Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
13 - За греха във вярващите
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 13

За греха у вярващитеС тази проповед ние правим един скок във времето от 1746 г. (Проповеди 5-10 и 12) към 1763 г. Тя произлиза от настойчивото желание наУесли да предотврати едно порочно развитие на нещата вътре в междувременно навършилото двадесет и пет години методистко движение, за което той - съвсем несправедливо - счита за виновници чужди влияния (предимно това на Цинцендорф).

На 28 март 1763 г. той пише в дневника си: “Придвижвах се към Луишъм и пишех проповедта за греха у вярващите, за да отстраня заблуждението, което някои се опитваха да раз­пространяват -че няма никакъв грях за ония, които са оправдани”. Но в тази незабавно публикувана проповед Уесли не само оборва едно богословско заблуждение, а преди всичко насърчава все още слабите във вярата. Богословският размисъл не е самоцелен, а служи на практични, предимно душепастирски задачи, които, от своя страна, не могат да бъдат изпълнени без силна богословска обосновка.
Срещу какво се обявява Уесли в тази поучителна проповед? За това ни информират предимно откъсите I. 5 и IV, 1-12: става дума за едно схващане, несправедливо приписваното на граф Цинцендорф и някои немски хернхутци, което е възприето от някои англичани, “че покварата на природата вече изобщо не съществува при ония, които вярват в Христос” (I, 5), и те са, понеже в тях живее Божият Дух, “освободени от вината, властта или ... същността на греха” (IV, 4). Оправданите и новородените, както се твърди - затова говорят и много библейски аргументи, както и опитът (1V.1-12) - вече нямат нищо общо с греховността.

Че самият Уесли не е невинен за възникването на подобно схващане, говорят между другото и следните изявления, излезли изпод перото му: “Който е роден от Бога чрез вяра, не съгрешава чрез някакви грехове на навика, ... нито чрез някакви умишлени грехове,... нито чрез някакви греховни пожелания,... нито пък греши в дело, дума или мисъл чрез слабост... Макар и да не може да не каже, че не е грешил, той все пак сега вече не греши” (проповед 1, 11,6).

В две подробни изложения (Ш и IV) Уесли оборва - като корекция на едно от основните реформаторски изявления (християнинът е праведник и грешник същевременно) - по изказ разбираемото, по изпаднало в обратната крайност твърдение, че няма вече никакъв грях в оня, който вярва (I, 4-6). Той започва с позитивно изложение на учението, че и у вярващия има два противоположни “принципа”, а именно “плът” и “дух” (Гал.5:17), и го обосновава чрез Словото (III, 1-6), с опита (III, 7-8), с традицията (111, 9) и с последиците, които то дава (111,10). Със същата обоснованост посочва в IV част аргументи в полза на отхвър­лената от него позиция, за да ги обори един след друг с библейски и разумни съображения; т.е. прави критично претегляне и откриване на логически противоречия.
Заключителната част (V) обобщава още веднъж съществе­ното в кратки изречения и придава на проповедта душепастирска и окуражаваща насоченост.

Накрая читателят бива поканен, наред със съдържателните аспекти на разработката, да обърне внимание и на това как Уесли обосновава и извежда своите богословски отсъждания: как той свързва грижливите изложения на библейските текстове с вслушваме в преданието предимно на ранната църква, с внимание към опитването на Божиите дела и към критичното осмисляне на всички налични аргументи.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker