Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
31 - За двете порти
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 31

Единадесета проповед върху Проповедта на планината


За двете порти

“...За да можеш да влезеш в небесното царство” (111,6)- това е поантата на тази проповед, към която водят всички останали изявления. Пътят преди всичко на младите християни е осеян с толкова много и големи опасности, че са необходими ясни предупреждения и указания, за да успеят. Ако в проповед 30 става дума за вътрешните пречки, то в проповеди 31 и 32 се говори за външните препятствия: за лошите примери (31) и лошите съвети (32).
Иска ли някой да върви по пътя към небето, той трябва да вижда ясно както него, така и пътя към ада. Понеже Божият Закон засяга цялото ни поведение и при това може да бъде престъпен по хиляди начини, грехът на практика е една много широка порта и злото е един много широк път. “Плътска нагласа”, гордост и своеволие (I, 3), но също и гняв и отмъстителност, честолюбие и лакомия (1,5)- тези неща се ширят вътре в нас, пропиват нашите мисли и чувства, тровят думите и делата ни. Съответни са и плодовете - точно при нас, “реформираните християни”. Поради това чуваме въздишката: “Кой носи реформацията на мисленето в сърцето и живота си?” (I, 4). Мнозинството върви по широкия път в една наричаща себе си християнска страна; колкото се увеличават щастието и мощта на хората, толкова повече те затъват в безбожие (1, 6), толкова по-безгрижно (II, 1) е тяхното поведение.
Пътят към небето, обрапшо, е no-безлюден. Когато следва описанието на условията, което Уесли дава (11,2-4), читателите могат да се запитат може ли изобщо да се срещне някой по него. Вратата към този път е толкова тясна, че нищо несвято не може да мине (II, 2), никакъв грешник, който не е очистен от всичките си грехове, вътрешни и външни. Този път се нарича “всеобхватно освещение” (universal holiness) и е обозначен с думите на блаженстваща, които в този контекст се превръщат в условие за близане в небесното царство. Тук не може да се чуе евангелско утешение и изкупително обещание; много повече се дават предупреждения за потопа на лошите примери, срещу които е толкова по-трудно да се плува, колкото ги съчетаваме със собствените си влечения (II, 5). Към това се прибавя, че именно образованите, добре възпитаните и издигнатите, които чрез примера си объркват другите и след това умеят да се оправдават, отхвърлят твърдението, че човек върши нещо лошо, когато следва масите. Тогава щом силните заплашват и богатите заблуждават, щом се оказва, че малцината ходещи по тесния път са безсилни, бедни и нископоставени, желанието за завръщане към широкия път е напълно разбираемо.

Затова предупреждението на Исус е толкова настойчиво и сериозно (III, 1-3); но то е такова и защото има един момент, в който вратата към небето ще бъде затворена. Уесли тук усилва изявлението на текста, като въвежда един паралел с Лука 13:24 и се позовава на увещанието на Павел (фил.2:12 и сл.) да изработваме спасението си със страх и трепет. Който отлага, не само не се “бори”, а и върши зло. Един ден напразно ще моли да го пуснат.

Последните три откъса преминават в директно послание: “Ако вървиш с мнозинството, ти отиваш в бездната” (III, 4). Осмели се да бъдеш сам, може би съпровождан от малцина! Загриженост, срам и боязън, но и непрестанна молитва - това са Вътрешните условия. Вървенето по Божиите пътища, избягване на злото, вършене на доброто и носене на кръста - това са Външните условия за вход през тясната порта към пътя, водещ в небето.
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker