Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Чарлз Уесли
03 - Стани, ти, който спиш!
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 3

Стани, ти, който спиш!


Следващата проповед не е излязла от перото на Джон Уесли; неин автор е по-младият му с четири години брат Чарлз (1707- 1788). Макар че той е високо надарен проповедник, приживе биват отпечатани само две негови проповеди, настоящата и една върху Псалм 46:8. Този факт е основан и върху това, че Чарлз Уесли. който е също англикански духовник, след покаянието си все повече минава към свободно проповядване, сиреч се отказва от писмено подготвена концепция; също и не записва по памет, както Джон често прави, вече произнесени проповеди. Двамата братя са без аналог в църковната история. Въпреки някои различия в раз­биранията и житейския път, все пак вървят по удивително еднакъв път и съвместно застават на върха на методисткото движение. Три дни преди брат си Джон, Чарлз получава увереност в личното си спасение чрез вяра в Христос на 21 май 1738 г., на Петдесетница, и още вечерта на 24 май двамата се срещат за молитвено общение с приятели. Тук започва, без да има някакви външни признаци, големият евангелизаторски и социален прелом, за който Чарлз дава своя неповторим принос, като изразява в песни истините, разгръщани от Джон в богословските му трудове и поучителни проповеди, и така създава едно неизчерпаемо богатство от музика в сърцата на хората.

И тази проповед е красноречив пример за образната сила на неговото слово. С предимно къси и нагледни изрази, прицелващи се във винаги нови върхове, той се стреми да изпрати жиз­неноважното послание. Настоятелно и с различни обръщения атакува слушателите си от университетската общност в Оксфорд, за да не остане никой от тях в неведение относно истинското си състояние и да не отхвърли предложението за спасение, като погрешно сметне, че няма нужда от него. Впечатляващ е броят на библейските цитати (около 230) и позовавания на библейски текстове, които авторът свързва с мощен и върховен авторитет в призив към покаяние.

Проповедникът неотклонно се стреми към една цел: да раздруса безразличния в своите грехове или самодоволен в добрите си дела “сънливец” и да му помогне да осъзнае действителното си състояние. При прочитане на проповедта и до днес ярко се очертава ситуацията на решение, в която слушателите е трябвало да се почувстват, ако предварително не са се заключили за подобни думи. За да опише сериозността на положението, Чарлз Уесли се позовава на тежкото положение в своята страна (III, 13 и сл.): през 1738 г. са английските колониални войни в Индия и Северна Америка; през 1739 г. започва войната с Испания; една политическа ера си отива през 1741 г., когато партията на войната печели изборите, католическият претендент за трона чака във франция удобна възможност за инвазия в Англия, а в годината на тази проповед (1744 г.) Англия бива въвлечена в австрийската война. Не е ли “нашата страна превърната в кърваво поле”? Може би времето е много кратко, половинчати решения не помагат и който няма увереност в спасението, той не е истински християнин (III, 7). Три принципни убеждения правят езика на Чарлз Уесли така въздействащ, предизвикващ и понякога остър: 1. Само животът от Бога, новорождението чрез Божия Дух, е спасение от вечната смърт. “Божият живот в човешката душа”, както гласи заглавието на една широко разпространена книга от X. Скънгейл, Христос в нас. донася в нас вечното спасение (II, 10-13); 2. Това спасение и живот са ни дарени без условия. Те са дар от Бога, който приемаме с вяра. Вярата дауповаем само на Бога е единствената възможност да получим обещания дар на вечния живот, Божия Дух, и по този начин да имаме увереност в спасението (111,1-8); 3. Всички хора могат да чуят призива; Бог ги е дарил с вътрешни сетива, които обаче след падението на Адам са станали глухи, слепи и безчувствени чрез греха. Призивът на Евангелието може да ги изтръгне от тази неспособност за възприемане на Божиите неща, да ги разбуди и да им даде да разберат истинското си състояние, от което “вторият Адам”, Христос, ни спасява и ни дарява с нов живот.
Настоятелността при проповядването на Евангелието, универсалността на призива и утвърдената чрез личната опитност надежда в обновлението чрез животворящия Дух на Бога - това са главните белези на благовестието на Чарлз Уесли, представени в тази проповед.

 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker