Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Чарлз Спърджън
Изцеление на отстъпланието
 
 

 
Проповеди на Чарлз Спърджън в аудио вариант
- Действеният призив на Бога
- Изоставеното отроче
- Христовата смърт за Неговите хора
- Първият плод
- Спасение само по благодат
- Всички, за които умря Христос, ще бъдат спасени
- Бог пази християните на земята и ги прославя във вечността
- Яков и Исав
- Всички истински вярващи ще отидат на Небето
- Верни служители на неизменим Господар
- Изцеление на отстъпланието
- Перлата на търпението
Сигурността и свободата на Божествената благодат
 

 
Съвети на Чарлз Спърджън към търсещите
 
- Не се опитвайте да спасите сами себе си
- Презрените търсят Христос
- Търсещите, които се докосват до Христос
- Все още не се вижда светлина. Защо?
- Поканата
- Чакаме светлина
- Нещо, което трябва да се изясни...
- Пречки по пътя към Светлината
- В търсене на спасението
- Насърчение за търсещите - Заместникът
- Мога ли да повярвам
- Как Лутер търсил и намерил
- Спасени чрез вяра
- Отговор на един ненужен въпрос
 

 
Небесно призвание
 

Първият белег за небесно призвание е едно горещо, напълно увличащо желание за Божията работа. За да бъде истинско призванието трябва да има неудържимо, непреодолимо желание и силна жажда да кажем на други какво Бог е сторил за нашите души;

Ако някой студент в тази стая може да се задоволи да стане редактор на вестник, или търговец на бакалия, земеделец или доктор, адвокат или депутат, или крал, в името на небето и на земята нека върви по пътя си; той не е човека, в когото Божият Дух пребъдва в пълнота, защото за човек, който е изпълнен с Бога е досадно да се занимава с друго освен с онова, за което неговата душа жадува.

Трябва да чувствуваме „горко ни“ ако не проповядваме евангелието; Словото Божие трябва да бъде за нас огън в костите ни, иначе, ако поемем служенето ние ще сме нещастни, неспособни да понасяме изпитанията свързани с него и ще бъдем от малка полза за онези, на които служим.

Това желание трябва да е такова, което не ни напуска, страст която издържа на изпитание...

Ч. Спърджън
 

 
Чарлс Спърджън за Реформацията.

И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .   Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква.

Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I

Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго.

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
 
 
 
 


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker