Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
11 - Свидетелството на Духа - 2 част
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 11

Свидетелството на Духа(Проповед втора)
Повече от 20 години има между проповед 10 (написана през 1746 г.) и 11 (1767 г.), които в собственото издание на своите съчинения (1771-74) Уесли поставя една до друга, както са и тук. Обявяването му за едно непосредствено свидетелство на Святия Дух повдига вълна от критика и дискусии (срв. и проповед 37,1750 г.) и изисква още едно представяне, понеже в методисткото движение се появяват изблици на ентусиазъм. Като цяло Уесли не вижда никаква основа за корекции на по-ранното си изложение, но е отворен за поучение и за подобрение (II, 3). Без открито да се позовава на това, той се усеща насърчен от един текст на Александър Хамилтън от 1696 г., в който свидетелството наДуха е описано като нещо двояко: като свидетелство чрез самия Святи Дух и като свидетелство на съвестта.
Този път Уесли поставя ясно въпроса дали съществува едно непосредствено свидетелство на Духа. В по-нататъшното изложение е даден утвърдителен отговор, понеже това е “простият и естествен смисъл на текста” (III, 1; V, 1). В същото време Уесли подчертава, че това свидетелство надвишава “свидетелството на нашата съвест” (III, 2) и е “нещо не­посредствено и директно”, което предхожда всякакво разтваряне за действията на Духа (III, 4 и 5). Библейското учение за директното свидетелство на Святия Дух не бива обосновано или доказано чрез опитностите на неизброимо число Божии чада, но то бива потвърдено (V, 1,2) и това става индиректно съш,о и чрез копнеещите за прощение и утеха, изобличени за греховете си хора (Ш,7).

Душепастирският възглед на Уесли става особено отчетлив в следните размисли. Точно там, където (около началото на християнството) плодът на Духа липсва или където той (примерно 6 тежки изкушения) не бива осъзнаван, директното свидетелство на Духа става необходимо за увереността в спасението (IV, 3-9; V, 2). Да, по принцип оправданието само по благодат бива отричано в полза на някаква праведност чрез дела, когато се оспорва непосредственото свидетелство наДуха, което единствено може да даде на вярващия здрава увереност, че е приет от Бога (III, 7-9).
В последните два главни раздела Уесли привежда многобройни възражения, които междувременно са били повдигани срещу неговото учение за директното свидетелство на Духа; той ги обезсилва или оборва, доколкото те противоречат на ясните изявления на Писанието (постоянно се привеждат нови и нови текстове) или на принципите на разума и на многообразната опитност. Дори неразбиранията и злоупотребите с това библейско учение, както човек би могъл да ги наблюдава в хода на църковната история и съвременността, в никой случай не са достатъчни, за да се откажем от правилното му разбиране и употреба. (IV, 2,10; V, 2).

Уесли завършва своята втора проповед за свидетелството на Духа - и с това демонстрира същинската цел на своите интензивни богословски усилия - с две практични заключения: никой не трябва да се задоволява само с едната част на двоякото свидетелство на Духа; на човек нито трябва да липсва плодът на Духа, нито да му липсва непосредственото свидетелство на Святия Дух. На когото липсва едното или двете, той нека призовава непрестанно Бога, “докато Неговият Дух не извика в сърцето му: Авва, скъпи Отче!” Без тази “привилегия на всички Божии чада” отчаянието и страхът не могат да бъдат изгонени, мирът и освещението не могат да бъдат приети.
Който внимателно е разучил двете проповеди, ще се съгласи с това, че въпреки някои повторения, които отчасти буквално се възпроизвеждат, усилието да се разработи втори път същата тема не е било напразно нито тогава, нито днес.
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker