нещо такова, което да доведе до помрачаване на слънцето,
луната и звездите.
Сигурно става дума за някакво свръхестествено затъмнение, каквото се появи над Египет
и при разпъването на Христос. Или пък то ще бъде причинено от спирането на
електроенергията, поради липса на гориво, което ще ни лиши от осем часова светлина или една трета от дневната светлина. Това може да бъде и последствие от промени в атмосферата или във времето, предизвикано от замърсяването на въздуха, природни катастрофи или като ефект от други осъждания от Божия гняв. Например, година 1816 в САЩ е наречена „Година без лято”, защото при всеки месец на тази година в различни части на Северна Америка е имало постоянен мраз. През юни са паднали 30 сантиметров сняг. Загубите в реколтата били много големи. Тази катастрофа била предизвикана от огромни количества пепел, изхвърлени във въздуха от вулкана Тамборо. През 1915 година климата е бил повлиян от затъмнение на слънцето.
Възможно ли е индустриалното замърсяване днес да помогне за изпълнението на това
видение? И как ще повлияе увеличаването на вулканичната дейност на неотдавна изригналия
вулкан в Исландия? И колко изригнали вулкана ще са необходими, за да се затъмни слънцето?

6. Кървави потоци в Израелската земя.
„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се
приготви пътя на царете, които идат от изток.” (Откровение 16:12).
Шестото наказание е описано като кръв, която тече в битката при Армагедон. Тази
последна и най-изтощителна битка на планетата ще донесе смърт и разрушение в такива
размери, че кръвта от мъртвите армии ще потече като река, с дълбочина до юздите на конете и с дължина 300 километра. Въпреки, че в нашето време на танкове и самолети, войници на коне ни изглеждат много старомодни, можем да предполагаме, че там ще има кавалерия (Откр. 9:15-16), която видяхме наскоро по филмите, неотдавна пуснати от комунистически Китай. Израел, Арабските страни и Русия също имат големи конни кавалерии (Откр. 14:18-20), които могат да се окажат използвани в битката при Армагедон. Едно е сигурно, Библията пророкува за потоци от кръв при Армагедон.

7. Тежка 45-килограмова градушка и големи земетресения.
„И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола
и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус, небивал
откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен.” (Откр.16:17-18)
Седмото и последно наказание ще е велико земетресение с невероятна сила, съпроводено
с градушка, чийто зърна ще достигнат 45 килограма. Това земетресение ще разруши много
градове, острови ще изчезнат и планини ще се снишат.
Някои хора вярват, че описанието в Библията за тези 45-килограмови зърна всъщност ще
бъде метеоритен дъжд.

За да обхванем пълнотата на този страшен гняв и великите скърби, само си представете:
- Крематориумите на Хитлер.
- Чистките на Сталин.
- Биафра.
- Никарагуа.
- Пакистан.
- Бангладеш.
- Виетнам и кошмарите от други ужаси.

След това умножете този ужас по хиляда пъти и го поставете в период от няколко години.
Това ще ви даде някаква представа за това, което очаква по време на великата скръб тези, които продължават да отричат Бог. Но това не е всичко.

Христос идва да създаде свое царство!
Най-ужасното събитие за грешника предстои. Много по-страшно, тъжно и ужасно ще е
времето, когато както Библията казва, грешникът ще трябва да падне на колене и види Исус
Христос да се завръща на земята, за да установи царството Си. Библията казва, че грешниците
ще опитат да се скрият в планините и в пукнатините на скалите и ще викат на планините и
хълмовете да паднат отгоре им и да ги скрият от Седящия на престола.
Библията говори за ново небе и нова земя – възобновени от Святия Дух
Христос ще управлява като Световен Цар и ще премахне всички войни, болести,
разрушения и всичко зло. Ти може да се присмиваш над това, да не го игнорираш, да го
отхвърляш като глупава фантазия, но така, както евреите са в своята родина, така и християните ще стоят заедно с Христос като с приятел, в идващото Негово Царство. Нито едно предсказание от миналото в Библията не е останало неизпълнено и нито едно от бъдещите пророчества няма да остане неизпълнено. Вярно е, че това е едно страшна, почти невероятна история за гнева и за съда, но ние не можем да поукрасим, нито да го игнорираме. Ако ти си отхвърлил Бог и си пренебрегнал Неговия призив, аз предсказвам, че идва ден, когато ти ще бъдеш държан в страх, когато ще видиш всичко да се сбъдва едно след друго. Преживей едно огромно земетресение и тогава виж дали можеш да се смееш. Виж последните новини и обърни внимание на развитието на нещата и тогава ми кажи, че съм фанатик.

Видях във видение идващия съд. Библията потвърждава това. Посланието на Бога към
всички онези, които не са готови, е ясно и силно:
Събудете се! Това, което става в света днес, е свръхестествено и няма връщане назад. Ако
не си последовател на Христос, няма да оцелееш. Всички, които живеят само за себе си, живеят без Бога, ги чака само страх и отчаяние.


ГЛАВА 7

БОЖИЕТО СЛОВО КЪМ ГОТОВИТЕ

Тази година беше пълна с много лоши новини. Нашите ежедневни вестници повече
приличат на фантастика, от която тръпки ни побиват, а не на реална действителност. Всеки ден
получаваме своята порция новини за повишаване на цените на хранителните продукти, щетите
от природните бедствия, енергийни кризи и рекордни урагани и наводнения, сполетяващи света.
Думи като „силен”, „рекорден”, „необикновен”, „необичайно за сезона”, „незапомнен”
все по-често се чуват при прогнозите за времето. Когато времето трябва да е хубаво и слънчево,
вместо това ще има урагани и наводнения. Там, където времето е било студено, ще настъпи
необикновена жега.
Много хора са убедени днес, че светът е излязъл от релси. Наредби и закони, на които
винаги и напълно сме разчитали сега се разпадат на части. Правителството повече няма да може да се справи с всички въпроси и дори и най-опитните световни водачи само ще объркат
световното положение. Разбива се всяко наше доверие, когато хората от висшите кръгове свиват рамене и се съгласяват с това, че те не по-малко от нас разбират какво става наоколо. Няма да съществува прост отговор на сложните въпроси.
Ако това, което сме видели през последните 5 години - насилие, аморалност, беззаконие и
трагедии, можете ли да си представите на какво ще станем свидетели в следващите десетилетия?
Земята ще бъде сполетявана многократно и с такава сила от трагедии и разрушения, че
може да се предположи, че тя ще страда като в родилни мъки. Библията казва, че Бог ще създаде нова земя и ново небе. Тази земя ще премине и ще се стопи в ужасна горещина. Всичките й основи ще се разтопят. И ние ще ставаме свидетели на раждането на нов свят и умирането на стария.
Това е вълнуващо време за истинските християни. В своята любов и милосърдие, Бог
допуска нещастия да тревожат земята, за да предупреди всички, които ще слушат, че Исус
Христос ще дойде пак и че това е време за подготовка. Той толкова силно обича Своите деца, че няма да установи царството Си без предупреждение. Бог знае, че хората трудно чуват гласа Му и за да привлече вниманието им, е необходимо да се допуснат бедствия и земетресения. Тези бедствия, ще притиснат целия свят и е твърде болезнено да ги пренебрегваме. Те са управлявани от Бога, за да подготви световната сцена за последните моменти на времето. Колкото повече се приближаваме към последния час, тези родилни болки ще стават все по-големи и по-чести. Ще има все повече глад, все повече епидемии и все по-силни земетресения на много места. И всичко това е само начало на скръбта. Но вестта на Библията към всички истински християни е:
„А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението
ви наближава” (Лука 21:28).

Сърцата на хората няма да издържат на страха, като видят всичко случващо се по земята.
Хората ще започнат да трупат стоки, пари и да се приготвят за идващата световна криза. Дори
някои истински християни ще бъдат обхванати от тази вълна на страх и загриженост за
бъдещето. Хората винаги се страхуват от потъващия кораб. Човек винаги е търсил безопасност и това ще го доведе до епидемия от „запасяване”, когато ще се хване за къщи, земя, пари и
сигурни доходи.

Толкова ли е страшно това за нас?
Ужасява ли ни истината?
Истина ли е това, че краят на света е надвиснал над нас?
За това време ли пророкуваха библейските пророци, че ще настъпи?
Вярно ли е, че живеем във време, когато всички тези пророчества ще се изпълнят?
Могат ли дори най-верните християни да схванат колко близо е света до нощния си час?

Едно е сигурно: всичко се разпада на части, докъдето ни стига погледът. Дори и най-съмняващ се на земята човек осъзнава, когато остане сам със себе си, че в света назрява нещо необичайно странно.
Заедно с видението за бедствията, Бог ми даде много важно слово на надежда за всички
вярващи. Аз отчаяно питах Бог за идващите събития, които видях. Аз Го молих да ми каже как
християните ще успеят да направят всичко, което са длъжни да направят в толкова кратко време, когато много от тях забравят вярата и се крият в укритията.
Как християните могат да изхвърлят страха от сърцата си?
Как ще приемат всички съобщения от последните новини и как ще очакват бедствията и катастрофите, без да се страхуват за своя дом и децата си?

Или трябва да се отрекат от всичко и да предадат този стар свят на дявола и всичко да си отиде по реда си?
Или ще си изплатят дълговете, ще „замразят” спестяванията си в банките и ще се надяват на по-добри времена?
Дали ще си купят земя на село и ще избягат там с надеждата, че там идващите
бедствия ще ги подминат?
Дали ще пият, ядат и женят – просто да живеят като знаят, че смъртта е над главите им?
Дали ще допуснат, че най-добрите им подбуди са умрели и ще се подадат на
страха?
Дали да оставят най-добрите си мечти и честолюбие и да се превърнат в отшелници,
търсещи истината?

Мили приятели, чуйте какво ми каза Святия Дух. Това бяха 5 малки думи, но бяха така
силни, че възбудиха у мен нова силна надежда и вяра. Тези пет малки думи бяха:

 „БОГ ДЪРЖИ ВСИЧКО ПОД КОНТРОЛ”.

Това е истината: Всичко е под Негов контрол. Въпреки земетресенията, глада,
епидемиите, градушка, смъртоносни топлинни вълни, наводнения, урагани – природата не е
излязла извън контрол! Всичко, което виждаме, че се сбъдва сега, е предсказано в Словото
Божие. Нищо не може да стане в природата и с природата без Бог да го е допуснал. Библията
предсказва, че Божият гняв ще се излее над земята чрез разрушаване на природата, с цел да
предупреди хората за идващия съд.

Природата се управлява от Бога и Той е сложил определени граници, които не могат да
бъдат нарушени от нищо, ако Бог не допусне това. Бог каза на Йов, че Той е Този, Който: поставя граници на морето, затвори морето с врати, които да спират гордите вълни; държи края на земята, за да треперят нечестивите; държи в съкровищници градушката и снега за деня на битката; прави място за изливане на дъжда; познава законите на небето и установява
господството им на земята; държи в съдове небето; изпраща гръмотевици; разнася вятъра по
земята (Йов 38).

Дете на Бога, не трябва повече да се страхуваш от разбунтувалата се природа. Бог остава
господар на стихиите. Той призовава, наказва и предупреждава всички Свои деца да внимават в белезите на времето. Но сред всичко това, за вярващите ще има място на сигурност. Библията
казва: „Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя” (Псалм 34:7).
Ако сте положили упованието си в Бога, можете спокойно да погледнете в лицето всяко бедствие и с увереност да кажете: „Моя Бог говори към тази вселена и Силата Му е доказана. Аз ще стоя тихо и ще видя спасението от Господа!”
Дори и сатана е под контрол. Както и при Йов, Бог може да му разреши да се докосне до
материалните и физическите вещи около вас, но до вас не може да се докосне, нито може да
открадне вярата ви в Бог. Властта на сатана е ограничена и дори младенците в Христос могат да го накарат да побегне, като му се противопоставят със Словото и Кръвта на Христос. Библията казва: „Противете се на дявола и той ще бяга от вас!” Нима това ви звучи като поражение? Нима това говори за победа на дявола? Нима това говори, че християните трябва да се страхуват от дявола? Никога!

Бог държи всичко в ръката Си и ние също сме там. Никога не се страхувайте от сатана!
Само страхът от Господа е начало на мъдростта. Ако ви мъчи дух на страх, не сте го получили от
Господа – тогава защо да го търпите? Отървете се от него, защото Божието слово за това време е това: „Бог не ни е дал Дух на страх, но на сила, любов и здрав разум” (2 Тимотей 1:7).
Сатана може да се опита да ви завладее със страх, срам и мръсотия и да смущава душата
ви с най-различни лоши неща. Той може да ви преследва и враговете на Христос могат да ви
оскърбяват и мразят. Може да останете без пари, да се молите за храна. Можете да сте мразени и отхвърлени от семействата си и оставени от най-добрите си приятели. Но очите на Бога са към праведните и ушите Му слушат молитвата им. Така че не трябва да се страхуваме от някой, който е силен да разруши тялото ни, а трябва да уважаваме и почитаме само Онзи, Който владее душата ни. Никаква сила на небето и на земята няма право да се докосва до упованието и вярата на човек в Исус Христос. Всички ние и всичко, до което се докосваме е под Негов контрол. Това е истината! Не е важно как изглеждат нещата в този опиянен свят, всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призвани по Неговото благоволение.
Нека стойността на доларът да пада. Нека депресията и икономическия спад да вървят
заедно с безработицата и страха. Нека дойде инфлация и замърсяване на атмосферата. Нека има войни и слухове за войни. Нека се разпадат на части постиженията и изграденото общество.
Нека човечеството стигне до ръба на катастрофата. Няма значение какво развитие вземат нещата в нашия свят, злото все още може да способства за доброто на онези, които любят Бога и са избрани по Неговата воля. Но за истинските Божии деца всичко е във властта на Всемогъщия!
Всичко това не е важно за нас, защото нищо не може да навреди на тези, които са скрити под
могъщите Му крила. Защото сянката на Всемогъщия е по-голяма от всяка сянка на страха,
измислена в този свят. Божите деца не бива да се страхуват от дявола. Неговите деца никога
няма да просят за хляб и Той ще се погрижи за всяка тяхна нужда до последната минута.
Бог не е обещал да пази Своите чада от страдания. Той не ни е обещал да ни пази от
часът, когато ще дойде нуждата. Нямаме обещания за мир на земята, спокойствие, сигурност и
постоянно финансово благополучие. Обещани са мир и безопасност на душата и ума ни – това е свръхестествен запас за всяка истинска нужда – и обещание, че никога няма да просим хляб. Бог би искал да види, че сме дошли на такова място, че и ние да кажем като апостол Павел: „Като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно” (1 Тим. 6:8).

Бъдещето изглежда лошо и пълно със знамения. Но Давид казва в Псалмите: „Няма да се
страхувам от зло”
. И това е словото за всички вярващи днес. Бъдещето също се намира в
Неговата власт, затова не трябва да се страхуваме. Бог е планирал всичко. Той знае точно
времето на идването на Христос. Последната велика скръб, битката при Армагедон и съдния ден са записани в Неговия календар. Бог, Който управлява небето и земята казва:
„Ето, народите са като капка от ведро и се считат като ситен прашец на везните…
Всичките народи са като нищо пред Него, считат се пред Него за по-малко от нищо, дори за
празнота.” (Исая 42:15,17).

Бог иска да продължим да работим до завръщането на Христос. Това означава, че ние
трябва да работим така, като че ли краят никога няма да дойде, а да живеем така, като че ли
краят ще дойде утре.

Попитали великият евангелизатор Д. Муди: „Какво би правил днес, ако знаеше, че Исус
Христос идва утре?” Отговорът бил: „Ще посадя дърво.” Нека така да бъде. Нека истинските
християни да садят и разпръсват Божието семе и винаги да бъдем заети да изпълняваме Божието дело. Когато Той се върне, нека да ни намери да вършим Неговата воля.
Бог продължава да брои космите на главата ни. Той брои даже птиците, които падат. Той
все още чува молитвите ни, преди още да сме ги изговорили. Той все още дава в изобилие, много повече от това, което сме поискали или помислили. Тогава защо да се страхуваме?
Вярвам, че приготвеният християнин ще преживее времена на скръб и мъка. Вярвам, че
той ще бъде проверен, изкушен и изпитан. Вярвам, истинските християни ще станат свидетели
на многобройните ужаси, описани в това видение. Но също така съм твърдо убеден и имам
свидетелството на Святия Дух в сърцето си, че внезапно Бог ще спаси Своите истински деца от
Неговия последен гняв, който ще се излее над цялата земя. Той ще спаси Своите деца от най-
страшните часове на катастрофата, за която Библията казва, че идва.

Християни, вие, които сте готови, събудете се! Вие сте под Неговата власт и Той действа.
Той спасява, изцелява, кръщава със Святия Дух и приготвя Своя дом. Страхът е като
богохулство. Заповядано ни е да се укрепяваме един друг в Бога, да се радваме и да пеем, когато видим приближаването към последния час. Ти може да попиташ: „Но как мога да се радвам, когато виждам този стар проклет грешен свят да се разпада на части?” Ще отговоря с цитат от Библията:
„Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега…очаквайки
изкуплението” (Римляни 8:22-23).

Една жена, която ражда може да крещи от болки, но в сърцето си тя се радва, защото знае,
че на света ще се роди дете.

Царството на Бога расте, а царството на сатана се разпада. Затова християните могат да
кажат: „Всичко е във Негова власт!”

Места от Словото за изучаване
1. „…чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете
чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от
страстите разтление в света.” 2 Петрово 1:4
2. „Спокойно ще легна и ще спя, защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в
безопасност.” Псалм 4:8
3. „Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, и ще бъде спокоен без да се бои от
зло.” Притчи 1:33
4. „Възлюбеният от Господа ще живее Безопасно при него; Господ ще го закриля всеки
ден, И той ще почива между рамената му.” Второзаконие 33:12
5. „Името Господно е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо.” Притчи
18:10
6. „Както орел разбутва гнездото си. Трепери над пилетата си, разпростира крилата си
та ги подема, и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води.” Второзаконие 32:11
7. „И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?” 1 Петрово 3:13
8. „Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят;
Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали.” Исая
43:2
9. „Много са неволите на праведния; но Господ го избавя от всички тях.” Псалм 34:19
10. „Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; с песни на избавление ще ме
окръжаваш.” Псалм 32:7
11. „Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в беда.” Псалм 46:1


ГЛАВА 8

СЕГА ВИЕ СТЕ НА ХОД

Йов казва: „Плашиш ме със сънища и ме ужасяваш с видения” (Йов 7:14). И този намиращ се в мъка
човек продължава: „Съгреших…станах тегота на себе си?” (Йов 7:20).
Това видение може да ви е изкарало от равновесие. Възможно е да е предизвикало
отвращение или негодувание или просто да ви позабавлявало. Но от друга страна, може да е
събудило съзнанието у вас, за да видите, че сега е времето честно и открито да помислите за
вечността.
Ако имате отворено сърце, вие не сте далеч от Бога. И, ако това е всичко, което можете да
Му дадете, Той ще го приеме. Може би не искате да оставите предишния си живот, даже може да обичате своите стари привички и грехове. Може би не се страхувате от бъдещето и сте доволен от себе си. Но, ако в момент на откровен размисъл, вие чувствате вътрешно вълнение за своето бъдеще, тогава трябва да предприемете нещо. Ако можете, честно кажете пред себе си: „Зная, че животът ми не е както трябва. Зная, че не мога да се променя сам. Ще помоля Бог за намеса в живота ми и за помощ!” – тогава това е едно добро начало.
Бъдете напълно честни! Сега не е време за игри и прикриване зад любими доктрини и
теории или оправдаване с различни философски изказвания. Време е да признаем, че дълбоко в сърцето си, ние знаем, че е истина. Нещо във вас ви привлича към Бога. Нещо у вас се стреми към реалност, истина и твърда основа, на която да застанете.
Бог говори в Словото Си:
„Ще Ме потърсите и ще Ме намерите като ме потърсите с цялото си сърце.” (Еремия
29:13).
Исус Христос иска да ви приеме такива, каквито сте. Но Той иска вие да отидете при
Него с отворено сърце. И ако искате да отхвърлите фалша и лицемерието, Той е готов да приеме искреното ви сърце и да промени целия ви живот.
Отхвърлете високомерието си, бъде обикновени и смирени и ще стане чудо във вашия живот. Чрез вяра можете да се родите за идващото Божие царство.

Тук има указание за една искрена молитва. Защо не го използвате точно сега, така че да
стане ваша лична молитва. Започнете тук и сега:
„Скъпи Исус Христос, в своята искреност не зная до колко искам да се променя, но зная,
че се нуждая от промяна. Аз не мога да направя това сам, за това се обръщам към Теб за чудо. Чуй зова на сърцето ми и не гледай на прегрешенията ми, а на това, от което се нуждая. Прости ми и ме изцели. Признавам, че не живея по заповедите Ти и не съм следвал Твоето Слово. Но приеми ме такъв, какъвто съм и направи с мен, според волята Си. Аз отварям вратата на сърцето си и Те каня да влезеш в моя живот. Амин!”
 

Марк 6:12
Те тръгнаха и проповядваха покаяние.

Матей 9:13
...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Лука 15:17
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние

 
 
 
         
   
 
 
 
 
     
           
           
         
         
eXTReMe Tracker