Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
27 - За поста
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 27

Седма проповед върху Проповедта на планината


Тази проповед, която като тълкуване на Мат.6:16-18 е посветена на поста, дава на Уесли повече възможности да се бори срещу пренебрежението спрямо външните форми на благочестие като помощ за вярващите. За него са дяволски козни опитите “да се отдели вътрешната религия от външната” (Въведение, 1). С това целта на вярата и средствата, които помагат за нея, са доведени до своята противоположност, при положение че се подценяват или омаловажават дадените от Бога благодатни средства. Тук постът бива разглеждан като пример за т. нар. “благодатни средства” (англ. means of grace; срв. проповед 16 - Благодатните средства). От всички благодатни средства, при поста духовете най-силно се разединяват. Някои го отхвърлят напълно, други го поставят над всички останали.
По този повод Уесли казва по типично англикански начин: “Истината сигурно лежи между тия две позиции. Постът не е всичко, но не е и нищо. Той не е самоцел, а едно скъпоценно средство, което води до нея” (Въведение, 4).

Четирите части на проповедта изясняват последователно:
    1. Каква е същността на поста и какви различни видове и стъпала има той.
    2. Какви са причините, основанията и целите на постенето.
    3. Как можем да отговорим на най-приемливите възражения срещу поста.
    4. Как следва да бъде практикуван постът.

Първата част представя различните форми на библейското и ранноцърковно постене. В своите изложения Уесли се спира по- малко на установените от църквата времена за пост и много повече на личното време за пост, което хората решават да имат.
Втората част посочва като основания за поста преди всичко тъгата поради личните грехове, упражняването на един самообладан и съсредоточен стил на живот, както и ползата от него за телесното и душевно здраве или помощта му за концентрирането в молитвата. Все пак Уесли подчертава, че няма някаква принудителна връзка между поста и Божието благо- словение. Но постът е подарено от Бога благодатно средство, предвидено от Него вместилище за даровете Му.

В третата част Уесли разглежда поредица от възражения срещу поста, в които той вижда вложена предимно фалшивата алтернатива между вътрешната и външната въздържаност, и желае да опише истински библейското разбиране за поста.

В кратката, но богато съдържателна заключителна част авторът подчертава, че единствено Бог е правилният адресат на истинския пост и че постът никога не може да бъде заслуга, с която да получим някаква лична праведност, а е само един предписан от Бога път за получаване на незаслуженото Му милосърдие. Така постът има смисъл само когато бива съпроводен от съответната вътрешна нагласа и е свързан с молитвата. Тогава постът се насочва навън - не като демонстративен аскетизъм, а чрез дела на милосърдие, което Въздействащо бива изтъкнато чрез цитата от Исая 58:8-9.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker