Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   Тук ще станете съпричастни на част от проповедите изнесени от пастор Димитър Куличев.
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


проповеди на пастор Димитър Куличев

   
Битие Изход Левит
 
Числа Второзаконие  
 
ТВ предаване "ПЕТОКНИЖИЕ"
/ коментар на п-р Димитър Куличев на книгата "Битие" /
 

 
Забележка: В списъка по-долу ще срещнете номерация с различен индекс. Например: Яков 1 /1-12/. Това означава 1 глава от 1 до 12 стих.
             

Евангелие по Матей
 7 8 /9-35/  18 28        


Евангелие по Марко
15              


Евангелие по Лука
2 14 /1-24/  14 /16-24/  21  22      


Евангелие по Йоан
1а 1в  2  3   5  8 /12-20/    8 /33-42/  9 /1-25/   
9 /24-41/   10 /1-6/  10 /22-42/ 10 /7-21/   11 /1-32/  11 /43-57/   12 /1-12/  12 /12-26/ 
12 /27-40/ 12 /37-50/  13 /1-17/  13 /17-38/  14 /18/   14 /24-31/   15 /6-17/  15 /18-27/  
16 17  19  20         


Деяния на апостолите
1  1 /1-8/    2  2 /12-39/   2 /22-47/  2 /38-42/ 3   4 /1-22/ 
4 /23-37/  5 /1-21/ 5 /17-42/  6 7 8  9 /1-22/  9 /20-30/  
9 /31-43/  10 13 15 19 20  21  22  
23  24  25  26   27 28    


Послание на ап. Яков    
1 /1-12/  1 /12-19/  2  2 /1-13/  2 /14-26/  3 /10-18/  3 /1-10/  4 /1-4
4 /7/  4 /9/  5 /12-20/   5        


Първо послание на ап. Петър
1  1 /13-25/   1 /5-12/  2 /1-10/  2 /13-25/   3  3 /9-17/  3 /18-22/ 
4 /1-11/  4 /12-19/   5          


Второ послание на ап. Петър
1 2 /1-11/  2 /13-22/  3 /1-9/  3 /10-18/      


Първо послание на ап. Йоан
1 /1-4/   1 /5-10/    2   2 /1-10/   2 /18-20/   2 /22-29/  3 /1-9/   3 /10-15/ 
3 /17-24/  4   4 /9-15/ 4 /17-21/  5 /1-9/    5 /11-15/   5 /16-17/   5 /16-21/Второ послание ан. Йоан
 1              


Трето послание на ап. Йоан
 1              

Апостол Юда - 1


Послание на ап. Павел до Римляните
 1  1 /1-7/  1 /17-32/ 1 /8-17/  1 /18-21/     1 /19-25/   2   3  
3 /1-20/  3 /20-26/  3 /23-31/   4   5 /1-11/  5 /6-21/   6   7 /10-14/ 
8  8 /1-14/  8 /18-25/  8 /81-39/  9   9 /1-9/   9 /10-18/  10  
11 /1-15/  11 /12/   12 /1-4/   12 /5-12/  12 /12-21/   13   14   15 
16              


Първо послание на ап. Павел до Коринтяните 
1 /1-10/    1 /11-31/   1 /20-31/    2  3 4  5   6  
7 /1-10/   7 /10-40/  8    10  10 /11/   10 /13-33/   11   12 
 13  14  15 /1-11/  15 /1-28/  15 29-58/    16    


Второ послание на ап. Павел до Коринтяните
1/1-11/  1/13-24/    2   3  4   5 /1-3/  5 /1-10/   5 /11-17/ 
5 /14-21/  /1-10/ 6 /14-18/   7  8   9   10 /1-9/   10 /10-18
11/1-15/ 11 /11-33/ 12 13        


Послание на ап. Павел до Галатяните
1 /1-9/ 1 /10-24/ 2 3 /1-14/ 3 /15-29/ 4 4 /4/ 5
6              


Послание на ап. Павел до Ефесяните
1 /1-3/ 1 /1-14/ 1 /15-22/ 2 /1-10/ 2 /11-22/ 3 4 /1-13/ 4 /14-32/
5 /1-17/ 5 /1-20/ 5 /21-33/ 6 /1-9/ 6 /11-24/      


Послание на ап. Павел до Филипяните
1 /1-11/ 1 /3-11/ 1 /12-30/ 2 /1-11/ 2 /12-18/ 2 /19-30/ 3 /1-11/ 3 /12-21/
4 /1-9/ 4 /10-23/            

 
Послание на ап. Павел до Колосяните
1 /1-9/ 1 /10-20/ 1 /21-29/ 2 /14-29/ 3 /1-13/ 3/14/ | 4/1/ 4 /2-18/  

 
Първо послание до Солунци
1 2 3 4 /1-12/ 4 /13-18/ 5 /1-11/ 5 /11-28/ 5 /12-28/

 
Второ послание до Солунци
1 2 3          
 

Първо послание на ап. Павел до Тимотей
1    2 /9-15/  3  3 /14-15/   4   4 /11-16/   5 /1-18/ 
 5 /17-25/  6 6 /1-10/  6 /11-16/ 


Второ послание на ап. Павел до Тимотей
1  2 /7-21/   2 /8-15/   2 /16-21/   3  3 /1-2/ 3 /10-17/   4 /1-5/ 
 4 /9-22/              


Послание на ап. Павел до Тит
1  1 /5-16/  2 /1-10/   2 /11-15/  3 /8-15/      


Послание на ап. Павел до Евреите
1  2   3  4  4 /9/  5  6  6 /1-8/ 
7  8  9 /11-15/  9 /15-22/  9 /23-28/  10 /1-15/  10 /19-31/  11 /1-16/  
11 /17-40/   12 /1-13/  12 /14-29/           


Откровение на ап. Йоан
1   1 /10-20/ и 2 /1-7/  1 /1-13/  2  2 /8/  2 /12-29/  5
 8 12  13 19  20  20 /1-10/  21  22 /16-21/

Тематични проповеди
 
Лъжеученията отклоняват от Христос
Сблъсъкът на цивилизациите
Пазете се от кваса на фарисеите и садукеите
Всичко що диша нека хвали Господа
Не се раздразнявай поради злотворците...
Който се гневи на брата си...
Никой да не презира младостта ти...
Когато Бог говори
Послушанието - 1
Послушанието - 2
Защо вярващите грешат и как да побеждават?
Какво осквернява човека?
Основни задължения на християните
Любовта
Благочестие и просперитет
Тайнствата в църквата
Как да се обхождаме?
За вярата - 1 част
За вярата - 2 част
Как да израстваме във вярата?
Земетресение и покаяние
Библията - въпроси и отговори - февруари 2012 г.
Библията - 6 въпроса към пастор Димитър Куличев
Библията - 14 въпроса към пастор Димитър Куличев
Дарбите на Светия Дух - 1част
Дарбите на Светия Дух - 2част
Ако не знаеш да плуваш, ще се удавиш
Ако основите се разрушават
Благовестието
Изпълнение на Божието Слово
Как да разбираме Писанията?
Либерализация на църквата и падение на обществото
Окултизъм
Плътски християни
Посвещение и служение
Съдене или изобличение
 

   
    Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                                          Download
 
 

 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                Откровение 12:11
Споделете във "Facebook"  
Share |
 

 

 

 

"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

         Лука 15:17

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker