Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
01 - Спасението, което  идва чрез вяра
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 1

Спасението, което е чрез вяра

Не случайно тази проповед за спасението, което е чрез вяра, стои в началото на това, осигурено още от самия Джон Уесли, издание на неговите проповеди. Тя е свидетелство за основата на неговия живот и дейност като богослов, душепастир, евангелизатор и помощник на хората. Наистина, текстът, какъвто ние го имаме, вероятно не е възникнал едва след 24 май 1738 г. Въпреки това той очевидно е свързан с преломното събитие от този ден, на който Уесли получава увереност в своето спасение при изслушване на Лутеровото въведение към Римляни. Там, между другото, Лутер описва промяната, която Бог причинява в сърцето, чрез вяра в Христос. За това Уесли пише в своя дневник: “Чувствах, че се уповавам на Христос и само на Христос за спасението си; и ми се даде увереността, че Той е отнел моите, точно моите грехове” (Дневник 1, 476). В проповедта отново прозвучава това наблягаме върху притежателното местоимение: вярата бива описана като едно уповаване на Христос - като наше примирение и наш живот, даден за нас и живеещ в нас; вярата е една “сигурна увереност, която човекът полага върху Бога, че заради заслугите на Христос неговите грехове са простени и той е примирен с Бога” (I, 5: срв. Проповед 2, II, 5). Тази проповед е първата, която Уесли държи след промяната в живота си. Осемнадесет дни той не се качва на нито един амвон, а се бори вътрешно за нова ориентация на живота си, която се нуждае от ново вникване в спасителния път на Бога. Приликата с преживяването на Лутер в кулата е очевидна, когато на 4 юни Уесли отбелязва: “Аз видях по-ясно от когато и да било преди, че Евангелието наистина от началото до края си е едно-единствено велико обещание” (Дневник 1, 482).

Понеже хернхутцитеи предимно А.Г. Шпаненберг и Петер Бъолер са най-важните му съветници и душепастири, Уесли се надява чрез разговор “със святи мъже” в Германия да придобие още по-голямо вътрешно укрепване и решава на 7 юни да осъществи дълго таеното желание за пътуване до там. Преди да потегли шест дни по-късно, той държи на 11 юни два пъти проповед върху Ефесяни 2:8, сутринта в Стентън Харкорт и след обед в църквата “Сейнт Мери”, Оксфорд, пред университетската общност. Като магистър и англикански духовник той е призоваван да прави това на всеки три години (срв. проповед 2 и 4). През ноември същата година проповедта е отпечатана и до 1791 г. претърпява 14 издания.
Ефесяни 2:8 е един от любимите текстове на Уесли (срв. проповед 50, Пътят към спасението според Писанията, 1765 г.), върху който той често проповядва. Тясната от наше гледище библейска база бива разширена и подсилена чрез многобройни позовавания, предимно на места от Павловите послания. Наистина, неговата перспектива отива в тази проповед много по- далеч: тя започва с поглед към благостта на Твореца, включва всички хора от всички времена, християни и езичници, и достига до прослава на Тоя, Който надвива всичките врагове и чрез победата Си поглъща смъртта.

Все пак преобладаващата насоченост е към събитието, при което един човек чрез вяра приема спасението и с това - Божия дар. Източникът на това спасение е благодатта, която Творецът е показал още към самия човек и която в Христос се подарява на съвършено неспособния да се спаси грешник. Но това спасение не се получава само чрез вяра. Много грижливо Уесли изследва и изяснява двете централни понятия вяра и спасение; още в тази проповед става ясно, че Уесли е не само евангелизатор, но и учител, и че полага усилия да разработи из основи богословските взаимозависимости. Опитност и рефлексия, живот и учение са тясно вплетени в неговото проповядване.

Още в първите две главни части става ясно, че Уесли стои, от една страна, върху Павлово-реформаторски фундамент (само Бог спасява човека чрез Своята открита в Христа благодат; само вярата получава тук и сега спасението); но, от друга страна, се обявява против едно разпространено по неговото време външно разбиране за оправданието; то е много повече действително, познаваемо освобождение от вината и силата на греха. Който е оправдан и спасен чрез вяра, е новороден и Христос придобива облик в неговия живот. Схващането, че у вярващия няма никакъв грях (срв. II, 6), той наистина коригира по-късно (срв. проповеди 46 и 50), но винаги защитава срещу възражения и държи главните изявления от тази проповед. Уесли признава пред противниците на това учение за спасение само чрез вяра, че с него може да се злоупотреби или то да бъде криворазбрано (III, 1-6); въпреки това то е “здрава канара и основа за християнската вяра” (срв. III, 8).

Понеже никой не може да постави друга основа от положената, която е Христос, това трябва да бъде основата на цялото ни благовестие. Който вярва в него, ще бъде спасен. С това подновено указание към основата, която Мартин Лутер (който тук бива поименно споменат, ако и цитатът да не произлиза от неговото перо) преоткрива, и с прославянето на даряващия спасение Бог тази проповед завършва - един сигнал за започващото обновително движение.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker