Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Тук ще станете съпричастни на част от проповедите изнесени от пастор Моше, Даниел и Тамир от Израел.
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


проповеди на Месианските евреи
пастор Моше, Даниeл и Тамир
 
 
Евангелие по Матей
1/18-20/ 1 /18-25/ 25/1-13/ 28/18-20/ 28/19-20/   28/20/    


Евангелие по Марка
 
12/19-27/  12/35-40/  14 /36/ 16/16-20/         


Евангелие по Лука
6 /46-49/ 6 /43-44/ 6 /41-42/ 6 /30/ 6 /36/ 6 /43-45/     
7 /1-10/ 7 /11-17/ 7 /18-23/ 7 /29-35/ 7 /24-28/ 7 /36-50/ 7 /36-50/  
8 /1-15/  8 /5-15/ 8 /16-18/ 8 /11-15/ 8 /19-21/ 8 /26-30/ 8 /26-39/ 8 /40-48/
8 /41-56/ 8 /40-56/  8 /40:56/ 9  9 /1-6/ 9 /1-6/б 9 /7-9/ 9 /10-17/
9 /46-48/ 9 /23-26/ 9 /23-26/ 9 /57-62/ 9 /37-45/ 9 /37-42/ 9 /51-55/ 9 /46-50/
9 /57-62/ 9 /18-22/ 9 /23-24/ 9 /28-35/ 10 /1-10/ 12 /33-37/ 14 /25-35/ 16 /1-9/
17 /20-21/ 17 /31-37/ 17 /20-27/ 17 /11-19/ 17 /3-6/ 17 /26-30/ 18 /35-40/ 18 /18-27/
19 /41-44/ 19 /1-10/ 19 /11-27/  19 /28-40/ 19 /41-44/ 19 /45-48/ 20 /1-8/ 21 /5-15/
20 /9-18/ 20 /20-28/ 20 /27-40/ 20 /42-47/ 21 21 /1-4/ 21 /5-15/ 21/16-19/
21/20-24/ 21 /19-24/ 21 /25-27/ 21/28-33/ 21 /25-35/ 21/28-36/ 21 /34-38/ 23 /13-25/
23 /26-31/ 22 /1-6/ 22 /7-13/ 22 /14-21/ 22 /14-23/ 22 /24-30/ 22/ 35-39/ 22 /39-46/
22 /47-54/ 22 /63-71/ 23 /1-12/ 23 /26-31/ 23 /26-31/ 23 /32-43/ 23 /32-49/ 23 /34-50/
23 /35-43/ 23 /44-46/ 23 /44-49/  24 /1-11/  24 /12/  24 /13-25/ 24 /13-35/ 24 /13-35/
24 /26-36/ 24 /36-43/ 24 /44-49/ 24 /44-53/ 25 /31-34/      


Евангелие по Йоан
     
11 20 /1-18/ 20 /19-31/          


Послание на ап. Яков
 
1 /6-11/ 1/12/ 1/12-14/ 1/13/ 1/13/ 1/14-15/ 1/15/ 1/16/
1/16-17/ 1/16-18/ 1/17-18/ 1/17-18/ 1/18/ 1/19/ 1/19/ 1/19/
2              
 

1 Петър
1 /14-21/ 3 /15/            


2 Петър
3 /13/              


Римляни
12 /9-10/              

Първо послание на ап. Йоан - 1 /5-10/   1 /5-10/


Първо послание на ап. Павел до Коринтяни
1 /23-32/ 3 /12/ 6 /9-11/ 6 /12-20/ 9 /12-23/ 9 /24/ 9 /16-27/  
10 /1-6/ 10 /15-27/ 10 /11-12/ 10 /13-14/ 10 /23-33/ 10 /19-20/ 10 /23-33/ 10 /31-33/
11 /1-16/ 11/8-10/ 11 /17-22/ 11 /23-24/ 11/26-34/ 11 /23-34/ 11 /23-34/ 11 /23-32/
11 /Фалш./ 11 /Евх./        12 /1-11/ 12 /8-28/ 12 /1-11/
12 /10/  12 /10-20/ 12 /12-26/ 12 /20/ 12 12 /а/ 12 /б/ 12 /c/
12 /Дарби/ 12 /Изцер./ 12 /Плод./  12 /Тяло/ 12 /7-8/ 12 /7-9/ 12 /8-28/ 12 /9-10/
12 /9/ 12 /24-31/ 12 /10/ 12 Тълку/ 13 13 /б/ 13 /с/ 13 /1-3/
13/5/ 13 /5/ 13 /Любов/  13 13 /не зав/ 13 /4/ 13 /4/ 13 /4/
14 /Чуване/ 14 /Проро/  15 /1-2/  15  /11-19/ 15 /26/ 15 /27-34/ 15 /33/ 15 /35-41/
15 /35-50/ 15 /35-50/ 15 /35-51/ 15 /51-58/ 15 /Възкре/ 16 16 /1-24/ 16 /7-14/
16 /8-15/ 16 /15-24/            


Второ послание на ап. Павел до Коринтяни
1 /1-7/  1 /8-11/  1 /12/  1/ 12-18/ 1/ 19-22/ 1/ 21-24/ 2 2 /1-11/
2 /5-11/ 2 /11/ 2 /17/  3 /1-11/  3 /6-11/ 3 /12-18/ 3 /12-18/  4 /1-4/
4 /13-18/ 4 /16-18/ 5 /1-10/ 5 /1-10/ 5 /11-15/ 5 /14-17/ 5 /17-21/ 6
6 /1-14/ 6 /4-5/ 6 /6/ 6 /10/ 6 /14-18/ 7 7/1/ 7/1-10/
7 /1/  7 /1/  7 /1-10/ 7 /2-10/ 7 /10-11/ 7 /8-16/ 7 /10-11/ 8
8 /1-5/ 8 /1-11/  8 /1-11/ 8 /11/ 8 /11/  8 /16-24/  9 /1-6/ 9 /7-8/
9 /7-8/ 9 /7-9/ 9 /9-15/ 9 /9-24/ 10 /1-6/a  10 /1-6/b 10 /7-11/ 10 /12-18/
10 /15/ 11 /1-3/a 11 /1-3/b 11 /2-4/ 16 /15-24/      


Послание на ап. Павел до Галатяните
3 /5-6/  3 /6-9/ 3 /9-12/ 3 /15-20/  3 /18-22/ 3 /22-25/ 5 /16-26/ 5 /22/
5 /24-26/ 6 /1/ 6 /1-5/ 6 /2/   6 /2-5/ 6 /6-8/ 6 /6-8/ 6 /7-8/
6 /8-10/ 6 /9-10/ 6 /9-13/ 6 /12-13/ 6 /12-14/ 6 /14/ 6 /14-15/  6 /15-16/
6 /17-18/              
               


Послание на ап. Павел до Ефесяни
1 /1-2/ 1 /3/ 1 /3-4/ 1 /3-8/ 1 /8-10/ 4 /22-23/ 4 /25-26/ 4 /25-27/
4 /28-29/ 4 /30/ 4 /30-31/ 4 /31-32/ 5 5 5 /1/  5 /1-2/
5 /1-3/ 5 /2/  5 /2-3/ 5 /3/ 5 /3-4/ 5 /5-7/ 5 /7-9/  5 /3-7/
5 /3-7/ 5 /5-6/ 5 /5-6/ 5 /5-7/  5 /5-9/ 5 /6/ 5 /8/ 5 /8-9/
5 /8-9/ 5 /8-10/ 5 /8-10/ 5/8-10/ 5/8-12/ 5 /8-12/ 5/9-11/  5 /10-12/
5 /11-14/ 5 /14-15/ 5 /11-15/ 5 /15/ 5 /15-17/ 5 /15-18/ 5 /18-20/ 5 /19-20/
5 /19-21/ 5 /20-21/ 5 /21-24/ 5 /22-24/ 5 /22-33/  5 /25-33/ 5 /25-33/ 6 /1-4/
6 /5-9/  6 /10-13/ 6 /10-18/  6 /10-17/ 6 /11-13/ 6 /18/    


Послание на ап. Павел до Филипяни
1 /9-11/  1 /12-20/  1 /20-26/ 1 /1-2/ 1 /5/ 1 /5-6/ 1 /6-11/ 1 /8-11/
1 /12-20/ 1 /13/  1 /20-26/ 1 /27-30/ 2 /1-2/ 2 /1-2/ 2 /1-2/  2 /1-2/
2 /2/ 2 /2/  2 /2/ 2 /2/  2 /2/  2 /3-11/  2 /3-11/ 2 /5-9/
2 /10-18/ 2 /12-13/ 2 /14-15/ 2 /14-16/ 2 /16-18/ 2 /17-18/ 2 /18/  2 /19-21/ 
2 /19-24/ 2 /25-30/  3 /1/ 3 /1/ 3 /1-2/ 3 /2-3/ 3 /2-3/ 3 /3/
3 /3-8/ 3 /3-10/ 3 /10/ 3 /10/ 3 /10-11/  3 /11-13/  3 /13-14/  3 /14-15/
3 /15-16/ 3 /17/ 3 /17/  3 /17-19/  3 /18-20/ 3 /20-21/ 4 /1-4/  4 /5/
3 /14-15/ 4 /5/  4 /6-7/   4 /6/  4 /8/  4 /5/  4 /5-6/ 4/8/ 
4 /8/a 4 /8/b  4 /8/c 4 /8/d 4 /8/e 4 /21-23/


Колосяни
1/1-2/ 1/1-2/ 1/1-2/ 1/1-2/ 1/3-4/ 1/3-5/ 1/3-6/ 1/5/
1/7-8/ 1/9/ 1/9-10/ 1/9-10/
2 /12/ 3 /13/ 5/11-14/          
               


Първо послание на ап. Павел до Солунци
4 /13-18/  5 /9-13/ 5 /17-19/ 5 /23-25        


Първо послание на ап. Павел до Тимотей
1 /5/  2 /9/ 3 /1-7/ 5 /4/        


Второ послание на ап. Павел до Тимотей
1 /1-2/ 1 /7-9/ 1 /9-15/ 1 /15-18/        
2 /3-4/ 2 /8-10/ 2 /8-10/ 2 /11-13/ 2 /14-18/ 2 /14-21/ 2 /22/ 2 /23-26/
3 /1-4/ 3 /1-5/ 3 /1-9/ 3 /10-11/ 3 /10-15/ 3 /16-17/ 3 /16-17/  
4 /1-5/ 4 /6-8/  4 /6-8/  4 /9-15/ 4 /9-18/ 4 /16-18/    
4 /19/ 4 /19-22/  4 /1-5/ 4 /16-18/ 6 /6-8/      


Послание на ап. Павел до Тит
 1 /1-2/ 1 /1-4/ 1 /1-4/  1 /5-6/ 1 /6-7/   1 /7/  1 /7/ 1 /8/ 
1 /8/ 1 /9/ 1 /9-16/ 1 /12/ 1 /13-16/      
2 /1-10/ 2 /1-10/ 2 /11-15/ 2 /11-15/ 2 /11-15/  
3 /1-7/ 3 /2/ 3 /2-3/ 3 /8/        


Послание на ап. Павел до Евреите
1 1/1-14/ 2/17-18/ 4/12/        
6/1-3/ 6/4-8/ 6/4-8/ 6/4-8/ 6/4-12/ 6/9-12/ 6/13-18/ 6/13-20/
6/13-20/ 7 7/1-7/ 7/12-17/ 7/18-25/      
               


Откровение на ап. Йоан
Даниил 1 2 /16-29/ 3 /10-12/  4 /1-5/  5 5 /1-9/  6 
6 /1-8/ 6 /8/ 7   7 /1-8/  8  8  9   9 /1-11/  
10  10 /10/   11  11 /1/ 11 /1-13/ 11 /1-8/   12 /1-9/   12 /7-9/  
12 /12/  13 /11-18/  13 /1-10/ 13 /1-10/  14 /1-5/    14 /9-10/ 14  /6-11/  
14 /11/  14 /12-13/ 14 /14-20/ 15  15 /1-8/  16  16 /1-11/  16 /12-16/ 
16/ 12-21/  16/ 17-21/ 17 17  17 /1-6/ 17 /1-6/ 17 /1-14/ 17 /15-16/ 
18 18 /1-4/ 18 /2/  18 /2/  19 /1-6/ 19 /6-10/  19 /6-13/ 19 /11-21/ 
20 /1-10/ 20 /6/ 20 /7-10/ 20 /11-15/ 20 /13-15/ 21  21 /1/  21 /1-4/ 
21 /5-8/ 21 /1-10/  21 /10-27/ 21 /22-23/  21 /24-27/  22 /1-5/ 22 /1-5/ 22 /6-11/ 
21 /24-27/  22 /12-15/  22 /16-21/          
               

Евхаристия
11092010  3112007 18092007 15122007  12092008      


Петдесетница
2003 2008  2009  2007        


Духовни поучения
     
Господна вечеря   Връщане към Исус Христос - М. Лутер
Съденето   Какво означава да се покаем?
Милосъдие   От робство към свобода
Смирението Раждането на И. Христос промени света
Въздържанието   Вяра в Христос и Благовестието
Вярата За живота на Исус Христос
За смирението Божията благодат
Братска любов Да благодарим на Бога за Христос
Да разберем истината Да се пожертва жертва
Духовната радост Господна вечеря
Знание и мъдрост    Изцеление и освобождение 
Кръщение 1ч.    Кръщение 2ч. 
Даването    Нравите в последно време 
Пророчествата    Армагедон 
Дар вяра   За Любовта 
Блудство    Закоравени сърца 
Кръщение    Скръбта   
Смъртта и погребението на Христос Възкресението  
За Вярата    Здраве и болести   
Говорене на езици    Саможертвата на Исус
Решение за Кръщение Страдащи за Исус 
Доброто, което Бог иска от нас  Носете си кръста  
Бягайте от блудството Дарба изцерение  
Първото и Второто Възкресение  Рождество Христово 
Исус сам даде живота Си за нас  Петдесетница - как се празнува? 
 Истина ти казвам...   Краят на дните   
Милениумът     Семейството  
Разпъването и Възкресението на Христос  
Силата на Светия Дух  Празникът "Тръбното възклицание
Дарба пророкуване   Десятък и дарение   
Дарба пророкуване   Причастието   
Кръщение със Светия Дух Дните на Месия - Милениумът 
Пасха - Евхаристия Деца и родители Тълкуване на езици  
Клеветите на Сатана   Идолопоклонство   
За трите войни в края на дните Живот и истина   
Коринтската църква   Вярата в Исус Христос е път
Въздържание и себевладение Празникът "Тръбно възклицание" 
Въпроси и отговори   Страданията и смъртта на Христос
Смъртта и погребението на Исус Христос  Скръбта на света   
След Възкресение Христово Петдесетница   
Пророчества за последното време Последната вечеря на Исус
Покаяние и кръщение Петдесетница  
Новият Йерусалим    Нравите в последно време
Не само любов, но и страдание за Исус Начало на годината 
Мръсотията хомосексуализъм Любов и търпение  
Кръщение, свидетелства, евхаристия  Изцеление и освобождение
Който обича истината, идва при Христос Знание и мъдрост  
Клеветникът, обвинява християните  Исус умря вместо мен 
Изцелителни дарби и велики дела Исус Сам даде живота Си
Грехът в живота ни    Герои на вярата   
Душата ми обиче Христос Днес ще бъдеш с Мен в рая
Дарбите на Светия Дух  Дарба пророчество
Дарба изцерение    Да се говори с мъдрост 
Да познаете, че Аз съм Господ!  Чудесата в живота ни
Духовна чистота Бог възлюби света 
Идолопоклонство Даването
Пророчествата Кръщение
Не думи, а дела Армагедон 
Господната вечеря Да не мамим себе си
Тълкуване на езици Божията благодат
Празникът Шатроразпъване Как да се държим в Божия дом?
   

Езекиил
39 /9/              


Левит
23/4-8/ 23 /5-8/  23/15-22/ 23 /23-32/ 23 /24-32/ 23 /26-30/ 23 /33-44/ 23 /34-36/
23 /34-43/              


Пророк Даниил
 
 7    9 /26-27/        

Господното минаване е  - 
Пасха Господня            


Йом Кипур
на иврит: יום כפור Това е най-големият еврейски празник - "Денят на опрощаване на греховете"
Ден на изкуплението 29092007
 "Събота на съботите" 04102008    

 
Рут
 
Обрязването на Йотам    


Второзаконие
16 /9-12/      


Пророк Йоил
3 /9-10/      


Изход
12 /1-14/  12 /21-27/  12 /21-27/          


Пасха
16042011      
       

       
Еклесиаст  
1 /1-11/  
   

 
   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download

 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

         Лука 15:17

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker