Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
15 - Великият съден ден
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към прововед 15

Великият сьден ден


Тази в много отношения необичайна проповед Уесли изнася на 10 март 1758 г. В църквата Сейнт Пол в Бедфорд - седалище на едноименното графство, отдалечено на 80 км. северно от Лондон. Необичаен е поводът: откриване на заседанията на Върховния съд, съществувал до 1971 г. Необичаен е и стилът на проповедта: празничен, украсен с латински цитати (Вергилий, Овидий), с думи на популярния тогава английски поет Едуард Яиг (1683-1765 г.) и позоваване на популярни научни теории. И тук Уесли се изявява като образован, обигран в традициите на културата и църквата, утвърждаващ държавните порядки духовник от Англиканската църква, който във Всяко отношение е на Висотата на времето си.

Поводът на празника в Бедфорд служи на Уесли (както и проповедите преди това) като фон за описание на великия съден ден на Бога (II), на онова, което ще го предшества (I), и събитията след това (111). Чрез една богата с ключови думи сбирка от есхатологични изявления от първата до последната книга на Библията проповедникът описва същинското съдържание на онова, което “скоро” (3) ще се случи при последния съд над хората и света (IV, 5). Но докато той, споменавайки възможните въпроси на слушателите, оставя съда в областта на вероятното или предполагаемото (време, място, продължителност), то другите съставки на вестта за съда той излага като неотменно основно съдържание на учението на вярата: (1) пред съда на Христос ще се явят всички хора, живели или живеещи; (2) всички ще дават отчет за своите дела. думи, мисли и вътрешни подбуди; (3) никой няма да избегне присъдата - поради липса на доказателства, чрез бягство или чрез Влияние Върху съда; (4) присъдата, която ще е или “вечен живот”, или “Вечно проклятие”, ще бъде изпълнена; (5) понеже никой не е жибял безгрешно, могат да бъдат спасени само ония, които са приели “Завета на Евангелието” и разчитат на Божията милост; (6) небето и земята ще минат през огън, ще Възникнат ново небе и нова земя, където “всички ще бъдат блажени” (III, 2-5) в близост с Бога.

Затова проповедта, без да е предназначена да хвърли слушателите си в страх, преследва следните цели: (1) да подбуди слушателите към един сериозен нравствен живот “в правда, милосърдие и истинност” (3; VI, 4); (2) да постави задачите на представителите на правото като Божии служители: да осъществяват справедливост, да създават мир, да отсъждат безпристрастно, да използват Златното правило (Мат.7:12) като мащаб; и главното: (3) да прикани към покаяние, вяра и следване на Исус. Уесли завършва проповедта за великия съден ден с характерното за неговото евангелизаторско разбиране изречение: “Тогава ще извикате от радост в деня, когато Той дойде на облаците”.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker