Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
53 - Проповед по повод смъртта на Джордж Уаитфийлд
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 53

Проповед по повод смъртта на Джордж УаитфийлдТова е една надгробна проповед, която Уесли държи по настоятелната молба на починалия през ноември 1770 г. От дълго време те са се споразумели Уесли да държи траурното слово, ако Уайтфийлд почине пръв. Но за проповедника по онова време това никак не е лека задача. Причината е, че през 1739 г. двамата встъпват в едно противопоставяне, което те самите наистина повече или по-малко са изгладили, но то бива на драго сърце продължавано от техните последователи. Причината е най-напред въпросът за предопределението. Уайтфийлд, също свещеник от Англиканската църква и по-рано член на оксфордския “Свят клуб", е убеден калвинист и винаги е вярвал, че изкупителното дело на Христос от създанието на света е валидно само за избраните. Уесли, напротив, е убеден арминианец. Арминий, холандски богослов, пренебрегва калвинистката позиция и твърди, че Божията благодат важи за всички хора.

Уесли и Уайтфийлд още в началото си поделят ръководството на мепюдисткото съживително движение. Уайтфийлд поставя началото на евангелизаторските проповеди на открито през 1739 г., но скоро решава да работи в Америка. Със своите дълги престоявалия в американските колонии на Англия той изиграва решаваща роля в тамошното методистко съживително движение в средата на XVIII век. В Англия Уесли тръгва по неговите стъпки и продължава да води методисткото движение. Уайтфийлд постоянно се връща за кратко време в Англия и немалко от тогавашните методистки общности гледат на него като на свой духовен водач, а не на Уесли.

Още непосредствено преди смъртта на Уайтфийлд определени изявления по въпросите на учението на уеслианската годишна конференция предизвикват големи напрежения между “уеслианckomo” и “калвинисткото” крило на методисткото съживително движение. От загриженост, че методистите биха могли прекалено да уповават на утехата на “само по благодат и само чрез вяра” и да изведат погрешното заключение, че няма нужда да вършат добри дела, включващи покорство на вярата, тази конференция поставя подчертан акцент върху вярата, “която действа чрез любов (чрез дела на любовта)”. Това спечелва на уеслианите упрека на калвинистките методисти, че са напуснали почвата на Реформа­цията и са се върнали към една католическа праведност чрез дела. Също и Уеслиевото наблягане на освещението на християните, което може да се разглежда не само като “вменено”, но и като “присъщо” (реално живеещо в тях), усилва страха на калви­нистките методисти от засилването на “католическото учение” в методистките редици.
Така че Уайтфийлд умира точно посред т. нар. “Прение в конференциалния протокол от 1770 г.”, което впрочем въобще не приключва с неговата смърт. Все пак личното отношение между двамата мъже остава приятелско и братско. За това проповедта дава едно красноречиво свидетелство.

Проповедта главно се състои от биография на Уайтфийлд въз основа на неговия дневник. Уесли използва също цитати от два вестника (The Boston Gazette и The London Evening Post) за оформянето на словото си. Проповедта е едно честно удостояване на живота и делото на един човек, когото Уесли не престава да обича въпреки различията в мненията и да се възхищава от него. Естествено, тук той избягва всякаква полемика.
Предложението на Уесли да издаде съчиненията на Уайтфийлд не е зачетено от кръговете около Уайтфийлд.
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker