В Новия завет десятъци няма!
Има
даване на драго сърце!

 

Процес срещу пастор, за изнудване в големи размери

   ( Процесът е фиктивен, но разкрива истината за десятъка, тъй както днес се проповядва )Съдия: г-н Джоунс , Вие сте обвинен в многократни опити за изнудване. Вашaтa престъпност обхваща 20 години и хиляди жертви. Вие сте ограбили хора от парите им чрез всяване на страх и манипулация, казвайки им че те трябва да дават според Закона като десятък 10% от доходите си на т.н. организация (църква) и че Бог ще ги благослови, ако го правят. Също така сте им казали, че ако не дават десятък Бог ще ги прокълне.
Как ще пледирате?

Г-н Джоунс: Пледирам невинен Ваша Милост.
Не съм направил нищо лошо. Само съм проповядвал, какво казва Библията. В Библията Авраам даде десятък на Мелхиседек и Бог го благослови за верността му да дава. Библията дори казва, че е бил богат със сребро и злато.

Съдия: Не е ли вярно, г-н Джоунс, че в Битие, глава 13, стих 2 Библията казва, че Авраам е бил богат с добитък, сребро и злато?

Г-н Джоунс: Да, прав сте, това току-що ви казах.

Съдия: Добре, четем за Авраам в глава 13, че е богат човек, но чак в Битие глава 14, Авраам дава десятък на Мелхиседек. Значи Авраам вече беше богат човек, преди да даде десятък на Мелхиседек, не е ли?

Г-н Джоунс: Да, предполагам, че сте прав.

Съдия: Така че богатството му не е резултат от даването на десятък на Мелхиседек?

Г-н Джоунс: Не.

Съдия:
г-н Джоунс, също казвате, че Бог го благослови поради верността му да дава. Колко пъти е записано, че Авраам даде десятък на Мелхиседек?

Г-н Джоунс: Само веднъж.

Съдия: Значи Библията никога не казва, че е давал седмица след седмица?

Г-н Джоунс:
Не, не казва.

Съдия: От къде е взел Авраам нещата, които е дал на Мелхиседек?

Г-н Джоунс: Библията казва, че е от плячката от война.

Съдия: Значи вие ми казвате, че той дава от плячката от война?

Г-н Джоунс: Да, това казва Библията.

Съдия: Значи той на практика взе неща, които не са били негови на първо място и ги даде като десятък?

Г-н Джоунс: Това е, което изглежда че казва Писанието.

Съдия: Писано ли е, че някога е взел нещо от собствените си притежания и ги е дал десятък на Мелхиседек или някой друг?

Г-н Джоунс: Предполагам, че не.

Съдия: Предполагате, вие сте учител и само предполагате, писано ли е или не, че той някога е дал от собствените си притежания като десятък на когото и да било?

Г-н Джоунс:
Не, никъде не е писано, доколкото знам.

Съдия: А писано ли е какво точно Авраам е дал на Мелхиседек?

Г-н Джоунс: Вярвам, че пише плячка?

Съдия: Така че плячка може да бъде произволен брой неща?

Г-н Джоунс: Да, предполагам.

Съдия: Може да е било храна, добитък, овце, притежания на хора или произволен брой неща. Не се казва, че е само пари нали?

Г-н Джоунс: Да прав сте, не казва само пари.

Съдия: В интерес на истината, пари не се споменават изобщо, нали г-н Джоунс?

Г-н Джоунс: Да, Ваша Милост, пари не се споменават, само стоки и храни, и хора.

Съдия: Така че по никакъв начин не може да се каже със сигурност, че Авраам всъщност даде на Мелхиседек пари?

Г-н Джоунс: Така е.

Съдия: Имам само един последен въпрос г-н Джоунс, Бог ли заповяда на Авраам да даде този десятък от плячката на Мелхиседек?

Г-н Джоунс: Не, изглежда, че той е направил това доброволно.

Съдия: Значи се опитваш да ми кажеш, че поради това че един път Авраам даде доброволно подарък, който може би не е бил дори пари, всички християни навсякъде са длъжни да привеждат 10% от заплатата си на местната църква?

Съдия: Имайки предвид всички доказателства, мога да кажа без сянка на съмнение, че сте виновен в преднамерено изопачаване на Писанията да казват неща, които те не казват за да получите финансова изгода.

Г-н Джоунс: Добре Ваша Милост, сега виждам колко съм бил глупав да се опитвам да използвам историята на Мелхиседек за да се опитвам да накарам хората да дават десятък от парите си. Но има много други стихове, които ще подкрепят моето убеждение за десятъка. Яков каза, че ще даде на Бог 10% от всичко. Мисля, че ние трябва да следваме примера му.

Съдия: Нека видим какво Яков каза. Моля, прочетете стиха за който говорите г-н Джоунс.

Г-н Джоунс: В Битие, глава 28, започвайки от стих 20 се казва:
"Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене, и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, 
така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог, 
и тоя камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на Тебе."

Съдия: Вие казахте, че трябва да последваме примера на Яков, нали г-н Джоунс?

Г-н Джоунс: Да, точно така, той обеща да даде една десета и ние би трябвало да правим същото.

Съдия: Нека отбележа едно нещо, г-н Джоунс, Яков каза, че ще даде на Бог една десета, САМО ако Той първо го благослови. Значи, както казахте по-рано, ние трябва да следваме примера на Яков и да кажем на Бог, че ще му дадем една десета, ако Той първо ни благослови. Вярно ли е?

Г-н Джоунс: Това не е което имах предвид.

Съдия: Какво искахте да кажете?

Г-н Джоунс: Че ние също трябва да дадем на Бог една десета.

Съдия: Ето пак, се опитвате да направите Писанието да казва, какво вие искате да казва за ваша полза. Също така бих искал да ми покажете Писанията, които казват, че Яков е опазил обета си с Бога. Също така бих искал да знам той къде даде десятък, защото не е имало храм или левити, на които да го даде по онова време.

Г-н Джоунс: Не мога да се сетя за писания, които казват къде или дали изобщо е дал десятък, след обета си.

Съдия: Изглежда ми доста очевидно, че Яков е направил доброволен и условен обет пред Бога. Това по никакъв начин не може да се използва като причина да се изисква от другите да си носят доходите при Вас или на някое друго място.

Г-н Джоунс: Имам още няколко писания, които вярвам ще покажат, че би трябвало да даваме десятък.

Съдия: Не сте ми показали нищо все още, за да ме убедите, ни най-малко, че хората са длъжни да дават десятък в пари на местната институционна организация - църква и че сте оправдани в това, което правите. Вие сте взели Писанията и сте ги интерпретирали непрвилно за да оправдаете Вашите вярвания и за Ваша печалба. Но за да бъда честен към Вас, ще ви позволя да представите повече доказателства.

Г-н Джоунс: В книгата на Малахия глава 3, започвайки от стих 8 се казва:
"Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите. 
Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.
Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него."
Така че, виждате Ваша Милост, заповядано ни е да донесем десятъците във влагалището или Бог ще ни прокълне.

Съдия: Отговори ми г-н Джоунс, на кого говори тук Бог?

Г-н Джоунс: На народа на Израел.

Съдия: Може ли да Ви помоля да прочетете Малахия 2: 1 , ако обичате г-н Джоунс.

Г-н Джоунс: " И сега, ето заповедта, която се дава на вас, свещеници."

Съдия: Бог спря ли да говори на свещенницие в 3 глава, г-н Джоунс?

Г-н Джоунс: Не, Ваша Милост!

Съдия: Отговорете ми Г-н Джоунс, Знаете ли, че Бог никога не е задължавал никого да дава десятък в пари?

Г-н Джоунс: Не, не знаех това.

Съдия: Десятъкът, за който се говори тук винаги е бил продукти за консумация, никога ПАРИ.

Г-н Джоунс: Ваша Милост, това е защото не са имали пари по онова време, така че Бог им е казал да дават храна като десятък.

Съдия: Не е вярно, парите се споменават за първи път в Битие, а Малахия е написан стотици години по-късно. Бог им е казал да донесат храна, така че левитите, сирачетата и вдовиците да могат да ядат и да се насищат. Десятъкът беше използван най-вече да се грижат за хората. Също така забележете, какво се казва в стиха, който цитирате, за да има храна в дома Ми. Храната е била десятъка. Как напълно пренебрегвате думата храна в тези стихове?

Г-н Джоунс: Не знам.

Съдия: Също искам да знаете, че тези стихове говорят за нация, още веднъж Вие се опитвате да използвате Писанието, напълно извадено от контекста и да го налагате на другите за Ваша полза. Можете ли да ми покажете поне едно Писание, където Бог промени десятъка от храна на пари?

Г-н Джоунс: Аз не знам такова.

Съдия: Така че, ако Бог никога не е променял храната на пари, кой го е направил?

Г-н Джоунс: Човек трябва да го е променил.

Г-н Джоунс: Аз също имам Писание от Новия Завет, което ще покаже, че Исус ни каза да даваме десятък.

Съдия: Добре, нека го чуя.

Г-н Джоунс: Исус каза в Матей 23:23 "Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.
Виждате ли, Исус каза, че трябва да даваме десятък.

Съдия: Позволете ми да ви задам един въпрос, на кого говори Исус ?

Г-н Джоунс: Писанието казва, че на книжниците и фарисеите.

Съдия: Вие книжник ли сте или фарисей?

Г-н Джоунс: Разбира се, че не.

Съдия: Исус казва също в този пасаж, вие сте пренебрегнали по-важните неща на закона. Какво точно се опитва да каже?

Съдия: Мисля, че знаете накъде съм тръгнал с това нали?

Съдия: Искам да погледнете отново този стих. Също така да ми кажете, какво са давали за десятък?

Г-н Джоунс: Писанието казва, че е от гйозума, копъра и кимиона.

Съдия: Пари споменват ли се?

Г-н Джоунс: Не, не се споменават.

Съдия: Отново, десятъкът е бил хранителни продукти, а не пари. Имате ли нещо друго, което бихте искали да кажете?

Г-н Джоунс: Ако хората дават само десятък от хранителни продукти като казва Писанието, как тогава ще оцелее църквата? Имаме да плащаме ипотека, сметки , заплата на персонала и множество други неща, които трябва да се плащат всяка седмица. Ние зависим от парите на хората.

Съдия: Под "църква" имате предвид вашата организация, така ли г-н Джоунс?
Нуждата, не оправдава средствата. С други думи, само защото имате всички тези дългове НЕ Ви дава право да изопачавате и да манипулирате Писанието и да карате хората да дават под страх да не бъдат прокълнати от Бог, за да снабдявате вашите нужди. Не е ли така Г-н. Джоунс?

В заключение, позволете ми да набележа някои неща за Вас, г-н Джоунс.

Първо: Десятъкът никога не е бил ПАРИ!

Второ: Десятъкът беше използван за да се грижат за хората, а не за сградите.

Павел инструктира коринтските вярващи, как трябва да дават. Той казва в 2 Коринтянии, глава 9 стих 7:"Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце."
Така че всеки вярващ е трябвало да даде като е определил в сърцето си.

Ако те определят да дадат 10% много добре, ако те задържат настрана по малко всяка седмица, още по-добре. Ако се опитвате да накарате хората да дават под заплахата да бъдат прокълнати или някаква друга причина дори благословение, вие грешите. Никой, не може да даде с радост, ако е принуден да дава.
Ако вашата църква не може да оцелее от доброволни дарения, може би Бог изобщо не е част от вашата Църква.

Г-н Джоунс: Никога не съм предполагал всички тези неща, аз винаги съм бил учен, че трябва да даваме десятък на местната църква и това е, което винаги съм проповядвал. Сега виждам, че съм бил в грешка. Не съм изучавал Писанията сам, а съм приемал думите на хора за значението им.
Да. Виновен съм. Няма да проповядвам повече тази грешна доктрина.

Присъдата:  Всички да станат! ..................

Моля ви, молете се за това. Когато вие подкрепяте служения, които изопачават и манипулират Писанията за финансова изгода, в действителност вие ставате съучастници в разпространението на лъжи и измами и това е от дявола. Вие ще бъдете съдени заедно със заблудителите.

Неизвестен автор

 
Източник: Facebook
 
 
Home
 
 

 
 
Благодат да бъде с всички, които искрено любят
нашия Господ Исус Христос. Амин