Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
35 -Утвърденият чрез вяра закон
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 35

Утвърденият чрез вяра Закон

(Първа част)

Проповеди 35 и 36 всъщност са една проповед върху Рим.3:21. И тук, както в проповед 34, Уесли има за цел да предотврати антиномистките тенденции вътре в съживителнопю движение (вж. въведението към проповед 34). За да не допусне про­повядването на една “евтина” благодат в методистките общности, и тук той подчертава трайното значение на моралния закон. Авторът си служи с едно слово на Павел, сиреч на най- знаменития борец против “законническия път на спасението”, за да покаже, че вярата в Божията благодат чрез Исус Христос не отменя закона, а напротив, утвърждава го истински. Това, че Уесли не желае да изпадне в проповядването на една нова и неевангелска правда чрез дела, става ясно от въведението (проповед 35,1), което основава по-нататъшното изложение върху Павловото учение за оправданието. Той не иска да унищожи вярата чрез закона, а да покаже дълбоката “взаимовръзка между закон и благодат”.

В първата част Уесли обсъжда различните богословски аргументи и конкретни форми на поведение, с които в хода на историята на църквата е бала извършена една фактическа отмяна на закона. Най-напред (1) започва да се премълчава законът в християнското благовестие. Проповядвано бива само “Евангелието” за Божията любов в Христос. Уесли напомня, че само законът изобличава греха, понеже това е зададената му от Бога функция. Както Мартин Шмид правилно отбелязва, тук Уесли се бори срещу проповядването на един “сладък Христос”, нещо, в което Томас Мюнцер е обвинявал Лутер по времето на Реформацията. Уесли също не желае да предлага Христос “на безгрижния грешник” (1,4) и по тази причина отхвърля последователно възраженията с аргументи, които не винаги биха звучали ясно на съвременния читател.

Вторият начин (II) за откъсване на закона от вярата в Христос е този, че наблягането единствено на необходимостта от вяра причинява забравяне на необходимостта от освещение. Тук ние чувстваме разликата между един реформатор като Лутер и Уесли. Докато за Лутер освещението е вече включено в оправдаващата вяра, за Уесли то е нещо различно от нея. Казаното в проповедта за новорождението (45) относно тази фундаментална разлика тук бива осветлено чрез противопоставянето на вяра и освещение, което може да звучи по-скоро чуждо за някои евангелски читатели. Вярата за Уесли не е заместител на делата на покорството. Тези дела наистина не оправдават, това прави само вярата, но те са нейни плодове. Тук Уесли иска да върви по тесния път между евангелското наблягаме на “само чрез вяра” и католическия идеал за един осветен живот.

Третият начин (III) за отмяна на закона вече не се състои в богословски аргументи, както е при първите два, а в “практичния антиномизъм" на един начин на живот, който без много размишления просто игнорира Божията воля.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker