Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
36 -Утвърденият чрез вяра закон
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 36

Утвърденият чрез вяра Закон

(Втора част)

Проповед 36 съставлява заедно с предходната едно цялостно разглеждане на темата “Христос и законът”. Затова читателят трябва да си припомня какво е вече казано по тази тема във въведението към проповед 35.

Тук се срещаме с една по-нататъшна вариация върху една от основните теми в уеслианското богословие: реформаторското “само чрез вяра” не е алтернатива на един сериозен етичен живот на християните под знака на любовта, която е “изпълнение на закона”, защото само чрез любовта вярата придобива своя облик.

В 111,1-6 проповедта съдържа класическата формулировка на уеслианското убеждение, че в Божиите очи любовта в крайна сметка получава едно превъзхождащо вярата място. “Вярата е само слугиня на любовта” (II, 1). Колкото и божествена и благородна да е вярата, тя не е “цел и смисъл на заповедите” на Бога; само любовта може да се разглежда като “цел на всички Божии предписания”. Позоваването на 1 Кор.13:8 (“любовта никога не отпада”) показва, че Уесли разбира казаното и есхатологически: в спасително-историческия план на Бога любовта “ще надживее вярата” (II, 3). Това означава, че вярата е наистина “велико”, но само едно “благодатно средство, предписано от Бога за достигането на целта” (II, 2). Както другите благодатни средства, и вярата “няма никаква стойност сама по себе си” (II, 6). Но за Уесли е важно да не бъде криво разбрано, че “омаловажава вярата” (II, 6). Затова той ясно подчертава, че сред благодатните средства вярата е “от неописуемо голяма стойност пред Бога”, да, тя е “въздигната като единственото средство под небето, чрез което целта може да бъде постигната” (II, 6).

Има основания за надежда, че тези изявления от II, 6 са достатъчни, за да се установи неповторимото, централно място, което вярата има според новозаветното свидетелство. Опасността се състои в това, че някои формулировки, с които Уесли вярва, че трябва да се занимае, за да докаже своите разбирания за освещението, създават впечатлението за напускане на вече завоюваните от него реформаторски позиции (вж. проповеди 1, 5 и 6).


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker